Meny
  • En av fördelarna med strategisk partnering som Göteborgs stad ser är bland annat att entreprenörer och leverantörer får god förståelse för lokalförvaltningens krav och behov. Foto: Johanna Åfreds

Göteborg testar strategisk partnering

Göteborg testar strategisk partnering

Samma entreprenör ska upphandlas till flera projekt när Göteborg ska bygga mellan fyra och åtta nya skolor.

– Vi bygger både fastigheter och relationer, säger Charlotta Hansson Allefelt som är chef för projektavdelningen i Göteborgs stad apropå satsningen på strategisk partnering.

Orsaken till att lokalförvaltningen vill testa strategisk partnering är att använda investerade skattemedel och maximera nyttan, skriver de i ett pressmeddelande. Genom att säkerställa leverantörer till flera byggprojekt, kan lokalförvaltningen säkra sig att resurser finns inför kommande investeringsprojekt.

– Vi vill arbeta med entreprenören som en medpart och tillsammans utveckla både medarbetarna, organisationerna och byggbranschen långsiktigt. Det gör vi genom att bygga såväl fastigheter som relationer och kan återinföra erfarenheter från byggprojekten som ingår i partnerskapet eller likvärdiga projekt, menar Charlotta Hansson Allefelt.

Andra fördelar med strategisk partnering som Göteborgs stad ser är bland annat att entreprenörer och leverantörer får god förståelse för lokalförvaltningens krav och behov och att upphandlingskostnaderna blir lägre. Tiden för upphandling och annonsering kortas och parterna kan hitta ett arbetstempo för att matcha vad som är ekonomiskt möjligt och på så sätt harmoniera varandras resurser, uppger kommunen.

Göteborgs stad nämner även fördelar som att lokalförvaltningens egna projektledare driver flera projekt samtidigt och kan ägna sig åt riskanalys och kommunikation istället för byggadministration och upphandlingar, samt att företag som av olika skäl inte själva kan konkurrera på en specifik marknad eller är för små för en stor upphandling, får större möjlighet i samarbete med andra.

Den ena upphandlingen som ska göras gäller två nya skolor på Hisingen och östra Göteborg - Glöstorpsskolan årskurs 4-9 och Blackevägen årskurs 7-9, samt option på två ytterligare skolor som ska byggas men där planeringen inte kommit så långt ännu.

De andra upphandligen gäller Skytteskolan årskurs F-9 och Vättnedalsskolan F-6 i västra Göteborg. Upphandlingen gäller även option på två ytterligare skolbyggen i framtiden.

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Kraftigt minskat bostadsrättsbyggande i Stockholm drar ner ner nybyggnadstakten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/borattsbyggandet-i-stockholm-ett-sanke-27665

Analytiker: ”Sverige sticker ut i Europa”

Euroconstruct förutspår att investeringar i bostäder ska sjunka med 35 procent till 2021.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/analytiker-sverige-sticker-ut-i-europa-27640

Sysselsättningen ökar men bygg står stilla

Bygg har inte bidragit till uppgången i sysselsättningen i november 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sysselsattningen-okar-men-bygg-star-stilla-27661

Nej till stöd för energieffektiv renovering

Miljöekonomisk rapport vill skrota stöd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nej-till-stod-energieffektiv-renovering-27660

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653