Meny

JM ska halvera sitt eget byggavfall

JM ska halvera sitt eget byggavfall

Byggbranschen är i topp när det kommer till avfall. JM genomför just nu ett projekt för att minska byggavfallet. Genom workshops har bolaget gått igenom hela kedjan för att ta reda på när och varför avfallet uppstår.

Sedan år 2010 ger JM:s byggprojekt upphov till i genomsnitt 29 kilo avfall per kvadratmeter bruttoarea BTA, alltså summan av alla våningsplans area. Bolaget har som mål att halvera mängden byggavfall till 2021 och för att komma dit har Caroline Isaksson, miljö- och hållbarhetsspecialist på JM och projektledare för projektet för avfallsminimeringen, hållit i totalt 30 workshoppar med medarbetare från olika yrkeskategorier, från inköpssidan och projekteringen till platscheferna ute på bygget. Även representanter för leverantörerna av material har suttit med.

Arbetet startade med att identifiera tio avfallsgrupper som genererar mest avfall.

– Armeringsjärn är ett exempel. Där och även i andra workshoppar diskuterade vi bland annat vikten av att beställa rätt mängd och att vara noga med beställningarna till leverantörerna, berättar Niclas Köhler, hållbarhetskommunikatör på JM.

Utöver tydlighet mot leverantörerna i själva beställningen gäller det att hålla på returrätten, även om det innebär att JM själva får stå för frakten.

– Vi behöver bli ännu bättre på att beställa exakt rätt mängd material. Vissa leverantörer låter oss inte returnera överblivet material. Och får vi returnera material kan det ibland vara för dyrt att skicka tillbaka det, säger Caroline Isaksson

– Vi sorterar såklart allt avfall, men att undvika att avfallet uppstår gynnar både våra miljömål och vår ekonomi, säger Niclas Köhler.

I vissa fall handlar det bara om att bryta gamla mönster. Ett exempel är att trots avtal med betongleverantörer som ger rätt att skicka tillbaka betong, slängs det av tradition på byggarbetsplatsen.

Genom att byta ut de skyddsräcken som fortfarande byggs på plats av trä mot inhyrda av metall kan träavfallet minska. Likaså att byta ut tillfälliga dörrar av träfiberskivor mot inhyrda dörrar.

Mineralull är ett annat material som fanns med på listan. Att isolera med lösull i stället för isoleringsskivor som måste skäras till för att passa är en lösning som har diskuterats för att minska svinnet där.

Under workshopparna har deltagarna fastställt ett runt 170 prioriterade åtgärder som behöver genomföras för att halvera byggavfallet. Nu inleds implementeringsfasen i arbetet, vilket innebär åtgärder som produktutveckling, upphandling av tjänster och information till alla inblandade i projekten. År 2021 ska byggavfallet ha halverats, alltså ner till 15 kilo avfall per kvadratmeter bruttoarea BTA.

Materialen som utvärderades
  1. Gipsskivor
  2. Tillfälliga konstruktioner
  3. Emballage
  4. Puts, bruk och tegel
  5. Installationsspill
  6. Trä till konstruktioner (exempelvis parkett, råspont och ytterpanel)
  7. Betong
  8. Kakel och klinker
  9. Mineralull
  10. Armering

Ny teknik gör bullriga miljöer möjliga att bebygga

Teknik gör det möjligt att bo nära bullret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-teknik-gor-bullriga-miljoer-mojliga-att-bebygga-26532

Byggare: "Samordna reglerna kring byggmassor"

Undersökning från Loop Rocks visar önskemål om kommunal samordning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-samordna-reglerna-kring-byggmassor-26548

Bostadsbyggandet faller stort

BI: "Nu är det viktigt att det offentliga håller i sina investeringar"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-faller-stort-26545

NCC gör om fabrik till högskolelokaler

Fastighet ska byggas ihop med Högskolan i Halmstad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-gor-om-fabrik-till-hogskolelokaler-26543

Peabs ledning sämst i klassen på jämställdhet

Byggjätten saknar kvinnor i ledningsgruppen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peabs-ledning-samst-i-klassen-pa-jamstalldhet-26530

I vimlet på Årets Bygge-galan

Webb-tv: Vår reporter gav sig ut i vimlet under Årets Bygge-galan på Cirkus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/i-vimlet-pa-arets-bygge-galan-26539

Så kom Strukton Rail in på nytt spår

Från 12 till 45 procent kvinnor i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-kom-strukton-rail-pa-nytt-spar-26531

Östra Länken är Årets Bygge 2018!

Infrastrukturprojekt i norr prisades på branschens gala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ostra-lanken-ar-arets-bygge-2018-26528

Skanska utför Norges största vägprojekt

Tar hem OPS-kontrakt för 5,5 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-utfor-norges-storsta-vagprojekt-26516

Sweco vill bygga tågtunnel under Lund

Ska ge plats för 2500 bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-vill-bygga-tagtunnel-under-lund-26536