Meny
  • Vattenfall har tagit fram en lista som visar hur mycket energi som hade kunnat tas tillvara om alla hus hade haft soltak.

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Västergötland och Skåne pekas ut som de län som har störst potential vad gäller tak med integrerade solceller, enligt undersökning gjord av Vattenfall.

Vattenfall har tagit fram ett Solindex som är en kartläggning som visar vilka län och kommuner i Sverige som har de bästa förutsättningarna för solenergi baserat på globalstrålning. Listan visar hur mycket energi som hade kunnat tas tillvara om alla hus i länet hade haft soltak. 

Det visar enligt Vattenfall bland annat att om alla småhus i Blekinge och Västernorrlands län får soltak (med integrerade solceller) skulle länen producera lika mycket energi, trots stora geografiska skillnader. Västra Götalands län skulle kunna generera tillräckligt mycket solenergi för att förse över 70 000 småhus med energi och Kalmar län har potential att producera mer än vad hela residensstaden Kalmar förbrukar.

Under våren 2018 lanserade Vattenfall försäljningen av soltak som ersätter traditionell takbeläggning, då solcellerna är inbyggda i taket. Bolaget har därför gjort en sammanställning för att se var soltak skulle kunna producera som mest energi. Rick Tariq Khan, chef inom energilösningar privatmarknad på Vattenfall, uppskattar att cirka en miljon hushåll totalt skulle kunna vara aktuella för solcellsinvesteringar och att det skulle kunna generera 5-10 procent av landets totala energiomsättning. I dagsläget står solenergi för mindre än en procent av Sveriges totala energiproduktion.

Här skulle soltaken producera mest energi:

Sammanställningen visar i fallande ordning länen som har möjlighet att ta tillvara mest solenergi om alla hus i länet hade haft soltak med integrerade solceller:

Västra Götalands län 

Skåne län 

Stockholms län 

Östergötlands län 

Hallands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Dalarnas län 

Värmlands län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Örebro län 

Gävleborgs län 

Norrbottens län 

Västerbottens län

Västmanlands län 

Blekinge län 

Västernorrlands län 

Kronobergs län 

Jämtlands län 

Gotlands län 

 

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733