Meny

Installatör får böta 400 000

Installatör får böta 400 000

Elinstallatören Midroc Electro utförde ett arbete på hög höjd utan tillräckligt fallskydd. Nu belägger Arbetsmiljöverket bolaget med en sanktionsavgift på 400 000 kronor.

Under en inspektion på en byggarbetsplats i Göteborg sommaren 2017 märkte Arbetsmiljöverket att tre personer utförde arbete där tre personer arbetade från en saxlift. Fallhöjden var cirka fyra meter och fallskydd saknades vid sidan av saxliften.

Nu har myndigheten beslutat att Midroc Electro, där en av de tre personerna var anställd, ska betala en sanktionsavgift för den bristande säkerheten.

Summan, 400 000 kronor, är den högsta sanktionsavigften som kan delas ut och baseras på antalet sysselsatta på företaget. Enligt Bolagsverket har Midroc Electro 1 500 till 1 999 sysselsatta.

Sankitonsavgiften kan sättas ned om överträdelsen bedöms som ringa eller ursäktlig, men Arbetsmiljöverket har i detta fall inte funnit några skäl att sätta ned avgiften.

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016