Meny
 • Statsminister Stefan Löfven, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige, framträdde tillsammans. Johanna Åfreds
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige och statsminister Stefan Löfven intervjuades av många medier i Högdalen. Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Stefan Löfven fick ett snack med yrkesarbetarna på Veidekke samtidigt som han bytte skor för att gå ut på bygget. Foto: Johanna Åfreds

Entreprenörer ska stå för smitarnas löner

Entreprenörer ska stå för smitarnas löner

Enligt ett lagförslag från regeringen som presenterades idag ska entreprenörsansvar införas på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Regeringen hade under tisdagseftermiddagen bjudit in till pressträff på Veidekkes bostadsbygge i Högdalen i södra Stockholm. Till byggboden anlände statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. På plats var även Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige.

Stefan Löfven inledde med att måla upp en bild av en byggbransch som tampas med fusk och ekonomisk brottslighet. Han hänvisade även till en undersökning från Arbetsmiljöverket där en av fyra arbetsgivare inom byggbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. De långa entreprenörskedjorna pekades ut som en riskfaktor för brottslighet och brist på insyn och kontroll över verksamheten.

– Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till trygga jobb och att de får ut sin lön. Seriösa aktörer ska inte riskera att konkurreras ut, sade Stefan Löfven.

Lagförslaget som regeringen ska fatta beslut om den 15 februari är tänkt börja gälla den 1 augusti i år.  Förslaget med entreprenörsansvar på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen förväntas få en preventiv effekt då entreprenörer sannolikt kommer att göra en noggrannare koll av de UE som de anlitar.

I första hand är det alltså så att den som inte fått ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Betalningsansvar inträder sju helgfria vardagar efter att en arbetsgivare fått en skriftlig underrättelse om lönefordran från arbetstagaren.

I andra hand ska huvudentreprenören ansvara för lönen om uppdragsgivaren inte betalat inom 14 helgfria vardagar eller om uppdragsgivaren inte kunnat nås. Detta gäller både gentemot svenska och utländska företag. Entreprenören som betalat arbetstagarens lön kan i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren och driva en process kring det. Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden fortsatt kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som då ska tillämpas i stället för lagstiftningen.

– Lagen täcker upp för de aktörer som inte omfattas av kollektivavtal. Vi likabehandlar både arbetstagare som är utstationerade och de som inte är utstationerade, sade Ylva Johansson.

Ytterligare en del i dagens lagförslag handlar om att arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan och om vem som har entreprenörsansvar.

– Arbetstagaren ska ha rätt att få ut information om entreprenadkedjan och ges inte det kan det leda till böter, säger Ylva Johansson.

Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige tyckte att förslaget var i rätt riktning.

– I Norge har detta funnits sedan 2007 och vi har inte kunnat uppfatta att det finns några problem med att genomföra detta när vi har talat med vår norska verksamhet.

Jimmy Bengtsson talade om den konkurrensnackdel som de som är seriösa har av att driva dessa frågor.

– Därför kommer ni att få höra vår röst om detta starkare i framtiden. Vi som företag kan göra mer och politiker kan också göra mer, sade han.

Veidekke har jobbat aktivt för att stoppa de långa kedjorna av UE inom sin verksamhet. 2016 fattade de beslutet att deras underentreprenörer i sin tur får anlita underentreprenörer, men efter det tar det stopp. Nu vill Jimmy Bengtsson gå ännu längre med att få utländska företag att betala skatt i Sverige från första dagen.

– Vi som företag funderar på att bara anlita de företag som har fast driftsställe i Sverige, sade han.

Enligt regeringen finns liknande entreprenörsansvar för löneutbetalning redan i Tyskland och Norge och att det har fungerat bra där. Men Sveriges Byggindustrier är kritiskt mot hela förslaget.

– Tyskland har lagstadgad minimilön som reglerar nivån på kraven i ett ansvar. Sverige har inte lagstadgad minimilön. Här är det upp till parterna att komma överens om lön. Dessutom har vi redan en statlig lönegaranti, säger Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier.

Han fortsätter:

– Norge har allmängiltigförklarat stora delar av byggmarknaden vilket även påverkar nivån. Norge har även infört poseplikt som en del av entreprenadansvaret, vilken innebär rätt till insyn i underentreprenörens ekonomi. Detta tror jag är mycket negativt för konkurrensen och affärsstrukturen.

Han menar även att lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen.

– Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069