Meny

Flexibla parkeringsnormer kan ge fler bostäder

Flexibla parkeringsnormer kan ge fler bostäder

Synen på parkeringsnormer är på väg att förändras. Många menar att dagens system är föråldrat och att kommunerna bör tillämpa flexibla parkeringsnormer anpassade till varje enskilt projekt.

Traditionellt har varje kommun ett bestämt parkeringstal. Parkeringstalet anger hur många parkeringsplatser byggherren är skyldig att anlägga per ny lägenhet. Nu höjs flera röster som menar att systemet med bestämda parkeringstal är för rigitt och att det hämmar nyproduktionen, framförallt av mindre lägenheter. Samtidigt har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen gett ut en skrift som ska inspirera kommunerna till att tänka nytt kring parkeringsnormer.

Pelle Envall är vd för konsultfirman Trafikutredningsbyrån som jobbar med stadsbyggnad och trafikplanering.

– Jag har inte stött på någon som inte ser behovet av nytänkande kring parkeringsnormerna. Politiker, tjänstemän och byggare verkar överens. Det har också kommit flera studier de senaste två åren som visar att dagens system inte fungerar, säger Pelle Envall.

Det största problemet med dagens system tycker Pelle Envall är att kostnaden för parkeringarna belastar alla som flyttar in i ett nytt hus, även dem som inte har bil.

– Det gör att lönesvaga grupper trängs ut från bostadsmarknaden och försvårar för yngre som behöver en mindre och billigare lägenhet. Det är ett samhällsproblem som även påverkar byggarnas möjlighet att nå en större målgrupp, säger han.

Han menar att problemet förstärks av att man i många kommuner kan parkera billigt, och vid vissa tidpunkter gratis, på gatan även i centrala lägen. Det gör bilägarna ovilliga att betala den faktiska kostnaden för en egen parkeringsplats.

För att lösa problemet rekommenderar Pelle Envall flexibla parkeringstal som anpassas till varje enskilt projekt samt att bostads- och parkeringsmarknaden separeras.

– Det finns pilotprojekt i bland annat Malmö och Umeå där kommunen testar nya lösningar. Nu behöver vi tid att utvärdera så att vi inte rusar in i ett nytt system med nya brister, säger Pelle Envall. Han har nyligen påbörjat ett projekt där han samlar in uppgifter om parkeringsnormerna i Sveriges kommuner.

– Det jag kan se hittills är att det varierar väldigt mycket. Även inom Stockholms län finns kommuner som har ett parkeringstal på över 1 trots att vi vet att bara cirka hälften av dem som bor i lägenhet har bil, säger Pelle Envall.

När det gäller ungdomar och andra som bor i små lägenheter är siffrorna ännu lägre. I Stockholms län har bara 40 procent av 18-24 åringarna körkort, ännu färre har egen bil.

– Trenden är dessutom att körkortsinnehavet minskar. Systemet med parkeringstal är inspirerat av stadsplanering i USA på 50 talet. Det finns bättre sätt att hantera frågorna i modern stadsbyggnad, säger Pelle Envall.

Beslut om Nobel Center står fast

Även kammarrätten avslår överklaganden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beslut-om-nobel-center-star-fast-25331

Krav på detaljplan kan begränsas

Kan ge fler och snabbare bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/krav-pa-detaljplan-kan-begransas-25341

Skanska bygger om S:t Görans sjukhus

Affären värld 1,3 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-om-st-gorans-sjukhus-25339
Digitalisering kan snabba på järnvägsunderhållet.

Digital öppning för spårunderhåll

Tekniska problem får allmänheten att rata tåget.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/digital-oppning-sparunderhall-25334

Byggstart för 75 bostadsrätter i Umami Park

Säljstart under 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggstart-75-bostadsratter-i-umami-park-25337

Entreprenör kan bli ansvarig för lön

1 juni 2018 ska nya regler gälla.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/entreprenor-kan-bli-ansvarig-lon-25330

PBL och klimatpåverkan ska snabbutredas

Boverket ska ge besked i oktober.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pbl-och-klimatpaverkan-ska-snabbutredas-25329

NCC bygger hyresrätter i Gällivare

"En stad med stort bostadsbehov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-gallivare-25328

Sveafastigheter Bostad startar nytt bolag

Arkitektur, innovation och hållbarhet i fokus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveafastigheter-bostad-startar-nytt-bolag-25327
Helsingborg kan få en fast förbindelse med Helsingör. En utredning pekar på att Sverige och Danmark ska gå vidare med en analys av nyttan med en tunnelförbindelse.

Arbetet fortsätter med ny Danmarks-förbindelse

Utredning ser nytta med tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/arbetet-fortsatter-med-ny-danmarks-forbindelse-25322