Meny

Här är finalisterna i Deep Green Challenge

Här är finalisterna i Deep Green Challenge

Skanskas tävling Deep Green Challenge syftar till att locka fram innovativa lösningar inom material, installationer, energieffektivitet och förnyelsebar energi och bränslen.

– Ny teknik är avgörande för att Skanska Sverige ska uppnå målsättningen att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2050. Med nuvarande metoder och material når vi inte hela vägen fram. Branschen är beroende av ny innovativ teknik för att minska utsläppen ytterligare. Deep Green Challenge är en viktig pusselbit för att hitta nya lösningar, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.  

Nu har finalisterna i årets tävling utsetts.

Finalisterna är:

  • Evertech Energy Solutions från Vilhelmina som tävlar med lösningen Evertherm som återvinner värmeenergi i spillvatten från fastigheter.
  • Orbital Systems från Malmö, som tävlar med sin ”rymddusch”. Rymdduschen bygger på ett slutet system som återvinner vatten under tiden användaren duschar.
  • Flocazur från Göteborg tävlar med lösningen Ecoforce system, en teknik som innebär att spillvatten kan renas i ett enda steg i stället för fem.
  • Free Energy Sverige tävlar med lösningen HYSS – Hybrid Solar System HYSS-systemet som kopplar ihop solfångare med bergvärme i ett och samma system.
  • FM Technology, Jönköping, tävlar med lösningen Smart Building som är ett system som möjliggör att olika innovationer kan kommunicera med varandra.
  • Formconsult tävlar med lösningen Strongcrete som är en unik metod som ger starkare betong, minskar produktionstiden, ökar livslängden och minskar cementmängden med 20 procent.
  • SUEZ hanterar spill från isolermaterial vid nybyggnation och ser till att det hämtas vid byggplatsen, återvinns och får nytt liv som lösullsisolering.
  • Vinnaren utses under finaldagen den 5 oktober på Skanskas huvudkontor i Stockholm.

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Polisen står maktlös mot stölderna

Allt fler inbrott på byggarbetsplatser anmäls.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/polisen-star-maktlos-mot-stolderna-25941

Amorteringskravet rycker allt närmare

Amorteringskraven kan skärpas för nya bolånetagare som väljer hög belåning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskravet-rycker-allt-narmare-25945

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965

Skapar BIM ökat affärsvärde?

Färsk avhandling studerar Trafikverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skapar-bim-okat-affarsvarde-25964

Hjärnan bakom miljökrav prisas

Hans Nilsson är årets framtidsbyggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hjarnan-bakom-miljokrav-prisas-25961

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Märkning, dokumentation och checklistor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-byggforetagen-att-stoppa-inbrotten-25942

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Branschen föreslår mer resurser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-utbildning-minska-bristen-pa-arbetskraft-25959