Meny
  • Tomas Eneroth tillträdde som infrastrukturminister den 27 juli i år.
    Foto: Anders Siljevall

Infrastrukturministern vill ha händerna fulla

Infrastrukturministern vill ha händerna fulla

Tomas Eneroth hade knappt hunnit tillträda på sin post som infrastrukturminister innan det var dags att hugga tag i Trafikverkets förslag till infrastrukturplan. Men det är en utmaning som ligger helt i linje med hur den socialdemokratiske riksdagsveteranen vill ha det.

Tomas Eneroth efterträdde tidigare infrastruktur­minister Anna Johansson som avgick i sviterna av sommarens rapportering kring Transportstyrelsens hantering av känsliga uppgifter. Att tacka nej till frågan från statsministern var inte aktuellt.

– Däremot är det tråkigt hur situationen utvecklade sig. Oppositionen har agerat oseriöst i den här frågan. Rimligtvis borde man invänta Konstitutionsutskottets granskning innan man kommer med hot om misstroendevotum. Nu valde min företrädare att lämna och för mig fanns inte mycket att välja mellan. När statsministern kallar, då tackar man ja, säger han.

För knappt två veckor sedan lämnade Trafikverket över sitt förslag till den kommande infrastrukturplanen. För Tomas Eneroth innebär det en riktig rivstart.

– Men det är stimulerande. Jag är en ”doer” som inte tycker om att gå och vänta. Nu har jag i stället kalendern fulltecknad ett halvår framåt. Jag är också medveten om att det finns ett väldigt stort intresse kring planen och att det är många som vill lämna synpunkter.


Bostadsbyggande tas med

Nytt för denna plan är att Trafikverket med Boverkets hjälp har tagit med bostadsbyggande i beräkningarna.

– Det är ett sätt för regeringen att vara tydlig med att infrastruktur- och bostadssatsningar ska kombineras. Vi har brister i båda sektorer. I Trafikverkets förslag ser vi också att några av de viktigaste prioriteringarna syftar till att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, till exempel fyrspår mellan Uppsala och Stockholm som kan leda till 50 000 nya bostäder, säger Tomas Eneroth.

Under Sveriges Byggindustriers frukostseminarium om infrastruktur och bostadsbyggande efterlyste flera branschföreträdare att vägsatsningarna inte får hamna i skymundan när en majoritet av prioriteringarna rör järnvägen. Tomas Eneroth poängterar att hela transportsystemet är viktigt.

– Järnvägsnätet är ordentligt eftersatt och det är med nödvändighet som vi satsar på underhållet där. Däremot vill jag vara noga med att vägnätet också behöver underhållas.

Trafikverkets förslag till utbyggnaden av höghastighetsjärnväg är en annan fråga som engagerar. Myndig­hetens förslag om en etappvis utbyggnad och en hastighet på 250 kilometer i timmen har mötts med skepsis från vissa håll. Tomas Eneroth menar att man självklart kommer att hämta in synpunkter kring höghastighetsjärnvägen.

– Samtidigt är det viktigt att inte hela diskussionen handlar om höghastighetsjärnvägen. Vi har annan järnväg, hamnar och det finmaskiga vägnätet som också behöver tas om hand, säger han.

Du bor i Växjö och jobbar i Stockholm. Hur fungerar pendlingen?

– Sådär. Jag använder mig av tåg, bil och flyg och det finns förutsättningar för att förbättra, framförallt på järnvägsnätet – såväl det regionala som stambanan. Men jag har pendlat i 23 år och överlevt!

Tomas Eneroth

Ålder: 51
Bor: I Växjö
Utbildning: Studier i statsvetenskap och sociologi
Karriär i urval: Metallarbetare. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 1994. Infrastrukturminister sedan 27 juli 2017.

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Polisen står maktlös mot stölderna

Allt fler inbrott på byggarbetsplatser anmäls.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/polisen-star-maktlos-mot-stolderna-25941

Amorteringskravet rycker allt närmare

Amorteringskraven kan skärpas för nya bolånetagare som väljer hög belåning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskravet-rycker-allt-narmare-25945

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965

Skapar BIM ökat affärsvärde?

Färsk avhandling studerar Trafikverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skapar-bim-okat-affarsvarde-25964

Hjärnan bakom miljökrav prisas

Hans Nilsson är årets framtidsbyggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hjarnan-bakom-miljokrav-prisas-25961

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Märkning, dokumentation och checklistor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-byggforetagen-att-stoppa-inbrotten-25942

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Branschen föreslår mer resurser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-utbildning-minska-bristen-pa-arbetskraft-25959