Meny
  • Endast tre vd:ar inom Sveriges 30 största bygg- och anläggningsföretag är kvinnor Foto: Anders Siljevall
    Foto: Anders Siljevall

Homogen grupp leder Byggsverige

Homogen grupp leder Byggsverige

Endast tre vd:ar inom Sveriges 30 största bygg- och anläggningsföretag är kvinnor. Medelåldern ligger på cirka 50 år och alla är endera ingenjörer eller ekonomer.

Det är en homogen grupp personer som leder de största företagen inom bygg- och anläggning, visar tidningen Byggindustrins granskning. Ingen ledare är under 42 år, en överväldigande majoritet är män och de allra flesta är civilingenjörer eller civilekonomer. Några få är gymnasieingenjörer från fyraårig teknisk linje. Fåtalet har utländsk bakgrund, i alla fall av namnen att döma. Vilka är riskerna med att en grupp relativt likartade människor leder branschens företag?

– Om alla har lärt sig samma saker, har samma värderingar, bakgrund och livsstil kan de få svårt att se behov hos andra som inte har samma livssituation och kan dessutom missa problem i verksamheten, säger Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH.

Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH.
Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH.

Vad bör ledarna som tillhör denna homogena grupp tänka på?

– Deras ledarskap måste vara inkluderande så att de får in en bredare grupp människor i beslutsprocesserna, till exempel i ledningsgruppen. Men att ha makt kan i sig leda till att man inte längre ser att det är nödvändigt att släppa på makten, säger hon.

Att det är så många män och nästan bara civilingenjörer och civilekonomer som leder företagen inom bygg är kanske inte så konstigt, enligt Charlotte Holgersson.

– Mycket av svenskt näringsliv kommer ur basindustrin och verkstadsindustrin som är ingenjörstunga och chefer plockas ur de leden. Civilekonomutbildningen grundades bland annat för att ta fram mer kvalificerade chefer och företagsledare. Båda utbildningarna var länge mansdominerade så det har präglat föreställningar om chefer.

Men även om bilden av bakgrund och sammansättning hos vd:arna känns igen från andra branscher så är det inte en självklarhet att det skulle behöva vara så, påpekar hon.

– Det finns en föreställning om vad en bra chef ska ha för egenskaper som reproduceras.

Att nöja sig med att hävda att det till exempel inte finns tillräckligt många kvinnor att lyfta fram inom en så mansdominerad bransch håller inte, säger Charlotte Holgersson.

– När jag hör det påståendet vill jag fråga: är ni säkra på det? Kan ni leta noggrannare? Jag undrar även om kriterierna alltid är ändamålsenliga? Är till exempel alltid linjeerfarenhet nödvändig? Kanske behöver kraven ändras?

Viktigt är också att odla fram fler kvinnor internt.

– Kvinnor hamnar ofta i positioner som inte anses leda vidare till exempelvis vd-rollen.

I sin forskning om ledarskap inom svenskt näringsliv har Charlotte Holgersson kunnat se att det inte alltid är så att män aktivt motarbetar kvinnor. Snarare orienterar sig män mot andra män och väljer därför hellre män till ledande positioner.

– Manliga ledare hade föreställningar om att kvinnor inte ville eller kunde. De trodde inte att kvinnorna hade den kompetens som behövdes, och hade hon det så var den ändå inte tillräckligt bra. När det kom till de manliga kandidaterna däremot tonades bristerna ned eftersom de i övrigt kände sig tryggare med dem.

 

Homogen bransch kan få problem

En homogen bransch riskerar att få svårt att rekrytera. Jobbsökande väljer arbetsplatser där de tror att de kommer att bli uppskattade och värderade.

– Vd:n tillmäts stor betydelse men det är inte bara könet som avgör utan också vad vd:n säger. En kvinna som uttrycker sig nedvärderande mot kvinnor får också betydelse, säger Charlotte Holgersson.

 

Lena Lid Falkman har doktorerat inom ledarskap och kommunikation på Handelshögskolan i Stockholm.
Lena Lid Falkman har doktorerat inom ledarskap och kommunikation på Handelshögskolan i Stockholm.

Lena Lid Falkman har doktorerat inom ledarskap och kommunikation på Handelshögskolan i Stockholm. Hon menar att det är ett snävt hål hur en vd både ska se ut och kommunicera.

– Förr var vd:ar oftare samhällsdebattörer men nu vågar knappt någon sticka ut eller vara personlig. Särskilt om företagen är börsnoterade så blir ledarna väldigt ängsliga och är så medietränade att de nästan blir tråkiga. Kvartalsrapporterna gör att de måste låta positiva hela tiden.

