Meny

Grön våg ska skölja över svenska städer

Grön våg ska skölja över svenska städer

Nu ska Sveriges städer bli grönare. Boverket har beviljat 135 miljoner kronor i stöd till kommunerna för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. – Intresset är mycket stort. Totalt har det kommit in nästan 200 ansökningar i år och det är alla typer av kommuner som söker.

Det säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. Bidraget för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Samtliga ärenden som beviljats bidrag i första sökomgången har nu fått sina beslut godkända, alltså totalt 50 projekt. Sökomgång två avslutades den 14 september och bedömningen av inkomna ansökningar har nu inletts.

Ekosystemtjänster kan beskrivas som naturens tjänster till människan.

– I grund och botten är vi helt beroende av ekosystemtjänster som ger oss mat, vatten och syre. Men naturen kan också hjälpa oss att hantera de utmaningar vi står inför, säger Ulrika Åkerlund.

Många projekt som fått bidrag syftar till att ge människor möjligheter att ta del av grönska, vilket är en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra projekt handlar om att reglera mikroklimatet med trädplantering. Stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor, träden kan också bidra till att rena luft, ta hand om dagvatten och reducera buller. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar.

Bidraget är en del av regeringens strategi för hållbara städer som kom i våras.

Enligt Ulrika Åkerlund är det väldigt viktigt att kommunerna kommer igång att jobba med denna typ av byggande.

– Vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige, men vi behöver också bygga långsiktigt hållbara städer och tätorter. Kvalitativa och fungerande grönstrukturer är en viktig komponent för att åstadkomma detta, säger hon.

Gröna lösningar diskuteras över hela landet just nu. I höst ska landets länsstyrelser även ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, som handlar mer om hur biologisk mångfald kan bevaras och hur ekosystemtjänster kan främjas i hela landskapet.

Största projekten som fått bidrag av Boverket
  • Fittja Dagvattenparker, Botkyrka kommun 23,9 Mkr. Gräsytorna vid Fittja äng och Alby strand ska förvandlas till dagvattenparker som bland annat ska rena dagvatten för att säkra vårt dricksvatten och skapa trevliga platser att vara på.
  • Ängsbäcken, Lidköpings kommun 12,5 Mkr. Ängsbäcken ska föra vatten från planerat toppmodernt reningsverk till Lidan och Vänern.  Ska även fungera som ett naturområde för lärande, rekreation och naturvård.
  • Vilbergsparken, Norrköpings kommun 11,7 Mkr. Ytligt dagvattensystem och översvämningsytor för stadsdelen i park.
  • Förstärkning av ekosystemtjänster, Stockholms stad 8 Mkr.
  • Björlandavägen dagvattenrening, Göteborgs stad 6,3 Mkr. Dagvattenanläggningar ska minska den totala mängden föroreningar från ett område med en gammal handelsyta som ska omvandlas till bostäder.
  • Siggbo trädgårdsstad, Tierps kommun 5,4 Mkr. Ekosystemtjänster i samband med planerad ny bebyggelse i område med trädgårdsstadskaraktär.

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866