Meny
  • Trä- och möbelföretagen vill se ändringar i kreditrestriktionerna. Annars riskeras 5 000 landsbygdsjobb, menar organisationen.
    Illustration: A-hus

Hustillverkare kan tappa tusentals jobb

Hustillverkare kan tappa tusentals jobb

En svagare bostadsmarknad kan kosta tusentals jobb på landsbygden. Det slår svenska trähusbyggare fast och föreslår lättnader för låntagare och öronmärkt mark för byggandet av enfamiljshus.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver medlemmarna i Trä- och möbelföretagens trähusgrupp, där högsta ledningen i bland annat Götenehus, Älvsbyhus och Lindbäcks Bygg är representerade, vad som händer om Nordeas senaste konjunkturrapport slår in. Rapporten räknar med en halverad bostadsproduktion från 2017 till 2020.

Detta får förödande effekter för landets trähusbyggare. Trä- och möbelföretagens medlemmar finns till största delen på landsbygden och medlemsföretagen konstaterar att hela 5 000 arbetstillfällen kan gå förlorade om prognosen stämmer.

– Det är många arbetstillfällen som går förlorade och till skillnad från större orter är det på landsbygden svårare att återanställa i bättre tider, säger Gustaf Edgren, projektledare för TMF:s trähusgrupp.


LÄS MER: Hustillverkare varslar tjänstemän och kollektivanställda

 

TMF:s egen Trähusbarometer sänkte prognosen för påbörjade småhus rejält i september. Från 12 000 under 2018 till 10 000 under 2019.

Gustaf Edgren konstaterar att orderingången på styckebyggda hus sjunker mindre än gruppbyggda.

– De styckebyggda går starkare i tuffare tider, men ingen gynnas av bankernas lite improduktiva  kreditbedömningar, eller ovilja att erbjuda amorteringsfrihet för nyproduktion, säger han.

Medlemmarna i trähusgruppen vill nu se lättnader på just kreditrestriktionerna. Bland annat vill de att amorteringskravet och skuldkvotstaket ska omprövas. Vidare bör bolånetaket föredras för att inte stänga ute unga och förstagångsköpare. De konstaterar också att markpolitiken inte stämmer överens med hur svenskar vill bo. Drygt 70 procent vill bo i hus, men enfamiljshusen står bara för 15 procent av nybyggnationen. Därför bör kommunerna få starkare incitament att öronmärka mark till småhus.

– Nuvarande politk rimmar illa med både den förra och nuvarande bostadsministerns vilja att satsa på trähusbyggande, säger Gustaf Edgren.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097