Meny

”Jag har ganska mycket förhoppningar på industriellt byggande”

”Jag har ganska mycket förhoppningar på industriellt byggande”

Viken är Peter Erikssons syn på byggbranschen och hur går det med 22-punktsprogrammet? Exklusivt för webben svarar bostadsministern på fler av Byggindustrins frågor.

Är det något du är särskilt nöjd med från 22-punktsprogrammet?

– Ja det är flera saker. En är att länsstyrelserna fått direktiv att prioritera bostadsbyggandet, det har aldrig hänt förut och det tycker jag är viktigt. På en del håll har det funkat bra men på andra håll har det inte gjort det. Inte bara att det har tagit för lång tid, utan att de har utgått för mycket från problem och andra utgångspunkter än att det är ett viktigt samhälleligt problem att bygga bostäder.

– Jag är också nöjd med att kommunerna får möjligheter att delegera så att det inte alltid måste gå till kommunfullmäktige innan det går till beslut. Att få undanta vissa saker från bygglov är inte oväsentligt att peka på, kan vi få bort en del småsaker från bygglovshanteringen så kan de kommunala handläggarna ägna sig åt det som är viktigt istället.

– Också har vi den stora översynen av Boverkets byggregler som tar tid men är helt nödvändig för det har aldrig gjorts en sån förut. Nya regler har lagts på gamla, men nu har vi en av statens största utredningar som pågår just nu som får 10 miljoner per år i tre år.

 

Vad är det som återstår i 22-punktsprogrammet?

– Alla frågor är inte färdiga än men alla är på rull.

 

Vad händer nu? Blir det ett nytt 22-punktsprogram?

– Nej inget så stort. Har man hållit på länge i politiken har man lärt sig se när det öppnar sig en lucka för att kunna genomföra lite större och bredare saker. Idag är jag inte säker på att det hade varit möjligt att få till ett sånt beslut.

 

Vilka stora frågor återstår att lösas?

– Efter valet måste vi ta en titt på skattefrågorna och se om det går att hitta en bred uppgörelse igen. Det är ett område som inte finns med i det vi jobbar med nu. Det är för känsligt och för nära valet för att det ska gå att hitta breda lösningar.

Vilka skatter skulle behöva ändras?

– Jag vill inte driva vad jag tycker själv för jag tror inte det hjälper. Det är bättre om jag säger att här finns det problem, vi skulle behöva underlätta rörligheten, vi skulle behöva få förändringar som gynnar ett ökat byggande. Men om jag går in på detaljer finns en risk att det bara blir ytterligare låsningar.

 

Andra stora frågor som behöver lösas?

– Ett område är digitaliseringen som byggindustrin är svag på. Själva planprocessen behöver digitaliseras och där har vi gett uppdrag till Boverket och Lantmäteriet. Men det gäller i nästa steg att våga ta beslut som går lite mot det kommunala självstyret. Man kan inte fortsätta tro att vi kan ligga långt framme vad gäller digitalisering om vi inte är beredda att ta beslut som ska genomföras i hela Sverige bland alla kommuner och myndigheter som är berörda.

Vad skulle kunna driva på digitaliseringen?

– Att vi tar beslut om standardisering av planprocessen till exempel och att vi tar beslut om ett datum när alla ska ha genomfört det. Så att vi inte bara lämnar det till kommunerna att bestämma i alla fall.

Vad kan branschen göra vad gäller digitalisering?

– När det gäller byggsektorn så gäller det att de själva blir bättre på att genomföra BIM till exempel. Ett annat är industrialiseringen av byggsektorn och den tycker jag är bra om vi kan skynda på. Om vi tittar på hur övrig industri jobbar och kan få byggindustrin att jobba på ett mer systematiskt och digitaliserat sätt kan man få ned kostnaderna.

Hur kan man driva på digitaliseringen från politiskt håll?

– Vi försöker med samtal och dialog få igång en sån process, men också genom att gynna en mer industrialiserad produktion. Vi har gett uppdrag till Boverket att ta fram en form av typgodkännande.

Är det något som har gjort dig förvånad när du nu har lärt känna branschen?

