Meny

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

Construction Management är ett bra alternativ när byggherren vill ha lägre kostnader och bra kontroll över projektet. Det menar CM-bolagens omvalde ordförande Stefan Dahlgren.

När CM-bolagen, branschföreningen som samlar flera företag inom Construction Management, nyligen höll sin årsstämma valdes återigen Stefan Dahlgren som ordförande.

– Det var roligt. Det blir sjunde året i rad och för bolagen har det varit en positiv utveckling under de här åren, säger Stefan Dahlgren.

Föreningen arbetar för att främja och utveckla Construction Management som genomförandeform och under 2019 händer en hel del. I dagarna har ett supplement till standarddokumentet ABK lanserats. Supplementet klargör till exempel att CM-organisationen tar ansvar för hela processen och företräder beställarens intressen fullt ut.

– Tillsammans med Byggherrarna har vi arbetat med att skapa hjälpmedel som gör det lättare att skriva avtal kring ett CM-upplägg. Det ska vara tydligt vad man har kommit överens om, säger Stefan Dahlgren.

En annan fråga är hur man kan göra det enklare att använda ett CM-upplägg i offentlig upphandling.

– Formellt är det byggherren som avtalar med varje delentreprenad. Det innebär att det kan dyka upp svårigheter om en offentlig upphandling överprövas, säger Stefan Dahlgren.

Överlag märker Stefan Dahlgren ett allt större intresse för Construction Management som genomförandeform.

– Intresset är stort och vi märker att nya typer av byggherrar och större aktörer vill ha en delad entreprenad, säger Stefan Dahlgren.

Hur påverkar den sviktande konjunkturen CM-bolagen?

– Jag tror att det kan vara en fördel. En delad entreprenad innebär att mindre aktörer kan vara med och det tror jag är en fördel i ett läge när den totala volymen minskar, säger Stefan Dahlgren.

Han tror att CM även kan bidra till billigare byggande.

– Konkurrensen kan påverkas. Det går att spara cirka 10 procent med delad entreprenad jämfört med en totalentreprenad, vilket borde vara intressant för en byggherre som vill skära kostnader. Construction Management gör det också möjligt att gasa och bromsa under projekteringen. Man gör först en budget och gör sedan inköpen löpande. På så vis går det att styra vilka delar man vill satsa mer på, säger Stefan Dahlgren.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097