Meny

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Svenska kommuner kan behöva rapportera sina detaljplanebeslut till EU kommissionen enligt ett beslut i EU-domstolen.

Beslutet riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner i svenska kommuner. I ett öppet brev till den svenska representationen i EU vill Sabo stoppa en sådan tolkning.
– Resultatet av domen är att svenska kommuner måste följa den. Det blir praxis att detaljplaner omfattas av tjänstedirektivet, säger Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor, på Sabo.
EU-domstolens beslut gäller den nederländska staden Appingedam. Där ville kommunen motverka att butiker i centrum skulle flytta till mer perifera industriområden, i syfte att bevara en levande stadskärna. I ett nyligen detaljplanelagt industriområde tilläts därför endast butiker som sålde skrymmande varor, som möbler och fordon.
Det accepterades inte av en klädbutik – som valde att överklaga frågan till EU-domstolen, eftersom butiken menade att detaljplanen bröt mot EU:s tjänstedirektiv, som ska säkra etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster mellan länder inom EU.
Tidigare i år fick butiksägaren rätt. EU-domstolen valde då tolkningen att etableringsfriheten även omfattar nederländska firmor som är verksamma i Nederländerna.
Karl Törnmark på Sabo befarar att den tolkningen kan få avsevärda konsekvenser.
– Konsekvensen av ett sådan här tolkning är att det blir längre handläggningstider på detaljplanerna. Om detaljplanerna faller under EU:s tjänstedirektiv innebär det att måste kommunerna meddela EU-kommissionen om varje detaljplanebeslut. Det finns inga system för detta och det kommer att öka byråkratin enormt, säger Karl Törnmark.
Ett annat problem med en tillämpning av EU-domstolens beslut är att det innebär en inskränkning av kommunernas planmonopol.
– Det är problematiskt att den här frågan överhuvudtaget blir en EU-kompetens. Vad innebär ett sådant här beslut långsiktigt för kommunernas planmonopol? Egentligen är det tydligt vad EU:s tjänstedirektiv ska innebära, säger Karl Törnmarck.
Han har samtalat med den svenska representationen i Bryssel och nu hoppas Sverige kommer att stödja ett förslag från Tyskland som innebär att detaljplaner ska undantas från direktivet om anmälningsförfarande av tjänster. 

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753