Meny

Finsk snabbväxare till Sverige

Finsk snabbväxare till Sverige

Ett av Finlands större byggbolag – Lehto Group – etablerar sig i Sverige. Flera finska efterföljare är att vänta.

Lehto Group som är ett av Finlands större byggbolag, har redan etablerat sig i Stockholm. Det första projektet som företaget förväntar sig att genomföra är ett bostadsprojekt i Märsta, norr om Stockholm, med 70 lägenheter.  Om allt går enligt planen kommer det att byggas under 2018 och 2019. Företaget kommer till att börja med satsa på att bygga bostäder, men kommer sannolikt att bygga äldreboenden i framtiden. En nisch som företaget är marknadsledande inom i Finland, berättar Lehto Groups svenska vd Tapio Kuittinen.

– Vi har inga officiella mål med vår etablering i Sverige. Vi är här på lång sikt och kommer att fokusera på att hålla uppe lönsamheten i våra projekt, säger Tapio Kuittinen, Sverigechef på Lehto Group.

Han säger att företaget först fokuserar på Stockholmsmarknaden, men att en expansion i andra svenska regioner kan komma längre fram.

Lehto Group har vuxit mycket snabbt i Finland de senaste åren och har specialiserat sig på industriellt byggande och bygger sin verksamhet på en ekonomiskt styrd affärsmodell och äger och driver stora delar av sina projekt.

Det börsnoterades för något år sedan och har till stor del vuxit genom förvärv av andra bolag. Företaget har egna enheter där olika moduler produceras till de olika byggprojekten. Omsättningen 2016 var drygt 360 miljoner Euro, motsvarande 3,6 miljarder svenska kronor. Nettomariginalen det året låg på drygt 11 procent.

 

Lehto Group har vuxit mycket snabbt i Finland, enligt Sami Pakarinen, chefekonom på branschorganisationen Rakennusteollisuus.

– Vi kan nog förvänta oss att fler finska företag etablerar sig i Sverige de närmaste åren. Det är nästan nödvändigt för de finska byggföretagen om de vill växa, säger Sami Pakarinen.

 

Det svenska dotterbolaget ägs till 88 procent av moderbolaget. Resten ägs av fyra svenska minoritetsägare.

Sverige är det första land utanför Finland som Lehto Group etablerar sig i.

– Den svenska marknaden och det svenska bostadsbyggandet är likt det i Finland, vilket har underlättat beslutet att etablera oss här, säger Tapio Kuittinen.

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408