Meny
  • ETC Byggs hyreshus ska delvis finansieras med crowdfunding, byggas i trä och vara betydligt billigare än andra hyreshus, enligt initiativtagarna.

ETC Bygg vill provocera branschen att tänka nytt

ETC Bygg vill provocera branschen att tänka nytt

ETC Bygg är ett nytt byggbolag som ska bygga hyresrätter som är billigare än de gängse, miljövänligare och som med sin modell vill provocera andra aktörer att göra samma sak. Första huset kan stå klart om ungefär ett år.

– Genom ETC Bygg vi vill skapa en politisk press så att det byggs fler hyreshus. Med vår modell kan vi bygga bostäder som har en hyresnivå som ligger i alla fall 15 procent under dagens standardhyror, säger Johan Ehrenberg, som har startat ETC Bygg.

ETC Bygg är en del i ETC-koncernen, som från början startade som ett tidningshus, men som nu även är en betydande aktör inom solcellsutbyggnaden i Sverige. Kärnan i de nya affärsgrenarna är hållbarhet.

Johan Ehrenberg, initiativtagare till ETC Bygg

Hans Eek, arkitekt och grundare av Passivhuscentrum, har tillsammans med Joakim Kaminsky på Kjellgren Kaminsky Architecture, varit med och ritat de hus som ETC Bygg tänker bygga. Det handlar om hus i massivt trä på upp till 12 våningar. Husen ska vara i helt självförsörjande på el genom solceller på allt från tak till balkongfronter.

– Tanken är att träet i husen blir koldioxidgömmor, vilket bidrar till att göra dem klimatpositiva, säger Hans Eek.


Bannlysta material

ETC Bygg bannlyser flera av de material som är standard vid husbyggen i dag, med klimat- och miljöargument. Cement och betong ska helst inte förekomma alls i husen om initiativtagaren Johan Ehrenberg får som han vill. Grunden är där en ännu inte löst byggteknisk knut.

– Jag är övertygad att man kan bygga grunden i foamglas, men vi har ännu ingen färdig konstruktion för det, säger Johan Ehrenberg.

Gips, stål, och vissa färger är även det något som laget bakom ETC Bygg helt vill undvika.

– Det här ska vara snälla hus och du ska verkligen känna att du bor i ett trähus, inne i din lägenhet, säger Johan Ehrenberg.

Hans Eek, arkitekt och grundare av Passivhuscentrum, har tillsammans med Joakim Kaminsky på Kjellgren Kaminsky Architecture, varit med och ritat de hus som ETC Bygg tänker bygga.

Finansiering med crowd funding

Den sociala dimensionen är stark i ETC Byggs budskap. Bolaget ska drivas utan vinstintressen och husen ska finansieras med hjälp av crowd funding i så hög utsträckning som möjligt. Enligt Hans Eek får man även ner kostnaderna genom att bland annat arrendera mark i stället för att äga den, ha längre avskrivningstider än brukligt och använda sig av modulbyggen.

– Resultatet blir att vi kan bygga hyresrätter för mellan 16 000 och 20 000 kronor per kvadratmeter. Konventionella byggen i dag ligger på 25 000–30 000 kronor per kvadratmeter i dag, säger Hans Eek.

ETC Bygg ligger i startgroparna för att bygga sitt första hus. Det blir troligen i Västerås. Om allt går som initiativtagarna vill kan det börja byggas om ett halvår och stå klart om ett år.

– Vi försöker få markanvisningar i stadslägen i större svenska städer. På ett tiotal orter har crowd funding startat. Längst har vi kommit i Västerås, Malmö och Norrköping. Det här bygger på att det finns en drivkraft på orten och att människor engagerar sig, säger Johan Ehrenberg.

Olika meningar

Han hävdar att många kommuner är positiva till ETC Byggs affärsmodell, medan andra är direkt motståndare.

– I Göteborg är det tvärstopp. Det är väldigt tydligt. De utformar markanvisningarna så att det effektivt stänger ute nya aktörer, säger Johan Ehrenberg.

Enligt Hans Eek är det Göteborgs Fastighetsnämnds krav på att den som söker en markanvisning måste kunna erbjuda lägenheter till nyanlända invandrare som sätter stopp för ETC-bygg.

– Det gör det omöjligt för andra entreprenörer än Göteborgska fastighetsägare att lämna in anbud, säger Hans Eek.


LÄS MER: Byggherrar i Göteborg måste hyra ut till kommunen

Marie Peterson, chef för strategisk planering och utveckling på Göteborgs kommun, förstår att små aktörer kan uppfatta det som att det är omöjligt för små nya aktörer att vara med och ge anbud på markreservationer i Göteborg eftersom det finns ett skallkrav att man ska kunna ge 10 procent av ett befintligt bestånd att hyra till kommunen, men hävdar att det absolut inte är tvärstopp.

ETC Bygg kommer främst att jobba med underentreprenörer vid sina husbyggen. Den egna personalen kommer främst att hämtas från ETC:s solcellsdel.

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

Därför rasade brobygget i Ludvika

Skanskas egen utredning färdig.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-rasade-brobygget-i-ludvika-26088

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087

Bromsklossar i upphandlingar ska slipas ned

Regeringen ser över regelverket för överprövningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bromsklossar-i-upphandlingar-ska-slipas-ned-26065

Dessa får pengar från Smart Built Environment

Livscykelperspektiv och organisation i fokus för denna omgång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dessa-far-pengar-fran-smart-built-environment-26084