– Vad gäller jämställdhetsfrågorna har det inte varit bra men jag tycker nu att många försöker göra skillnad och skapa en annan situation än den machokultur som har varit.

Vad är mest frustrerande som bostadsminister?

– Att man inte äger alla frågorna. Jag förväntas göra stor skillnad men det är många som ska ha ett ord med i laget. Frågorna ligger på olika departement.

Foto: Nomi Melin Lundgren

Har investeringsstöden haft effekt?

– Nu byggs mer hyreslägenheter än bostadsrätter. Det är en skillnad som kommer delvis av de statliga stöden på studentbostäder och äldrebostäder.

En del hävdar att investeringsstöden går till aktörer och områden där det ändå skulle ha byggts?

– Investeringsstöden bidrar till två saker. Till att det blir fler hyresbostäder och att vi får lägre hyror. I många fall när jag pratar med allmännyttiga bolag och en del privata säger de att här hade vi inte vågat bygga för det hade blivit för dyra hyror annars. I Lund till exempel gör de rejäla hyressänkningar för att de har fått stödet retroaktivt.

Byggbranschen över lag hävdar att de inte är intresserade av subventioner. Hur ställer du dig till det?

– Jag vet flera allmännyttiga företag och privata aktörer som är inriktade på att bygga med hjälp av investeringsstödet.

Varför behövs subventioner under högkonjunktur?

– För att vi behöver bygga mer och att det är svårt på många orter att få något byggt om man ska ta ut de priser som gäller.

Finns det alternativ till investeringsstöd?

– Vi har tillsatt en utredning som ska titta på statliga kreditgarantier och om man ska införa det på mindre orter framförallt.

 

Hur ska bostadsfrågan för ekonomiskt svaga grupper lösas?

– Industriellt byggande gör att man bygger bra bostäder till lägre kostnader. Där har jag ganska mycket förhoppningar. Finns flera aktörer som bygger ut sina fabriker, det ökar konkurrensen i branschen att man utgår från olika metoder.

 

Kommer målet om 700 000 nya bostäder till 2025 nås?

– Det är svårt att veta men om vi gör vad vi kan nu är jag nöjd med det så länge.

 

Vad kan branschen göra mer av?

– Det är bra om man kan bidra ännu mer med att få in nyanlända och de som inte har färdig utbildning. Det går att starta utbildningar och få bidrag för det. Peab har egna gymnasieutbildningar men man behöver inte gå så långt utan kan göra kortare utbildningar eller lärlingsutbildningar. Och se till att de som går utbildningar verkligen får göra praktik till exempel.

Dags att anmäla projekt till Årets Bygge!

20 projekt ska nomineras – Vìlket vill du se som vinnare?
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-anmala-projekt-till-arets-bygge-26681

Nu tätar ID06 till luckorna som fuskarna har utnyttjat

Anslutning signeras med Bank-ID.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-tatar-id06-till-luckorna-som-fuskarna-har-utnyttjat-26659

Hyresrätter dominerar i flerbostadshus

Uppsala och Stockholm utgör undantag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hyresratter-dominerar-i-flerbostadshus-26680

En av dem blir årets unga ledare

Fyra unga chefer nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-av-dem-blir-arets-unga-ledare-26669

Skanska bygger kontorshus i Boden

Boden Business Park får två nya byggnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-kontorshus-i-boden-26679

"Vi får de bästa produkterna till bäst pris"

Tätt samarbete med Construction Management mellan Humlegården och Forsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-far-de-basta-produkterna-till-bast-pris-26656

Tusen personer fler på Nordbygg

Drygt 48 000 besökte mässan förra veckan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tusen-personer-fler-pa-nordbygg-26676

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Beast tog priset som Årets Innovation 2017

Belönas med 50 000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-tog-priset-som-arets-innovation-2017-26675

”Construction Management är ett sätt att öka konkurrensen”

"Kan användas i många olika typer av projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/construction-management-ar-ett-satt-att-oka-konkurrensen-26657

Stockholms slott får egen arkitekt

Bo Hofsten blir rådgivare för slottets underhåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholms-slott-far-egen-arkitekt-26670