Meny

Ingen kan söka regeringens miljarder

Ingen kan söka regeringens miljarder

En av regeringens största byggsatsningar är det investeringsstöd för hyres- och studentbostäder som de aviserade i mars 2015. Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor till stödet i årets budget. Men trots att pengarna finns kan ingen söka eftersom det är oklart vilka villkor ett projekt måste uppfylla för att komma i fråga.

Reaktionerna på regeringens förslag om investeringsstöd har varit blandade. När en promemoria om förslagets utformning gick ut på remiss i juli 2015 återkom flera tunga instanser med kritik. Regeringskansliet arbetar nu med att ta fram den slutliga förordningen. Arbetet har dragit ut på tiden.

– Det har varit mycket synpunkter och inspel kring investeringsstödet. Att beredningsarbetet dragit ut på tiden hänger ihop med att det kom mycket synpunkter, säger Hakim Belarbi, pressekreterare åt bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

Han kan i dagsläget inte ge något besked om när beredningsarbetet blir klart. Hur mycket, och på vilka punkter, som reglerna för investeringsstödet kommer att skilja sig från de förslag som regeringen presenterade i somras är också oklart. Samtidigt börjar de första projekten som kan komma i fråga för stödet, projekt som byggstartat efter den 25 mars 2015, bli klara för inflyttning.

Flera aktörer flaggar nu för att det skapar stora svårigheter för dem. De vet inte om deras projekt kan komma i fråga för stödet – och de vet därför inte heller på vilken nivå de ska sätta sina hyror. Tobias Persson, vd för Leny Fastighetsaktiebolag, är en av dem som kommit i kläm.

Läs mer: Mehmet Kaplan ger lugnade besked.

Leny äger och förvaltar hyresfastigheter i flera skånska orter, främst Sjöbo, Skurup och Hörby. Just nu bygger Leny en fastighet med 33 lägenheter i Sjöbo som de hoppas kunna få investeringsstöd för.

– Vi har inflyttning den 1 maj och vi vet fortfarande inte vilka krav som vi måste uppfylla för att komma i fråga för stödet. Det blir ju väl sent att påverka frågor kring exempelvis energiförbrukning i det här läget, säger Tobias Persson.

Egentligen är Tobias Persson inte särskilt positiv till investeringsstödet. Han sitter med i styrelsen för Fastighetsägarna Syds Ystadsdistrikt. Organisationen är kritisk till investeringsstödet. Fastighetsägarna skriver i ett remissvar att stödet är en ”missriktad åtgärd som på sikt riskerar att hämma bostadsmarknadens funktion och öka kostnaderna för nybyggnation”.

– Vi är inte positiva. Men när stödet finns måste jag söka det. Annars kommer hyresgästerna att välja bostäderna som konkurrenten byggt med stöd och som därför har lägre hyra, säger han.

Läs mer: Så kan stödet påverka byggtakten.

Just nu är Tobias Perssons stora bekymmer att han inte vet om hans nya fastighet kommer att uppfylla villkoren för att få stöd.

– Jag hörde av mig till regeringen för några veckor sedan för att försöka få besked. Jag fick så småningom ett mejl från Näringsdepartementet där det stod att beredningen dragit ut på tiden men att det sannolika är att flertalet av kraven och villkoren kommer att vara de samma. Men det säger egentligen ingenting, säger han. 

Enligt Tobias Persson har investeringsstödet, och de krav och villkor som finns angivna i regeringens promemoria från juli 2015, inte påverkat planeringen av fastigheten i Sjöbo i någon större utsträckning.

– Planlösningen har inte påverkats. Vi bygger ändå mest små lägenheter. Och när det gäller energiförbrukningen så ligger det i vårt eget intresse att hålla den låg, så det gör vi i alla våra projekt, säger han.

Men fastigheten i Sjöbo ska få solceller på taket och det är till viss del en reaktion på det aviserade investeringsstödet.

