Meny
  • Safety Training Parks (STP) finns på tre ställen i Finland och är nu på väg till Sverige och Arlanda.
    Foto: Berndt Jonsson

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

I Finland har fysiska träningsanläggningar använts för att träna de som arbetar i byggbranschen på säkerhet. Nu tas konceptet till Sverige med en anläggning utanför Arlanda.

Safety Training Parks (STP) finns i tre regioner i Finland – Esbo, Uleåborg och Kuopio. Konceptet är en fysisk plats med tillämpad träning i säkerhet och reflektion kring säkerhetstänk. Samtidigt är anläggningarna ett medel för att utveckla säkerhetspedagogik. I parkerna finns träningsområden för såväl bygg som industri, el och handel.
Inom kort kommer Sverige att få sin egen träningspark för säkerhet. Sveriges Byggindustrier har studerat det finska konceptet i en förstudie och sett ett behov av att utveckla säkerhetsutbildningen även i Sverige.
– Det är flera år sedan som vi började prata om den finska modellen med säkerhetsparker, bland annat i referensgruppen En säker arbetsplats. Vi beslutade trots allt att ta ett varv och göra en egen förstudie om utvecklingen av säkerhetsutbildningen i branschen, säger Berndt Jonsson, regionchef för Sveriges Byggindustrier Södra Norrland och nationell samordnare för arbetsmiljö.
Förstudien, som inleddes 2016, visade ett tydligt intresse för en svensk säkerhetspark och tidigt i år togs beslutet om att bygga på en 1 000 kvadratmeter stor yta utanför Arlanda. Fördelarna med en säkerhetspark är många. Det blir ett mer handgripligt sätt att öva på och föra dialog om olika säkerhetsrisker.
– Inte alla som jobbar inom bygg tycker att det fungerar att få ett dokument i handen och läsa om säkerhet. Det funkar kanske för de redan frälsta. Någon vill läsa, en annan vill se, höra och lära sig på ett mer praktiskt sätt. Det handlar om att anpassa budskapet, säger Berndt Jonsson.


Utgår från riskområden

Hans Hedberg är övergripande projektledare för säkerhetsparken och koordinerar de aktiviteter som sker runt den. Han berättar att stationerna i parken utgår från de riskområden som finns på arbetsplatsen. Ett antal områden är redan under planering, som arbete på hög höjd, arbetsplatser trafikerade med tunga fordon, säkert schakt, liftar, ställningar, stegar och bockar samt tunga element och säkra lyft.
 – Det som är spännande är att det är behoven i branschen som styr aktiviteterna. Tanken är att vi ska kunna bygga upp stationer där man kan öva på scenarier utifrån olyckor som drabbat branschen ,säger Hans Hedberg och berättar att parken i Uleåborg, som det svenska projektet har tittat nära på, har 21 stationer där man kan öva på allt ifrån arbete vid järnväg till arbete med handhållna maskiner.
– Vill man som företag eller organisation vara med och utveckla parken välkomnar vi det, säger Berndt Jonsson.


Svårt att bättra på siffrorna

I takt med att arbetsplatsolyckorna blir färre blir det statistiskt svårare att ytterligare bättra på siffrorna.
– Här kan säkerhetsparken bli ett helt nytt verktyg för att minska olyckorna, säger Berndt Jonsson.
I oktober påbörjas planering och projektering av markberedningen och till nästa år planeras en park med ett antal stationer stå på plats. Tanken är dock att parken ska utvecklas kontinuerligt.
– Sveriges Byggindustrier är i första hand huvudmannen och går in med medfinansiering, men tanken är att fler intressenter ska komma med och det finns planer på att få med andra branscher, säger Berndt Jonsson.
Han har själv noterat ett stort intresse i branschen för säkerhetsparken.
– De som känner till konceptet sedan tidigare säger ”äntligen”, medan de som hör om det för första gången tycker att det är en mycket bra idé.
 

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753