Meny

Fyra universitet bildar nätverk

Fyra universitet bildar nätverk

Landets tekniska högskolor måste specialisera sig. De bör dela upp sina utbildningar och professurer mellan sig, annars riskerar byggforskningen att tappa kvalitet och högskolorna studenter. Detta skulle på sikt hota de svenska byggbolagens möjligheter att rekrytera personal, anser en arbetsgrupp med folk från både högskolor och byggbranschen.
Arbetsgruppen har sedan 2004 utrett hur högskolesystemet skulle kunna förändras. Den föreslår att det skapas ett nationellt program för samordning och av verksamheten vid de högskolor som har civilingenjörsutbildning inom väg- och vatten eller motsvarande. Annars riskerar byggutbildningen att tappa kvalitet i Sverige.

– Vi behöver en god utbildning på civilingenjörsnivå idag för att kunna trygga rekryteringen till branschen. Och då krävs det att vi ha bra forskning i Sverige, säger Ove Lagerqvist, FoU-chef på Skanska Teknik och projektledare för den arbetsgrupp som har utrett frågan.

Lösning är att Chalmers, KTH, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet skapar nätverket ”Sveriges bygguniversitet” som samordnar den svenska utbildningen. Och att de sedan specialiserar sig, det vill säga delar upp forskartjänster och ämnesutbildningar mellan högskolorna.

Kandidatutbildningen kan vara gemensam på alla fyra skolor. Sedan får studenterna söka sig vidare till en skola som har rätt masterutbildning, föreslår arbetsgruppen.

– Det skulle exempelvis kunna finnas mastersprogram i ett ämnesområde på två ställen i Sverige, istället för som idag på alla fyra. Då skulle de två skolorna få tillräckligt med studenter för att få ekonomi i sin utbildning, säger Ove Lagerqvist.

negativ trend
Trenden på högskolorna är idag negativ, berättar han. Forskningsledare får idag lägga allt mer fokus på att söka forskningsanslag än på att bedriva bra forskning och utbildning.

Det gör att högskolorna prioriterar att rekrytera professorer som främst är bra på att dra in pengar. Skolorna borde istället kunna fokusera på att hitta duktiga forskare och pedagoger, anser han.

– De ekonomiska bördorna har ökat väldigt mycket sedan man införde marknadshyror för lokaler, säger Ove Lagerqvist.

Utvecklingen har flera förklaringar. Dels har antalet högskolor och utbildningsplatser ökat i Sverige. Men antalet studenter ökar inte, utom möjligtvis just nu när det är högkonjunktur.

Det innebär att högskolorna har svårt att fylla sina utbildningar. Eftersom skolorna får betalt efter hur många studenter de utexaminerar minskar därmed den statliga finansieringen.

Och det är inte bara de svenska högskolorna som konkurrerar med varandra. Även utländska universitet drar i de svenska studenterna. Globaliseringen har slagit igenom även här och studenter åker redan idag till skolor som MIT eller Berkeley i USA, berättar Ove Lagerqvist.

– Det skulle kunna bli så att om 30 år måste vi svenskar åka till Indien eller Kina för att få en bra civilingenjörsutbildning när det gäller vägbyggnad, för det finns inte här, säger han.

finansiering från industrin ökar
Samtidigt som antalet studenter per utbildningsplats minska så ökar den externa finansieringen från industrin. Den bidrar idag med mer pengar än den statliga finansieringen och är nödvändig men hotar utbildningens bredd, anser Ove Lagerqvist.

– Andelen basanslag har minskat väldigt mycket. Den akademiska friheten har därmed minskat, man får jobba med det man får pengar för. Just nu är det industriellt byggande, energifrågor och hållbart byggande. Forskningen saknar stabilitet och långsiktighet, säger Ove Lagerqvist.

Den akademiska världen är konservativ och förändring kan vara en känslig fråga. Men under de kommande 5 – 8 åren är det möjligt att göra en mjuk förändring av systemet, enligt Ove Lagerqvist.

Dels kommer många professorer och andra forskningsledare att gå i pension de kommande åren. När högskolorna ska fylla luckorna kan de välja att anpassa tjänsterna till den nya verkligheten. Dagens forskarmiljöer är uppbyggda efter hur världen såg ut för 20 – 30 år sedan, anser Ove Lagerqvist.

