Meny
  • Ann Thilderkvist, Sakarias Hultin och Vera Rytter är årets vinnare av Byggindustrins tävling Byggopus för bästa examensarbete. Johanna Åfreds

Här är vinnarna!

Här är vinnarna!

Byggindustrins tävling om bästa examensjobb är avgjord. Vera Rytter, Ann Thilderkvist och Sakarias Hultin tog tacksamt emot första pris för sina arbeten om Well -certifiering samt rondering i byggbranschen.

– Oj, det var lite oväntat!

– Vi som bara var så glada över att vara här, och sen så vann vi också!

– Jag är förvånad, det verkade vara så många bra arbeten!

Kommentarerna kom direkt efter prisutdelningen av de förvånade men glada vinnarna Vera Rytter, Ann Thilderkvist och Sakarias Hultin. De deltog under torsdagen i ett skräddarsytt program för alla som skickat in sitt examensarbete från 2017 till Byggindustrins riksomfattande tävling om bästa examensarbete, Byggopus. Dagen inleddes med besök och föredrag på Slussenprojektet och fortsatte sedan med att alla fick presentera sina examensarbeten fem minuter var. Därefter följde prisutdelning och festlig middag. Vera Rytter och Ann Thilderkvist vann 30-poängsklassen för civilingenjörer. De studerade vid Lunds Tekniska Högskola på Campus Helsingborg och skrev om Well Building Standard.

– Man kan säga att det är ett certifieringssystem för byggnader som syftar till att människor ska må bra.  Det kommer nog att bli vanligare att bygga hus som inte bara inte är skadliga, utan även gynnar människors hälsa, säger Ann Thilderkvist.

Syftet med rapporten var att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en god inomhusmiljö och hur de kan tillämpas av fastighetsbolag. Genom intervjuer har de gjort en utredning om möjligheterna med Well och dessutom jämförelser med kraven för miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för att identifiera likheter och skillnader. Exjobbet gjordes i samarbete med fastighetsbolaget Castellum som själva håller på att bygga en kontorsbyggnad i Hyllie i Malmö enligt Well.

– Well kompletterar de miljöcertifieringar som finns, de ersätter dem inte, förklarar Vera Rytter.

Vera Rytter har sedan exjobbet blev klart fortsatt på civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad i Lund och Ann Thilderkvist har fått jobb som biträdande entreprenadingenjör på Peab Byggservice.

Sakarias Hultin från Chalmers vann klassen för 15 poängs examensarbete för högskoleingenjörer inom bygg.

– Jag har skrivit om rondering i byggbranschen som ett verktyg för effektivt ledarskap. Det var Skanska som ville ha en fördjupning i det och jag tyckte ämnet lät intressant.

Sakarias Hultin konstaterar att byggbranschen haft en kraftig utveckling mot större företag och mer komplexa projekt vilket har lett till ökat behov av mer effektiva styrverktyg och arbetsledning. I examensarbetet har han bland annat via intervjuer med arbetsledare och produktionschefer tittat på om rondering ökar effektiviteten i form av tidsanvändning, hälsa, välbefinnande och produktivitet. Slutsatsen är att rondering är ett verktyg som skapar möjligheter för bättre användning av ledningens tid.

– Arbetssättet gör att man jobbar mer strukturerat, att kommunikationen förbättras, har mer ordning och reda, en behagligare arbetsmiljö och att personalen mår bättre och blir effektivare. Jag jobbar själv vidare med rondering eftersom jag nu är anställd som blockchef på Skanska i Göteborg, säger Sakarias Hultin.

Juryns motiveringar:

Juryns motivering för vinnarna i 30-poängsklassen:

”Arbetet lyfter fram sociala faktorer för byggnader genom certifieringssystemet WELL. Författarna uppmärksammade tidigt detta system och undersökte dess potential. Examensarbetet beskriver hur välbefinnande kan byggas in vid utformning av byggnader. Nu sker en snabb utveckling och redan efter ett år finns exempel på WELL-certifikat för svenska kontor. Examensarbetet är intresseväckande, lättläst och framtidsinriktat.”

(”WELL-certifiering – Hur kontorsbyggnader kan bidra till en god hälsa”, av Vera Rytter och Ann Thilderkvist, Lunds Tekniska Högskola/Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)

 

Juryns motivering för vinnaren i 15- poängsklassen:

”Fokus på ledarskapet genom systematiskt och digitaliserat ”management by walking around”. Studien visar att rondering är ett kraftfullt verktyg för effektivt ledarskap och bättre användning av arbetsledningens tid. Planering och kommunikation underlättas. Arbetssättet gör det också lättare för nyanställda att snabbt komma in i rollen som arbetsledare. Begreppet KASAM introduceras vilket betyder ”känsla av sammanhang”. Examensarbetet är välskrivet och behandlar ett mycket aktuellt och viktigt ämne för byggsektorn.”

(”Rondering i byggbranschen. Ett verktyg för effektivt ledarskap”, av Sakarias Hultin, Chalmers Tekniska Högskola)

 

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909