Meny
  • Vattenfall har tagit fram en lista som visar hur mycket energi som hade kunnat tas tillvara om alla hus hade haft soltak.

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Västergötland och Skåne pekas ut som de län som har störst potential vad gäller tak med integrerade solceller, enligt undersökning gjord av Vattenfall.

Vattenfall har tagit fram ett Solindex som är en kartläggning som visar vilka län och kommuner i Sverige som har de bästa förutsättningarna för solenergi baserat på globalstrålning. Listan visar hur mycket energi som hade kunnat tas tillvara om alla hus i länet hade haft soltak. 

Det visar enligt Vattenfall bland annat att om alla småhus i Blekinge och Västernorrlands län får soltak (med integrerade solceller) skulle länen producera lika mycket energi, trots stora geografiska skillnader. Västra Götalands län skulle kunna generera tillräckligt mycket solenergi för att förse över 70 000 småhus med energi och Kalmar län har potential att producera mer än vad hela residensstaden Kalmar förbrukar.

Under våren 2018 lanserade Vattenfall försäljningen av soltak som ersätter traditionell takbeläggning, då solcellerna är inbyggda i taket. Bolaget har därför gjort en sammanställning för att se var soltak skulle kunna producera som mest energi. Rick Tariq Khan, chef inom energilösningar privatmarknad på Vattenfall, uppskattar att cirka en miljon hushåll totalt skulle kunna vara aktuella för solcellsinvesteringar och att det skulle kunna generera 5-10 procent av landets totala energiomsättning. I dagsläget står solenergi för mindre än en procent av Sveriges totala energiproduktion.

Här skulle soltaken producera mest energi:

Sammanställningen visar i fallande ordning länen som har möjlighet att ta tillvara mest solenergi om alla hus i länet hade haft soltak med integrerade solceller:

Västra Götalands län 

Skåne län 

Stockholms län 

Östergötlands län 

Hallands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Dalarnas län 

Värmlands län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Örebro län 

Gävleborgs län 

Norrbottens län 

Västerbottens län

Västmanlands län 

Blekinge län 

Västernorrlands län 

Kronobergs län 

Jämtlands län 

Gotlands län 

 

Energideklaration jubilerar

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/energideklaration-jubilerar-27532

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517