Bolognamodellen
Under de här åren ska även utbildningssystemet förändras. Ett EU-beslut gör att det ska anpassas till den så kallade Bolognamodellen. Den ska skapa ett jämförbart utbildningssystem i hela Europa så att rörligheten av studenter ökar mellan medlemsländerna.

Modellen innebär att man kan ta en bachelorexamen, motsvarande kandidatexamen, efter tre år. Två år till ger en master, vilket motsvarar en magisterexamen. Efter ytterligare tre år kan man ta en doktorstitel. Om alla länder har samma system kan EU-studenten exempelvis ta en bachelor i Bryssel, en master i Madrid och en doktorstitel i Dresden.

Införandet av Bolognamodellen är i sin linda och högskolorna har ännu inte tagit alla beslut. Och när skolorna ändå omorganiserar kan de passa på att reformera utbildningssystemet så att det bättre klarar dagens allt mer konkurrensutsatta situation, föreslår arbetsgruppen.

– Vi har fått en bild av framtiden. Men det kvarstår att förankra det hos högskoleledningarna och myndigheter som utbildningsdepartementet eller kanske miljödepartementet, säger Ove Lagerqvist.

spontant gott betyg
När byggindustrins reporter gör en rundringning bland de fyra tekniska högskolorna hörs inga kritiska röster mot gruppens arbete. Istället får förändringsarbetet spontant gott betyg av Lars Stehn, prorektor på Luleå tekniska universitet.

– Det har varit en otroligt bra grupp som har drivit det här arbetet framåt. De har jobbat mycket med förankring internt. Det känns som om det här är en legitim process från alla universitets sidor. Därför känns det vettigt att engagera sig i det, säger Lars Stehn.

Och Ove Lagerqvist upplever att processen nu har fått ett genombrott. Vid en konferens på Sky City i början av april fick arbetet starkt stöd av forskningsfinansiärerna Vinnova, Formas och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, samt universitetskansler Anders Flodström. Med på konferensen var även 40 av landets totalt 61 forskningsledare inom byggforskning. Även dessa var positiva, enligt Ove Lagerqvist.

– Nu finns det ett samförstånd om att vi ska göra det här. Tidigare var folk positiva i teorin men tvekade, tog inte tag i det. Men nu har det skett ett mentalt skifte, säger han.

Ny rapport om bostadsmarknaden

Nybyggnadstakten bör ligga på över 70 000 bostäder per år enligt NBO.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-rapport-om-bostadsmarknaden-22337

De är nominerade till Träpriset 2016

Tio utvalda bland totalt 139 bidrag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-%C3%A4r-nominerade-till-tr%C3%A4priset-2016-22334

Styrelse för NCC Housing utsedd

Ett led i den planerade avknoppningen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/styrelse-f%C3%B6r-ncc-housing-utsedd-22325

Ökade stressnivåer pressar chefer

Lars Bergqvist: ”Grundfelet är att vi är så få där ute”.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/%C3%B6kade-stressniv%C3%A5er-pressar-chefer-22298

Enstegstätade fasader läcker trots reparation

Enstegstätade fasader fortsätter att ställa till problem.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/enstegst%C3%A4tade-fasader-l%C3%A4cker-trots-reparation-22321

Sunne engagerar sig i träbyggnad

Bra läge för träindustri.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sunne-engagerar-sig-i-tr%C3%A4byggnad-22319

Hon blir ny projektchef på Humlegården

Civilingenjör med inriktning Lantmäteri.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/hon-blir-ny-projektchef-p%C3%A5-humleg%C3%A5rden-22318
Göran Carlsson, vd Cramo Sverige

Det går att bygga billigare

Annons.
Bättre bygglogistik kan öka kostnadseffektiviteten avsevärt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/cramo/det-g%C3%A5r-att-bygga-billigare-22284

Ramböll skänker 1,2 miljoner kronor

Företagets medarbetare har samlat över en halv miljon kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramb%C3%B6ll-sk%C3%A4nker-12-miljoner-kronor-22317

Färgglada bostäder för kompakt studentliv

Kort byggtid med Moelvens moduler.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/f%C3%B6rdjupning/f%C3%A4rgglada-bost%C3%A4der-f%C3%B6r-kompakt-studentliv-22296

Kvalitena kan bygga skola i Nacka

Nacka kommun upplåter en tomt- samt byggrätt till fastighetsbolaget Kvalitema.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvalitena-kan-bygga-skola-i-nacka-22314