Meny

Ingen kan söka regeringens miljarder

Ingen kan söka regeringens miljarder

En av regeringens största byggsatsningar är det investeringsstöd för hyres- och studentbostäder som de aviserade i mars 2015. Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor till stödet i årets budget. Men trots att pengarna finns kan ingen söka eftersom det är oklart vilka villkor ett projekt måste uppfylla för att komma i fråga.

Reaktionerna på regeringens förslag om investeringsstöd har varit blandade. När en promemoria om förslagets utformning gick ut på remiss i juli 2015 återkom flera tunga instanser med kritik. Regeringskansliet arbetar nu med att ta fram den slutliga förordningen. Arbetet har dragit ut på tiden.

– Det har varit mycket synpunkter och inspel kring investeringsstödet. Att beredningsarbetet dragit ut på tiden hänger ihop med att det kom mycket synpunkter, säger Hakim Belarbi, pressekreterare åt bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

Han kan i dagsläget inte ge något besked om när beredningsarbetet blir klart. Hur mycket, och på vilka punkter, som reglerna för investeringsstödet kommer att skilja sig från de förslag som regeringen presenterade i somras är också oklart. Samtidigt börjar de första projekten som kan komma i fråga för stödet, projekt som byggstartat efter den 25 mars 2015, bli klara för inflyttning.

Flera aktörer flaggar nu för att det skapar stora svårigheter för dem. De vet inte om deras projekt kan komma i fråga för stödet – och de vet därför inte heller på vilken nivå de ska sätta sina hyror. Tobias Persson, vd för Leny Fastighetsaktiebolag, är en av dem som kommit i kläm.

Läs mer: Mehmet Kaplan ger lugnade besked.

Leny äger och förvaltar hyresfastigheter i flera skånska orter, främst Sjöbo, Skurup och Hörby. Just nu bygger Leny en fastighet med 33 lägenheter i Sjöbo som de hoppas kunna få investeringsstöd för.

– Vi har inflyttning den 1 maj och vi vet fortfarande inte vilka krav som vi måste uppfylla för att komma i fråga för stödet. Det blir ju väl sent att påverka frågor kring exempelvis energiförbrukning i det här läget, säger Tobias Persson.

Egentligen är Tobias Persson inte särskilt positiv till investeringsstödet. Han sitter med i styrelsen för Fastighetsägarna Syds Ystadsdistrikt. Organisationen är kritisk till investeringsstödet. Fastighetsägarna skriver i ett remissvar att stödet är en ”missriktad åtgärd som på sikt riskerar att hämma bostadsmarknadens funktion och öka kostnaderna för nybyggnation”.

– Vi är inte positiva. Men när stödet finns måste jag söka det. Annars kommer hyresgästerna att välja bostäderna som konkurrenten byggt med stöd och som därför har lägre hyra, säger han.

Läs mer: Så kan stödet påverka byggtakten.

Just nu är Tobias Perssons stora bekymmer att han inte vet om hans nya fastighet kommer att uppfylla villkoren för att få stöd.

– Jag hörde av mig till regeringen för några veckor sedan för att försöka få besked. Jag fick så småningom ett mejl från Näringsdepartementet där det stod att beredningen dragit ut på tiden men att det sannolika är att flertalet av kraven och villkoren kommer att vara de samma. Men det säger egentligen ingenting, säger han. 

Enligt Tobias Persson har investeringsstödet, och de krav och villkor som finns angivna i regeringens promemoria från juli 2015, inte påverkat planeringen av fastigheten i Sjöbo i någon större utsträckning.

– Planlösningen har inte påverkats. Vi bygger ändå mest små lägenheter. Och när det gäller energiförbrukningen så ligger det i vårt eget intresse att hålla den låg, så det gör vi i alla våra projekt, säger han.

Men fastigheten i Sjöbo ska få solceller på taket och det är till viss del en reaktion på det aviserade investeringsstödet.

