Meny

Finsk snabbväxare till Sverige

Finsk snabbväxare till Sverige

Ett av Finlands större byggbolag – Lehto Group – etablerar sig i Sverige. Flera finska efterföljare är att vänta.

Lehto Group som är ett av Finlands större byggbolag, har redan etablerat sig i Stockholm. Det första projektet som företaget förväntar sig att genomföra är ett bostadsprojekt i Märsta, norr om Stockholm, med 70 lägenheter.  Om allt går enligt planen kommer det att byggas under 2018 och 2019. Företaget kommer till att börja med satsa på att bygga bostäder, men kommer sannolikt att bygga äldreboenden i framtiden. En nisch som företaget är marknadsledande inom i Finland, berättar Lehto Groups svenska vd Tapio Kuittinen.

– Vi har inga officiella mål med vår etablering i Sverige. Vi är här på lång sikt och kommer att fokusera på att hålla uppe lönsamheten i våra projekt, säger Tapio Kuittinen, Sverigechef på Lehto Group.

Han säger att företaget först fokuserar på Stockholmsmarknaden, men att en expansion i andra svenska regioner kan komma längre fram.

Lehto Group har vuxit mycket snabbt i Finland de senaste åren och har specialiserat sig på industriellt byggande och bygger sin verksamhet på en ekonomiskt styrd affärsmodell och äger och driver stora delar av sina projekt.

Det börsnoterades för något år sedan och har till stor del vuxit genom förvärv av andra bolag. Företaget har egna enheter där olika moduler produceras till de olika byggprojekten. Omsättningen 2016 var drygt 360 miljoner Euro, motsvarande 3,6 miljarder svenska kronor. Nettomariginalen det året låg på drygt 11 procent.

 

Lehto Group har vuxit mycket snabbt i Finland, enligt Sami Pakarinen, chefekonom på branschorganisationen Rakennusteollisuus.

– Vi kan nog förvänta oss att fler finska företag etablerar sig i Sverige de närmaste åren. Det är nästan nödvändigt för de finska byggföretagen om de vill växa, säger Sami Pakarinen.

 

Det svenska dotterbolaget ägs till 88 procent av moderbolaget. Resten ägs av fyra svenska minoritetsägare.

Sverige är det första land utanför Finland som Lehto Group etablerar sig i.

– Den svenska marknaden och det svenska bostadsbyggandet är likt det i Finland, vilket har underlättat beslutet att etablera oss här, säger Tapio Kuittinen.

Skanskas Sverigechef: "Jag tror inte att jag kommer sakna Byggindustrin"

Styrelsens medlemmar om beslutet att lägga ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-sverigechef-jag-tror-inte-att-jag-kommer-sakna-byggindustrin-26121

Politiker beklagar Byggindustrins avveckling

Civilutskottet hämtar mycket information från tidningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politiker-beklagar-byggindustrins-avveckling-26118

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Ny kommission ska utreda hyresrätten

Förre bostadsministern Stefan Attefall leder arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-kommission-ska-utreda-hyresratten-26116

7 239 byggare redo att ta ett jobb

Minskning under året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7-239-byggare-redo-att-ta-ett-jobb-26109

Pågående åtgärder – så fungerar de

Vi listar pågående program.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pagaende-atgarder-sa-fungerar-de-26110

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115