Meny
  • Tomas Eneroth tillträdde som infrastrukturminister den 27 juli i år.
    Foto: Anders Siljevall

Infrastrukturministern vill ha händerna fulla

Infrastrukturministern vill ha händerna fulla

Tomas Eneroth hade knappt hunnit tillträda på sin post som infrastrukturminister innan det var dags att hugga tag i Trafikverkets förslag till infrastrukturplan. Men det är en utmaning som ligger helt i linje med hur den socialdemokratiske riksdagsveteranen vill ha det.

Tomas Eneroth efterträdde tidigare infrastruktur­minister Anna Johansson som avgick i sviterna av sommarens rapportering kring Transportstyrelsens hantering av känsliga uppgifter. Att tacka nej till frågan från statsministern var inte aktuellt.

– Däremot är det tråkigt hur situationen utvecklade sig. Oppositionen har agerat oseriöst i den här frågan. Rimligtvis borde man invänta Konstitutionsutskottets granskning innan man kommer med hot om misstroendevotum. Nu valde min företrädare att lämna och för mig fanns inte mycket att välja mellan. När statsministern kallar, då tackar man ja, säger han.

För knappt två veckor sedan lämnade Trafikverket över sitt förslag till den kommande infrastrukturplanen. För Tomas Eneroth innebär det en riktig rivstart.

– Men det är stimulerande. Jag är en ”doer” som inte tycker om att gå och vänta. Nu har jag i stället kalendern fulltecknad ett halvår framåt. Jag är också medveten om att det finns ett väldigt stort intresse kring planen och att det är många som vill lämna synpunkter.


Bostadsbyggande tas med

Nytt för denna plan är att Trafikverket med Boverkets hjälp har tagit med bostadsbyggande i beräkningarna.

– Det är ett sätt för regeringen att vara tydlig med att infrastruktur- och bostadssatsningar ska kombineras. Vi har brister i båda sektorer. I Trafikverkets förslag ser vi också att några av de viktigaste prioriteringarna syftar till att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, till exempel fyrspår mellan Uppsala och Stockholm som kan leda till 50 000 nya bostäder, säger Tomas Eneroth.

Under Sveriges Byggindustriers frukostseminarium om infrastruktur och bostadsbyggande efterlyste flera branschföreträdare att vägsatsningarna inte får hamna i skymundan när en majoritet av prioriteringarna rör järnvägen. Tomas Eneroth poängterar att hela transportsystemet är viktigt.

– Järnvägsnätet är ordentligt eftersatt och det är med nödvändighet som vi satsar på underhållet där. Däremot vill jag vara noga med att vägnätet också behöver underhållas.

Trafikverkets förslag till utbyggnaden av höghastighetsjärnväg är en annan fråga som engagerar. Myndig­hetens förslag om en etappvis utbyggnad och en hastighet på 250 kilometer i timmen har mötts med skepsis från vissa håll. Tomas Eneroth menar att man självklart kommer att hämta in synpunkter kring höghastighetsjärnvägen.

– Samtidigt är det viktigt att inte hela diskussionen handlar om höghastighetsjärnvägen. Vi har annan järnväg, hamnar och det finmaskiga vägnätet som också behöver tas om hand, säger han.

Du bor i Växjö och jobbar i Stockholm. Hur fungerar pendlingen?

– Sådär. Jag använder mig av tåg, bil och flyg och det finns förutsättningar för att förbättra, framförallt på järnvägsnätet – såväl det regionala som stambanan. Men jag har pendlat i 23 år och överlevt!

Tomas Eneroth

Ålder: 51
Bor: I Växjö
Utbildning: Studier i statsvetenskap och sociologi
Karriär i urval: Metallarbetare. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 1994. Infrastrukturminister sedan 27 juli 2017.

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810

SFI på fabriksgolvet

Obos satsade på egen utbildning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sfi-pa-fabriksgolvet-26795

Trä och 3D-printing diskuteras i Umeå

Internationell konferens blickar mot framtiden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tra-och-3d-printing-diskuteras-i-umea-26805

Nya namn i BI:s styrelse

Omval av Svante Hagman som ordförande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-namn-i-bis-styrelse-26803

Lidl-butik får förskola på taket

Malmö stad beviljar bygge på höjden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lidl-butik-far-forskola-pa-taket-26802

Första bilderna från Gasklockan

Samtidig presenterar Oscar Properties ny app.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-bilderna-fran-gasklockan-26801

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Utländsk hyrpersonal ska skatta från dag ett

Regeringen och Vänsterpartiet överens om lagförslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utlandsk-hyrpersonal-ska-skatta-fran-dag-ett-26797

Produktiviteten i branschen – problem eller myt?

Bilderna går isär kring byggsektorns produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/produktiviteten-i-branschen-problem-eller-myt-26780

Nytt nätverk för nya stadsdelar och hållbara innovationer

Hållbarhet är ett övergripande mål.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-natverk-nya-stadsdelar-och-hallbara-innovationer-26794