Utseendemässigt är det kortklippt och kostym som gäller.

– Det har inte bara med vd:arna att göra. Det har lika mycket med oss andra att göra att vi inte kan tänka oss ett annat sätt för en vd att vara på eller se ut, påpekar Lena Lid Falkman.

 

Manliga ingenjörer dominerar

Svevia

Anders Gustafsson

Ekonomie magisterexamen samt en executive MBA, från Stockholms universitet

 

Einar Mattsson Byggnads

Mikael Anjou

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

 

Rekab

Jerry Sjögren

Gymnasieingenjör

 

 

Serneke

Ola Serneke

Civilingenjör, Chalmers 

 

Åhlin och Ekeroth Byggnads 

Göran Lundström

Gymnasieingenjör

 

Tuve Bygg

Pekka Merta

Gymnasieingenjör

 

Veidekke Sverige

Jimmy Bengtsson

Civilingenjör, väg och vatten, KTH

 

Skanska Sverige

Gunnar Hagman

Civilingenjör, väg och vatten, Lunds tekniska högskola, samt ekonomistudier på universitetsnivå på UCLA samt Jönköpings Högskola

 

Byggmästar'n i Skåne

Carin Stoeckmann

Magister i företagsekonomi (marknadsföring), Högskolan Trollhättan/Uddevalla och Lunds universitet

 

Peab

 Jesper Göransson

Ekonomie magister, Lunds universitet

 

Sveab

Tobias Andersson

Gymnasieingenjör

 

Wästbygg

Anders Bergeling

Civilingenjör, Väg och Vatten, Chalmers

 

JM

Johan Skoglund

Civilingenjör KTH, och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan, Stockholm

 

Lemminkäinen

Casimir Lindholm

Master of Science (Economy)/ Master of Business Administration

 

JSB

Pether Fredholm

Civilekonom, Lunds universitet

 

Byggpartner i Dalarna

Sverker Källgården

Civilingenjör, Väg och Vatten, KTH

 

HSB Projektpartner

Magnus Ekström (t.f. vd)

Fil. kand. i företagsekonomi och ADB, Stockholms universitet

 

MVB Öst

Per Ununger

Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, KTH

 

Erlandsson Bygg

Markus Brink

Byggnadsingenjörexamen Chalmers och Civilingenjörsexamen väg och vatten  Chalmers, inrikting logistik ekonomi

 

Besqab

Anette Frumerie

Civilingenjör väg och vatten, KTH

 

Infranord

Helene Biström

Civilngenjör maskin, KTH

 

Zengun

Henrik Lif (t.f. vd)

Civilingenjör, KTH och Civilekonom från Handelshögskolan

 

NCC

Peter Wågström

Civilingenjör, KTH 

 

Sh Bygg

Lars Svensson

Civilekonom, Uppsala universitet, Gymnasieingenjör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken är baserad på Sveriges Byggindustriers lista över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen utifrån nettoomsättning i Sverige 2015. Några av dem är börsnoterade, andra inte.

I förteckningen av vd:ar återfinns främst personer med vd-titel inom företagens bygg- och anläggningsverksamhet. Därutöver är några koncernchefer eller tillförordnad vd.

Uppgifter saknas från Strukton Rail, Infratek Sverige och Strabag Sverige.

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810

SFI på fabriksgolvet

Obos satsade på egen utbildning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sfi-pa-fabriksgolvet-26795

Trä och 3D-printing diskuteras i Umeå

Internationell konferens blickar mot framtiden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tra-och-3d-printing-diskuteras-i-umea-26805

Nya namn i BI:s styrelse

Omval av Svante Hagman som ordförande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-namn-i-bis-styrelse-26803

Lidl-butik får förskola på taket

Malmö stad beviljar bygge på höjden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lidl-butik-far-forskola-pa-taket-26802

Första bilderna från Gasklockan

Samtidig presenterar Oscar Properties ny app.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-bilderna-fran-gasklockan-26801

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Utländsk hyrpersonal ska skatta från dag ett

Regeringen och Vänsterpartiet överens om lagförslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utlandsk-hyrpersonal-ska-skatta-fran-dag-ett-26797

Produktiviteten i branschen – problem eller myt?

Bilderna går isär kring byggsektorns produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/produktiviteten-i-branschen-problem-eller-myt-26780

Nytt nätverk för nya stadsdelar och hållbara innovationer

Hållbarhet är ett övergripande mål.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-natverk-nya-stadsdelar-och-hallbara-innovationer-26794