Meny

JM ska halvera sitt eget byggavfall

JM ska halvera sitt eget byggavfall

Byggbranschen är i topp när det kommer till avfall. JM genomför just nu ett projekt för att minska byggavfallet. Genom workshops har bolaget gått igenom hela kedjan för att ta reda på när och varför avfallet uppstår.

Sedan år 2010 ger JM:s byggprojekt upphov till i genomsnitt 29 kilo avfall per kvadratmeter bruttoarea BTA, alltså summan av alla våningsplans area. Bolaget har som mål att halvera mängden byggavfall till 2021 och för att komma dit har Caroline Isaksson, miljö- och hållbarhetsspecialist på JM och projektledare för projektet för avfallsminimeringen, hållit i totalt 30 workshoppar med medarbetare från olika yrkeskategorier, från inköpssidan och projekteringen till platscheferna ute på bygget. Även representanter för leverantörerna av material har suttit med.

Arbetet startade med att identifiera tio avfallsgrupper som genererar mest avfall.

– Armeringsjärn är ett exempel. Där och även i andra workshoppar diskuterade vi bland annat vikten av att beställa rätt mängd och att vara noga med beställningarna till leverantörerna, berättar Niclas Köhler, hållbarhetskommunikatör på JM.

Utöver tydlighet mot leverantörerna i själva beställningen gäller det att hålla på returrätten, även om det innebär att JM själva får stå för frakten.

– Vi behöver bli ännu bättre på att beställa exakt rätt mängd material. Vissa leverantörer låter oss inte returnera överblivet material. Och får vi returnera material kan det ibland vara för dyrt att skicka tillbaka det, säger Caroline Isaksson

– Vi sorterar såklart allt avfall, men att undvika att avfallet uppstår gynnar både våra miljömål och vår ekonomi, säger Niclas Köhler.

I vissa fall handlar det bara om att bryta gamla mönster. Ett exempel är att trots avtal med betongleverantörer som ger rätt att skicka tillbaka betong, slängs det av tradition på byggarbetsplatsen.

Genom att byta ut de skyddsräcken som fortfarande byggs på plats av trä mot inhyrda av metall kan träavfallet minska. Likaså att byta ut tillfälliga dörrar av träfiberskivor mot inhyrda dörrar.

Mineralull är ett annat material som fanns med på listan. Att isolera med lösull i stället för isoleringsskivor som måste skäras till för att passa är en lösning som har diskuterats för att minska svinnet där.

Under workshopparna har deltagarna fastställt ett runt 170 prioriterade åtgärder som behöver genomföras för att halvera byggavfallet. Nu inleds implementeringsfasen i arbetet, vilket innebär åtgärder som produktutveckling, upphandling av tjänster och information till alla inblandade i projekten. År 2021 ska byggavfallet ha halverats, alltså ner till 15 kilo avfall per kvadratmeter bruttoarea BTA.

Materialen som utvärderades
  1. Gipsskivor
  2. Tillfälliga konstruktioner
  3. Emballage
  4. Puts, bruk och tegel
  5. Installationsspill
  6. Trä till konstruktioner (exempelvis parkett, råspont och ytterpanel)
  7. Betong
  8. Kakel och klinker
  9. Mineralull
  10. Armering

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069