– Man kan säga att vi försöker ta höjd för eventuella krav och villkor för stödet. Det som är frustrerande är att vi inte vet var gränsen går. Vi kanske hamnar precis på fel sida om gränsen, säger Tobias Persson.

MKB tar osäkerheten med ro

Allmännyttiga MKB Fastighetsaktiebolag i Malmö har också påbörjade projekt som de hoppas att de ska kunna söka stöd för när villkoren blir kända. MKB:s nybyggnadschef Sara MacDonald tar osäkerheten med ro.

– Vi har ett antal påbörjade projekt där vi kommer att titta på möjligheten att söka stödet. Det är klart att det är ett osäkerhetsmoment att det inte är fullständigt klarlagt hur stödet ska utformas, men vi gör det bästa av situationen, säger hon.

Två projekt som MKB hoppas kan komma i fråga för stödet är kvarteret Stämpen i Västra hamnen och kvarteret Trädstubben i Segevång. Båda består av mindre lägenheter i storleksordningen 27–45 kvadratmeter.

– Kraven för att få investeringsstöd kommer att påverka vilken typ av bostäder som byggs. Även om villkoret för stödet inte är kända så vet vi att alla bostäder inte kommer att kunna få stöd. Men jag tror inte det är någon risk att det blir en ensidig bostadsproduktion, det kommer ändå att finnas en variation, säger Sara MacDonald.

Hon vill egentligen inte göra någon värdering av stödet, utan säger att MKB bara förhåller sig till de regler som finns. Men hon tror att ett investeringsstöd kan leda till att både MKB och andra aktörer kan bygga fler hyresrätter i fortsättningen.

– Stödet kommer att innebära en kostnadslättnad. Det kommer att hjälpa oss att bygga mer, säger hon.

Villkor för investeringsstödet

I den promemoria som regeringen publicerade sommaren 2015 fanns en rad villkor som de bostadsprojekt som söker om stödet måste uppfylla. Kraven gällde följande områden:

  • Hyresnivåerna.
  • Hur bostäder förmedlas till hyresgästerna.
  • Byggnadens energi- och miljöprestanda.
  • Bostädernas storlek.
  • Krav på entreprenören.

Ris och ros till NNE-kraven

Blandade reaktioner i remissvaren till Boverkets förslag om nya byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-nne-kraven-24640

Köp av Attefallshus var brott mot LOU

Konkurrensverket kräver att Östersundshem ska betala fem miljoner kronor i böter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kop-av-attefallshus-var-brott-mot-lou-24637

Nytt ramavtal via SKL

Tidigare har SKL tecknat ramavtal för lägre hus, nu gäller avtalet högre hus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-ramavtal-skl-24639

De ska göra byggreglerna enklare

Tvåmannskommittén tillsattes i dag, den 23 februari.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-gora-byggreglerna-enklare-24635

Konsulter med kompetensbrist öppnar dörrar för nyanlända

Företag tvingas tacka nej till uppdrag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsulter-med-kompetensbrist-oppnar-dorrar-nyanlanda-24632

Över 300 000 personer jobbar inom bygg

Näst största ökningen av lönesumman bland näringslivets större branscher fanns inom bygg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/over-300-000-personer-jobbar-inom-bygg-24631

Målarna har växlat avtalskrav

Parternas krav känns delvis igen från andra förhandlingar som pågår inom byggsektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malarna-har-vaxlat-avtalskrav-24628

Nytt larm om brist på arbetskraft

TMF sällar sig till skaran av branschföreträdare som varnar för arbetskraftsbrist.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-larm-om-brist-pa-arbetskraft-24627

Snart kan du ta byggexamen i virtual reality

YH-utbildning ska ge branschen önskad kompetens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-du-ta-byggexamen-i-virtual-reality-24618

90-åring säljs till ALM Equity

Personalen i Småa beslutade att sälja sina aktier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/90-aring-saljs-till-alm-equity-24616