Meny

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Svenska kommuner kan behöva rapportera sina detaljplanebeslut till EU kommissionen enligt ett beslut i EU-domstolen.

Beslutet riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner i svenska kommuner. I ett öppet brev till den svenska representationen i EU vill Sabo stoppa en sådan tolkning.
– Resultatet av domen är att svenska kommuner måste följa den. Det blir praxis att detaljplaner omfattas av tjänstedirektivet, säger Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor, på Sabo.
EU-domstolens beslut gäller den nederländska staden Appingedam. Där ville kommunen motverka att butiker i centrum skulle flytta till mer perifera industriområden, i syfte att bevara en levande stadskärna. I ett nyligen detaljplanelagt industriområde tilläts därför endast butiker som sålde skrymmande varor, som möbler och fordon.
Det accepterades inte av en klädbutik – som valde att överklaga frågan till EU-domstolen, eftersom butiken menade att detaljplanen bröt mot EU:s tjänstedirektiv, som ska säkra etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster mellan länder inom EU.
Tidigare i år fick butiksägaren rätt. EU-domstolen valde då tolkningen att etableringsfriheten även omfattar nederländska firmor som är verksamma i Nederländerna.
Karl Törnmark på Sabo befarar att den tolkningen kan få avsevärda konsekvenser.
– Konsekvensen av ett sådan här tolkning är att det blir längre handläggningstider på detaljplanerna. Om detaljplanerna faller under EU:s tjänstedirektiv innebär det att måste kommunerna meddela EU-kommissionen om varje detaljplanebeslut. Det finns inga system för detta och det kommer att öka byråkratin enormt, säger Karl Törnmark.
Ett annat problem med en tillämpning av EU-domstolens beslut är att det innebär en inskränkning av kommunernas planmonopol.
– Det är problematiskt att den här frågan överhuvudtaget blir en EU-kompetens. Vad innebär ett sådant här beslut långsiktigt för kommunernas planmonopol? Egentligen är det tydligt vad EU:s tjänstedirektiv ska innebära, säger Karl Törnmarck.
Han har samtalat med den svenska representationen i Bryssel och nu hoppas Sverige kommer att stödja ett förslag från Tyskland som innebär att detaljplaner ska undantas från direktivet om anmälningsförfarande av tjänster. 

"Vi kan inte avslöja för mycket"

Anders Carlén, chefredaktör för Byggindustrin, om övergången till månadstidning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kan-inte-avsloja-mycket-28045

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027