Meny
  • Trä- och möbelföretagen vill se ändringar i kreditrestriktionerna. Annars riskeras 5 000 landsbygdsjobb, menar organisationen.
    Illustration: A-hus

Hustillverkare kan tappa tusentals jobb

Hustillverkare kan tappa tusentals jobb

En svagare bostadsmarknad kan kosta tusentals jobb på landsbygden. Det slår svenska trähusbyggare fast och föreslår lättnader för låntagare och öronmärkt mark för byggandet av enfamiljshus.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver medlemmarna i Trä- och möbelföretagens trähusgrupp, där högsta ledningen i bland annat Götenehus, Älvsbyhus och Lindbäcks Bygg är representerade, vad som händer om Nordeas senaste konjunkturrapport slår in. Rapporten räknar med en halverad bostadsproduktion från 2017 till 2020.

Detta får förödande effekter för landets trähusbyggare. Trä- och möbelföretagens medlemmar finns till största delen på landsbygden och medlemsföretagen konstaterar att hela 5 000 arbetstillfällen kan gå förlorade om prognosen stämmer.

– Det är många arbetstillfällen som går förlorade och till skillnad från större orter är det på landsbygden svårare att återanställa i bättre tider, säger Gustaf Edgren, projektledare för TMF:s trähusgrupp.


LÄS MER: Hustillverkare varslar tjänstemän och kollektivanställda

 

TMF:s egen Trähusbarometer sänkte prognosen för påbörjade småhus rejält i september. Från 12 000 under 2018 till 10 000 under 2019.

Gustaf Edgren konstaterar att orderingången på styckebyggda hus sjunker mindre än gruppbyggda.

– De styckebyggda går starkare i tuffare tider, men ingen gynnas av bankernas lite improduktiva  kreditbedömningar, eller ovilja att erbjuda amorteringsfrihet för nyproduktion, säger han.

Medlemmarna i trähusgruppen vill nu se lättnader på just kreditrestriktionerna. Bland annat vill de att amorteringskravet och skuldkvotstaket ska omprövas. Vidare bör bolånetaket föredras för att inte stänga ute unga och förstagångsköpare. De konstaterar också att markpolitiken inte stämmer överens med hur svenskar vill bo. Drygt 70 procent vill bo i hus, men enfamiljshusen står bara för 15 procent av nybyggnationen. Därför bör kommunerna få starkare incitament att öronmärka mark till småhus.

– Nuvarande politk rimmar illa med både den förra och nuvarande bostadsministerns vilja att satsa på trähusbyggande, säger Gustaf Edgren.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909