Meny
  • Lisa Deurell, arkitekt på Brunnberg & Forshed arkitektkontor.

Feministisk planering är på frammarsch

Feministisk planering är på frammarsch

De normer och värderingar som är förhärskande i samhället i stort styr också samhällsplaneringen. Byggindustrin passade på att fråga arkitekt Lisa Deurell, som är en av Nordbyggmässans fem samtidsspanare, om vad det kan innebära att ha sina feministiska glasögon på vid planeringen av våra städer.

Feministisk stadsplanering kan definieras på olika sätt. Det kan handla om social rättvisa och mångfald, om trygghet eller om jämställdhet i stort, men i grunden handlar det om att ifrågasätta de värderingar och strukturer som reproducerar ett ojämnt samhällssystem.

Vilka normer är det som styr när vi planerar en stad eller en ny stadsdel? För vem planerar man att bygga? Vem ger det en fördel? Och vem får en nackdel? På vilka grunder gör man som man gör?

Att göra en feministisk analys vid stadsplanering öppnar upp nya perspektiv, menar Lisa Deurell, arkitekt som arbetar med byggprojektering och planering på Brunnberg & Forshed arkitektkontor.


Kontakt via Kvinnors byggforum

Det var genom sitt engagemang i Kvinnors byggforum som Lisa Deurell först kom i kontakt med ett feministiskt sätt att förhålla sig till samhällsplanering.

– Jag förstod nog inte de här frågorna först, ”alla är väl lika”, men jag blev lite chockad när jag insåg hur stora skillnader det är och hur styrda vi är av dessa normer även i vårt yrke, säger Lisa Deurell.

Hon har jobbat som arkitekt i snart tio år och hon tycker att intresset för feministisk planering har ökat och utvecklats genom åren.

– Ja, förut var det mer en fråga om trygghet när man pratade om jämställdhet i planeringen, att kvinnor skulle känna sig trygga i det offentliga rummet, utomhus efter mörkrets inbrott. Nu tittar man också mycket på vilka grupper som mest använder offentliga utemiljöer. Till exempel så används många lek- och idrottsplatser mest av pojkar. Just vad gäller ungdomar så tycks flickor ha behov av andra typer av utemiljöer, och då behöver man tänka till när man planerar, säger Lisa Deurell.


En fråga om strukturer

Frågan om jämställhet i planeringen är strukturell, menar hon.

– Till exempel är den bostadspolitik vi har i dag sådan att vi bygger för dem som har högre inkomster och bil, vilket framför allt gynnar män.

Ett exempel på detta är parkeringsnormen som finns vid bostadsbyggande, enligt Lisa Deurell.

– Bilismen är verkligen subventionerad från politiken – trots att den är farlig och släpper ut avgaser.

Statistiken visar att män kör 50 procent mer bil än kvinnor och att kvinnor åker mer kollektivt.

Varje parkeringsplats i källarplan kostar mellan 200 000–400 000 kronor (enligt Stockholms markkontor). Det är en jättekostnad som politikerna begär och som jag inte vet om ens bilisterna skulle vilja betala för. Det borde vara upp till byggherren om man vill bygga parkeringsplatser, tycker jag, säger Lisa Deurell.


Förändringar på gång

Och på den här punkten börjar det så smått ske lite förändringar. Exempelvis byggdes bostadshuset Ohboy i Malmö med parkeringstal 0 förra året.

– Även i Stockholms stad har det skett en förändring sedan Feministiskt initiativ valdes in i fullmäktige. Tillsammans med V, MP och S har de bland annat gett nya riktlinjer till de kommunala bostadsbolagen att jobba med feministisk stadsplanering, säger Lisa Deurell.

Det finns inget facit på vad en jämställd eller feministisk planering innebär eller får för följd.

– Det är en analysmodell, men ju mer konkret vi kan formulera den desto lättare blir det förstås. Det går att jobba enligt en sådan modell på flera plan, säger Lisa Deurell.

En ansats till ett sådant arbetssätt som flera kommuner har börjat använda sig av är att försöka öka representationen av människor som kan komma till kommunernas samråd.

– Det kan handla om enkla saker som att gå ut bredare med att man har samråd och att lägga samrådsmöten på tider och platser som gör att fler kan komma, säger Lisa Deurell.

För målsättningen med att ha en feministisk blick på stadsplaneringen är inte enbart att ha kvinnor i fokus.

– Det är att få ett mer inkluderande samhälle för alla, där inte det ekonomiska perspektivet alltid sätts främst. Där man tänker mer långsiktigt och tar hänsyn till barnens behov, till utrymmen för rekreation och de mänskliga behov som finns i staden. Jag skulle önska ett mer holistiskt sätt att se på planeringen där det blir bra för alla grupper av människor, säger Lisa Deurell.

Kvinnors byggforum

Kvinnors byggforum är ett riksomfattande nätverk med kvinnor inom byggbranschen. Föreningen är partipolitiskt obunden och har funnits i över 30 år.
 

Kvinnors byggforum verkar för att:

  • Synliggöra kvinnor i byggbranschen.
  • Fungera som plattform/nätverk.
  • Vara en progressiv röst i samhällsdebatten.
  • Stimulera till diskussion om arbetsvillkor inom byggbranschen.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810