Meny

Fler dödsolyckor än i fjol

Fler dödsolyckor än i fjol

Fler personer har omkommit på byggarbetsplatser hittills i år jämfört med i fjol. "Varje dödsolycka är en olycka för mycket. Byggbranschen är en utsatt bransch, och det finns saker att jobba med i branschen," säger Kjell Blom, utredare vid enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Hittills i år har 10 personer som jobbar inom byggverksamhet förolyckats på arbetet. Det är fler än i fjol då 7 personer förolyckades i branschen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. När det det gäller antalet anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukfrånvaro ligger dessa ännu så länge under nivån 2017, men det finns en eftersläpning i rapporteringen.

Fram till och med november månad 2018 hade 3314 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 470 fall av arbetssjukdom som lett till sjukfrånvaro inom branschen bygg- och anläggningsverksamhet anmälts till Arbetsmiljöverket. Det är färre än helåret 2017 då det anmäldes 3742 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 615 fall av arbetssjukdom. Men statistiken för 2018 är inte komplett. Dels saknas december månad, dels är det en eftersläpning i anmälningarna.

– Många arbetsskador anmäls till oss i efterhand och först i april brukar vi kunna göra en årssammanställning, säger Kjell Blom, utredare vid enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Troligtvis är det inte heller alla arbetsskador med frånvaro som anmäls till myndigheten.

Generellt har branschen byggverksamhet en högre andel anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar jämfört med andra branscher.

Förra året hade byggverksamhet 11 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 anställda. Det är över genomsnittet i alla branscher som ligger på 7 per 1 000 anställda.

– Det säger att det finns en del att jobba med i branschen, men byggverksamhet är också en riskfylld bransch, så det är inte så konstigt att man ligger över snittet, säger Kjell Blom.

Inom branschen byggverksamhet är det i huvudsak män som skadas. Av de totalt 25 390 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar som anmälts hittills i år i branschen är 24 361 män och 1 029 kvinnor.

De flesta anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro orsakas av fall av person följt av olyckor med handverktyg och belastningsolyckor.  De flesta anmälda arbetssjukdomarna härrör från vibrationsskador från handverktyg, buller och tunga lyft, men det finns även förslitningsskador på grund av repetitiva arbetsuppgifter och psykosociala faktorer som ligger bakom arbetssjukdomarna.

När det gäller dödsolyckor totalt i den svenska arbetskraften under året sticker april, september och november ut som de månader som haft flest olyckor med dödlig utgång hittills i år. Totalt i landet hittills i år har 53 arbetsolyckor haft som följd att den skadade omkommit. Inom branschen byggverksamhet har totalt 10 dödsolyckor inträffat i år.

Dödsolyckor 2018

Orsaker till dödsolyckor 2018  inom Arbetsmiljöverkets kategorier för byggverksamhet:

30 januari: Takläggare, 32 år, Västra Götaland, fall från tak (15 m) då ställning gav vika, takarbeten av plåt.

9 februari: Anläggare, markarbeten, VA med mera, 43 år, Dalarna, ras av schaktmassor i grop vid mark- och grundarbeten.

1 mars: Byggnadsarbetare fick husmodul över sig, Lettiskt företag.

16 maj: Servicetekniker, el, installation/reparation, 59 år, Västra Götaland, påträffad drunknad i vattnet vid kraftstation,  anläggningsarbeten för el och telekommunikation.

12 juli: Betongelementmontör, 24 år, Värmland, träffad av fallande balk från kranbil, byggnadssnickeriarbeten.

18 september: fibermontör, 37 år, Jönköping, krock minilastbil (omkomne) och tung lastbil, elinstallationer.

20 september: takläggare, 40 år, Jämtland, klämd under fallande vägg på lastbilsflak, takarbeten av andra material än plåt.

28 september: takläggare, 71 år, Västra Götaland, fall från tak då taket gav vika,, teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik.

10 oktober: elmontör, linjemontör, 25 år, Norrbotten, kontakt med spänning 20 kV, anläggningsarbeten för el och telekommunikation.

13 december: 30-årig byggnadsarbetare, blev påkörd av en dumper på ett bygge i Strömstad.

 

Utanför arbetskraften:

23 juli: fall från byggnadsställning, Estniskt företag.

Statistik dödsolyckor 2013–2018

2013: 5

2014: 11

2015: 5

2016: 9

2017: 7

2018: 10 (till och med 14 december)

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035