Meny
  • Vattenfall har tagit fram en lista som visar hur mycket energi som hade kunnat tas tillvara om alla hus hade haft soltak.

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Västergötland och Skåne pekas ut som de län som har störst potential vad gäller tak med integrerade solceller, enligt undersökning gjord av Vattenfall.

Vattenfall har tagit fram ett Solindex som är en kartläggning som visar vilka län och kommuner i Sverige som har de bästa förutsättningarna för solenergi baserat på globalstrålning. Listan visar hur mycket energi som hade kunnat tas tillvara om alla hus i länet hade haft soltak. 

Det visar enligt Vattenfall bland annat att om alla småhus i Blekinge och Västernorrlands län får soltak (med integrerade solceller) skulle länen producera lika mycket energi, trots stora geografiska skillnader. Västra Götalands län skulle kunna generera tillräckligt mycket solenergi för att förse över 70 000 småhus med energi och Kalmar län har potential att producera mer än vad hela residensstaden Kalmar förbrukar.

Under våren 2018 lanserade Vattenfall försäljningen av soltak som ersätter traditionell takbeläggning, då solcellerna är inbyggda i taket. Bolaget har därför gjort en sammanställning för att se var soltak skulle kunna producera som mest energi. Rick Tariq Khan, chef inom energilösningar privatmarknad på Vattenfall, uppskattar att cirka en miljon hushåll totalt skulle kunna vara aktuella för solcellsinvesteringar och att det skulle kunna generera 5-10 procent av landets totala energiomsättning. I dagsläget står solenergi för mindre än en procent av Sveriges totala energiproduktion.

Här skulle soltaken producera mest energi:

Sammanställningen visar i fallande ordning länen som har möjlighet att ta tillvara mest solenergi om alla hus i länet hade haft soltak med integrerade solceller:

Västra Götalands län 

Skåne län 

Stockholms län 

Östergötlands län 

Hallands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Dalarnas län 

Värmlands län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Örebro län 

Gävleborgs län 

Norrbottens län 

Västerbottens län

Västmanlands län 

Blekinge län 

Västernorrlands län 

Kronobergs län 

Jämtlands län 

Gotlands län 

 

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097