Meny

Grön våg ska skölja över svenska städer

Grön våg ska skölja över svenska städer

Nu ska Sveriges städer bli grönare. Boverket har beviljat 135 miljoner kronor i stöd till kommunerna för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. – Intresset är mycket stort. Totalt har det kommit in nästan 200 ansökningar i år och det är alla typer av kommuner som söker.

Det säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. Bidraget för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Samtliga ärenden som beviljats bidrag i första sökomgången har nu fått sina beslut godkända, alltså totalt 50 projekt. Sökomgång två avslutades den 14 september och bedömningen av inkomna ansökningar har nu inletts.

Ekosystemtjänster kan beskrivas som naturens tjänster till människan.

– I grund och botten är vi helt beroende av ekosystemtjänster som ger oss mat, vatten och syre. Men naturen kan också hjälpa oss att hantera de utmaningar vi står inför, säger Ulrika Åkerlund.

Många projekt som fått bidrag syftar till att ge människor möjligheter att ta del av grönska, vilket är en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra projekt handlar om att reglera mikroklimatet med trädplantering. Stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor, träden kan också bidra till att rena luft, ta hand om dagvatten och reducera buller. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar.

Bidraget är en del av regeringens strategi för hållbara städer som kom i våras.

Enligt Ulrika Åkerlund är det väldigt viktigt att kommunerna kommer igång att jobba med denna typ av byggande.

– Vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige, men vi behöver också bygga långsiktigt hållbara städer och tätorter. Kvalitativa och fungerande grönstrukturer är en viktig komponent för att åstadkomma detta, säger hon.

Gröna lösningar diskuteras över hela landet just nu. I höst ska landets länsstyrelser även ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, som handlar mer om hur biologisk mångfald kan bevaras och hur ekosystemtjänster kan främjas i hela landskapet.

Största projekten som fått bidrag av Boverket
  • Fittja Dagvattenparker, Botkyrka kommun 23,9 Mkr. Gräsytorna vid Fittja äng och Alby strand ska förvandlas till dagvattenparker som bland annat ska rena dagvatten för att säkra vårt dricksvatten och skapa trevliga platser att vara på.
  • Ängsbäcken, Lidköpings kommun 12,5 Mkr. Ängsbäcken ska föra vatten från planerat toppmodernt reningsverk till Lidan och Vänern.  Ska även fungera som ett naturområde för lärande, rekreation och naturvård.
  • Vilbergsparken, Norrköpings kommun 11,7 Mkr. Ytligt dagvattensystem och översvämningsytor för stadsdelen i park.
  • Förstärkning av ekosystemtjänster, Stockholms stad 8 Mkr.
  • Björlandavägen dagvattenrening, Göteborgs stad 6,3 Mkr. Dagvattenanläggningar ska minska den totala mängden föroreningar från ett område med en gammal handelsyta som ska omvandlas till bostäder.
  • Siggbo trädgårdsstad, Tierps kommun 5,4 Mkr. Ekosystemtjänster i samband med planerad ny bebyggelse i område med trädgårdsstadskaraktär.

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648