Meny

Här är de mest lästa artiklarna under 2018

Här är de mest lästa artiklarna under 2018

Jämställdhet, takras och förseningar kan låta som en brokig skara ämnen. Men en sak har de gemensamt – de återfinns bland de mest populära artiklarna på Byggindustrin.se under 2018.

Allra mest läst på Byggindustrin.se under 2018 var en artikel om sammansättningen av Peabs koncernledning. Våren 2018 fanns inte en enda kvinna i Peabs koncernledning, något som gjorde Peab unikt bland samhällsbyggnadsbranschens börsbolag.

Läs mer: Peabs ledning sämst i klassen på jämställdhet.

Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab, uttalade sig i artikeln. Han sa bland annat att “det är viktigt att sätta in individer i roller som de klarar av, annars gör man dem en otjänst”, något som många i branschen reagerade starkt på i sammanhanget.

En av dem som reagerade var byggingenjören Maria Paavola. Hon skrev en replik till Peab som fick stor uppmärksamhet. När Byggindustrin intervjuade henne sa hon bland annat att “jag har under en längre tid känt vilken dubbelmoral det finns i branschen i de här frågorna. Intervjun med Peab var ett så tydligt exempel på hur det är när det är mycket snack och lite verkstad.” Intervjun med Maria Paavola är den näst mest lästa artikeln på Byggindustrin.se under 2018.

Läs mer: Uttalanden från Peab väcker starka reaktioner.

Plats tre på listan går till en nyhet om ett lagförslag som presenterades i februari 2018. Det gällde ett entreprenörsansvar på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget var kontroversiellt. Sveriges Byggindustrier var kritiska medan Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige, tyckte förslaget var i rätt riktning. Lagen skulle ha trätt i kraft den 1 augusti 2018 men sköts på framtiden och trädde i kraft vid årsskiftet. Under det gågna året har Sveriges Byggindustrier och Byggnads fört diskussioner och kommit fram till hur lagen ska införlivas i kollektivavtalet. De är överens om att ett företag som inte kan betala sina anställdas löner bör gå i konkurs, och att lönerna i första hand ska regleras i konkursboet, snarare än av den entreprenör som ligger närmast beställaren i kedjan.

- Vi anser att det lämpliga är att ett företag som inte betalar tar ansvar själva, går i konkurs, och lämnar arbetsmarknaden, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier. 

Överenskommelsen mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads innebär att lagen endast träder i kraft om Byggnads helt saknar medlemmar bland de anställda i företaget. Flera av de andra kollektivavtalen som används i sektorn har inte ett huvudentreprenörsansvar på samma sätt som byggavtalet. I de fallen gäller lagen.

Mats Åkerlind säger att han principiellt inte tycker om lagen, men att lösningen som nu är på plats i kollektivavtalet är ett bra sätt att hantera den på. 

- Det är också glädjande att vi har nått en samsyn med Byggnads i den här frågan. Det är grunden i den svenska modellen och gör våra avtal än mer attraktiva för företagen, säger Mats Åkerlind.

Läs mer: Entreprenörer ska stå för smitarnas löner.

När ett tak på Lindbäcks fabrik i Piteå rasade i april 2018 seglade nyheten snabbt upp bland de mest lästa på Byggindustrin.se. Raset skedde kvällstid och lyckligtvis var det ingen människa som skadades. När olyckan inträffade var snömängderna ovanligt stora i regionen, men en utredning visade senare att det var mer som låg bakom raset.

– Det var ett konstruktionsfel. Det var en tredjepartskonstroll av beräkningarna som aldrig blev utförd, säger Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg.

Peab, som uppförde byggnaden åt Lindbäcks, har återställt fabriken.

– Det är klart sedan länge, säger Stefan Lindbäck.

Läs mer: Tak rasade på Lindbäcks nya fabrik.

I början av 2018 stoppade NCC sitt arbete på Förbifart Stockholm. Orsaken var bristande arbetshandlingar från Trafikverket. Först flera månader senare återupptog NCC arbetet. När Byggindustrin gjorde en rundringning i slutet av året visade det sig att missnöjet var utbrett även bland de andra entreprenörerna. De varnar för flera års försening och att projektet riskerar att bli många hundra miljoner kronor dyrare än planerat.

Läs mer: Entreprenörer larmar om stora förseningar på Förbifarten.

Kritiken gäller även på bristande projektering, svårigheter att få besked från Trafikverket, dåligt samverkansklimat och oengagerade konsulter. Artikeln om entreprenörernas missnöje ligger på plats fem över de mest lästa på Byggindustrin.se 2018.

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012