Meny

Kartellböter för Skanska och NCC

Kartellböter för Skanska och NCC

Både NCC och Skanska kan komma att betala skadestånd för medverkan i den finska asfaltskartellen, slår en EU-dom fast. Detta trots att kartellen pågick före de båda byggjättarna tog över verksamheten i de inblandade finska bolagen.

I Finland pågick mellan åren 1994 och 2002 en asfaltskartell där där sju bolag samarbetade kring pris och anbud. Sedan dess har Skanska och NCC tagit över verksamheterna i de inblandade bolagen Sata-Asfaltti, Interasfaltti och Asfalttineliö.

Skanska och NCC har tillsammans med Lemminkäinen tidigare dömts till böter på sammanlagt över 800 miljoner kronor efter en dom i Finlands högsta förvaltningsdomstol 2009.

Nu har en ny dom i EU-domstolen öppnat upp även för privata skadeståndskrav från kunder eller leverantörer som utsatts i kartellen.

"I en sådan situation, (...) där alla aktierna i de bolag som har deltagit i en kartell (...) har förvärvats av andra bolag, vilka upplöst de förstnämnda bolagen och fortsatt deras affärsverksamhet, är det de förvärvande bolagen som är ansvariga för den skada som kartellen har orsakat", lyder domen, som citeras i Dagens Industri.

Denna fråga har det rått oenighet om i olika finska instanser. Till Dagens Industri meddelar NCC att ärendet nu skickas tillbaka till Högsta domstolen i Finland.

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014