Meny

Här är finalisterna i Deep Green Challenge

Här är finalisterna i Deep Green Challenge

Skanskas tävling Deep Green Challenge syftar till att locka fram innovativa lösningar inom material, installationer, energieffektivitet och förnyelsebar energi och bränslen.

– Ny teknik är avgörande för att Skanska Sverige ska uppnå målsättningen att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2050. Med nuvarande metoder och material når vi inte hela vägen fram. Branschen är beroende av ny innovativ teknik för att minska utsläppen ytterligare. Deep Green Challenge är en viktig pusselbit för att hitta nya lösningar, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.  

Nu har finalisterna i årets tävling utsetts.

Finalisterna är:

  • Evertech Energy Solutions från Vilhelmina som tävlar med lösningen Evertherm som återvinner värmeenergi i spillvatten från fastigheter.
  • Orbital Systems från Malmö, som tävlar med sin ”rymddusch”. Rymdduschen bygger på ett slutet system som återvinner vatten under tiden användaren duschar.
  • Flocazur från Göteborg tävlar med lösningen Ecoforce system, en teknik som innebär att spillvatten kan renas i ett enda steg i stället för fem.
  • Free Energy Sverige tävlar med lösningen HYSS – Hybrid Solar System HYSS-systemet som kopplar ihop solfångare med bergvärme i ett och samma system.
  • FM Technology, Jönköping, tävlar med lösningen Smart Building som är ett system som möjliggör att olika innovationer kan kommunicera med varandra.
  • Formconsult tävlar med lösningen Strongcrete som är en unik metod som ger starkare betong, minskar produktionstiden, ökar livslängden och minskar cementmängden med 20 procent.
  • SUEZ hanterar spill från isolermaterial vid nybyggnation och ser till att det hämtas vid byggplatsen, återvinns och får nytt liv som lösullsisolering.
  • Vinnaren utses under finaldagen den 5 oktober på Skanskas huvudkontor i Stockholm.

Slättö får bygga i Lund

Helt kvarter byggs i massivt trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slatto-far-bygga-i-lund-25667

Proffsigaste förvaltarna får pris

Hyresgästernas omdömen fick styra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/proffsigaste-forvaltarna-far-pris-25666

Fyra projekt går vidare i Kasper Salin

De kan vinna arkitekternas största pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-projekt-gar-vidare-i-kasper-salin-25665

Går från Jernhusen till SHH

3500 bostäder ska utvecklas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gar-fran-jernhusen-till-shh-25664

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken och Kalifornien lär av varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverige-och-usa-i-snabbtagsamarbete-25637

Sverigeförhandling lämnar remiss med protest

Ogillar förslag om långsamma tåg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverigeforhandling-lamnar-remiss-med-protest-25663

Örebro är bäst på arkitektur

Bygger mycket och planerar bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/orebro-ar-bast-pa-arkitektur-25662

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

"Vi har en stor vilja och resurser för att jobba vidare med det här"

Trafikverket pilotmyndighet för att skapa sysselsättning i upphandlingar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-har-en-stor-vilja-och-resurser-att-jobba-vidare-med-det-har-25638

Stor satsning på vuxenutbildning i regeringens höstbudget

Högre krav ställs på dem som står utanför arbetsmarknaden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-satsning-pa-vuxenutbildning-i-regeringens-hostbudget-25661

LO-samordning för fler jobb till nyanlända

Johan Lindholm: "Politikerna ska inte lägga sig i lönebildningen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-samordning-fler-jobb-till-nyanlanda-25660