Meny
 • Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, ställer krav på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Byggnads
  Foto: Byggnads

Här är Byggnads krav på ministern

Här är Byggnads krav på ministern

Idag träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbetsmarknadens parter och experter för att diskutera de ökande dödsolyckorna på arbetsplatser i Sverige. Inför mötet ställer Byggnads sex konkreta krav för att stoppa utvecklingen.

Under 2018 ökade dödsolyckorna på arbetsplatser i Sverige. Femtiofem personer omkom varav 10 var på olyckor i byggbranschen. I år har redan 3 personer dött efter olyckor på byggarbetsplatser och flera arbetare har fått allvarliga skador. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har idag kallat till möte om dödsolyckorna. Byggnads välkomnar statsrådets initiativ och presenterar nu sex konkreta krav för att få stopp på dödsolyckorna och nå nollvisionen i byggbranschen.  

LÄS MER: Minister kallar till möte efter dödsolyckor

– Arbetare dör på jobbet men ingen döms - det är rent ut sagt en skam för vårt land. Inte ett enda av dödsfallen har varit oundvikligt men ändå händer det allt oftare att en arbetare åker till jobbet och aldrig kommer hem igen. Det är uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att vi ska få till en förändring, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

Byggnads krav:

 • Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott. Den gällande lagstiftningen rörande arbetsmiljöbrott är otillräcklig. Åklagare väcker ej avtal då ansvarsfrågan ofta inte kan utredas straffrättsligt. Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador inte straffas är oacceptabelt.
   
 • Straffsanktioner när skyddsombud utestängs. Om skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen enligt arbetsmiljölagen 6 kap ska Arbetsmiljöverket kunna utdöma sanktionsavgift. Rätten till eventuellt skadestånd till den fackliga organisationen ska kvarstå.
   
 • Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U). För att bli skyddsombud utbildar man sig i 12 dagars men för Bas-U krävs endast en dag. Det måste förbättras. Arbetsmiljölagen och föreskrifter behöver också förändras så att Bas-U är skyldig att samverka med utsedda skyddsombud.
   
 • Släpp in regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna. RSO förhindras idag att kontrollera många arbetsplatser. Det behövs ökad tillträdesrätt för RSO i små och medelstora företag som saknar skyddskommitté. LO överlämnade krav om detta till arbetsmarknadsministern redan 2015 men ännu har inget hänt.
   
 • Fler inspektioner på byggarbetsplatser. På många byggen är farorna och bristerna fullkomligt uppenbara. Regeringen måste prioritera resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan genomföra fler arbetsplatsinspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig. 
   
 • Nuvarande lagar och föreskrifter måste efterlevas. Efterlevnaden av dagens regler är inte tillräcklig och måste skärpas. Regeringen behöver ge Arbetsmiljöverket uppdrag att samla arbetsmarknadens parter för att ta fram åtgärder så att det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar fungera här och nu.

 

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016