– Man kan säga att vi försöker ta höjd för eventuella krav och villkor för stödet. Det som är frustrerande är att vi inte vet var gränsen går. Vi kanske hamnar precis på fel sida om gränsen, säger Tobias Persson.

MKB tar osäkerheten med ro

Allmännyttiga MKB Fastighetsaktiebolag i Malmö har också påbörjade projekt som de hoppas att de ska kunna söka stöd för när villkoren blir kända. MKB:s nybyggnadschef Sara MacDonald tar osäkerheten med ro.

– Vi har ett antal påbörjade projekt där vi kommer att titta på möjligheten att söka stödet. Det är klart att det är ett osäkerhetsmoment att det inte är fullständigt klarlagt hur stödet ska utformas, men vi gör det bästa av situationen, säger hon.

Två projekt som MKB hoppas kan komma i fråga för stödet är kvarteret Stämpen i Västra hamnen och kvarteret Trädstubben i Segevång. Båda består av mindre lägenheter i storleksordningen 27–45 kvadratmeter.

– Kraven för att få investeringsstöd kommer att påverka vilken typ av bostäder som byggs. Även om villkoret för stödet inte är kända så vet vi att alla bostäder inte kommer att kunna få stöd. Men jag tror inte det är någon risk att det blir en ensidig bostadsproduktion, det kommer ändå att finnas en variation, säger Sara MacDonald.

Hon vill egentligen inte göra någon värdering av stödet, utan säger att MKB bara förhåller sig till de regler som finns. Men hon tror att ett investeringsstöd kan leda till att både MKB och andra aktörer kan bygga fler hyresrätter i fortsättningen.

– Stödet kommer att innebära en kostnadslättnad. Det kommer att hjälpa oss att bygga mer, säger hon.

Villkor för investeringsstödet

I den promemoria som regeringen publicerade sommaren 2015 fanns en rad villkor som de bostadsprojekt som söker om stödet måste uppfylla. Kraven gällde följande områden:

  • Hyresnivåerna.
  • Hur bostäder förmedlas till hyresgästerna.
  • Byggnadens energi- och miljöprestanda.
  • Bostädernas storlek.
  • Krav på entreprenören.

Lex Laval rivs upp

Regeringen får stöd av Sverigedemokraterna för att riva upp Lex Laval.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lex-laval-rivs-upp-24978

Fastighets varslar om strejk

Varslet omfattar sju företag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fastighets-varslar-om-strejk-24980
Johan Svedlund från Skanska Maskin AB tog emot priset av Ruben Aronsson och Kristina Gabrielii, vd respektive styrelseordförande för SBUF, på den högtidliga utdelningen

PSI blev Årets Innovation

Prisas för säkerhetsdatabas för hyrmaskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/psi-blev-arets-innovation-24979

En väg mot hållbarare infrastruktur

Verktygslåda för drägliga arbetsförhållanden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-vag-mot-hallbarare-infrastruktur-24964

Göteborg vill gynna byggemenskaper

Fem procent av allt som byggs ska gå till mer individuell beställarroll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-vill-gynna-byggemenskaper-24977

Återvinnare utmanar branschen att följa krav

Alla aktörer kan bli bättre.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atervinnare-utmanar-branschen-att-folja-krav-24976

Han blev årets unga ledare

Det blev tredje gången gillt för Dag Måhlstrand.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blev-arets-unga-ledare-24952

Ola Månsson får ordföranderoll

Ola Månsson valdes på tisdagen till ordförande i Svensk Byggtjänsts styrelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ola-mansson-far-ordforanderoll-24966

Byggvaror säljer som smör

Högt bostadsbyggande en förklaring.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggvaror-saljer-som-smor-24967

BI:s medlemmar: Rotjobben blir färre

Enligt en enkät gjord av Sveriges Byggindustrier minskar intresset för rot-tjänster.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bis-medlemmar-rotjobben-blir-farre-24957