Meny
 • Statsminister Stefan Löfven, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige, framträdde tillsammans. Johanna Åfreds
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige och statsminister Stefan Löfven intervjuades av många medier i Högdalen. Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Stefan Löfven fick ett snack med yrkesarbetarna på Veidekke samtidigt som han bytte skor för att gå ut på bygget. Foto: Johanna Åfreds

Entreprenörer ska stå för smitarnas löner

Entreprenörer ska stå för smitarnas löner

Enligt ett lagförslag från regeringen som presenterades idag ska entreprenörsansvar införas på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Regeringen hade under tisdagseftermiddagen bjudit in till pressträff på Veidekkes bostadsbygge i Högdalen i södra Stockholm. Till byggboden anlände statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. På plats var även Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige.

Stefan Löfven inledde med att måla upp en bild av en byggbransch som tampas med fusk och ekonomisk brottslighet. Han hänvisade även till en undersökning från Arbetsmiljöverket där en av fyra arbetsgivare inom byggbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. De långa entreprenörskedjorna pekades ut som en riskfaktor för brottslighet och brist på insyn och kontroll över verksamheten.

– Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till trygga jobb och att de får ut sin lön. Seriösa aktörer ska inte riskera att konkurreras ut, sade Stefan Löfven.

Lagförslaget som regeringen ska fatta beslut om den 15 februari är tänkt börja gälla den 1 augusti i år.  Förslaget med entreprenörsansvar på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen förväntas få en preventiv effekt då entreprenörer sannolikt kommer att göra en noggrannare koll av de UE som de anlitar.

I första hand är det alltså så att den som inte fått ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Betalningsansvar inträder sju helgfria vardagar efter att en arbetsgivare fått en skriftlig underrättelse om lönefordran från arbetstagaren.

I andra hand ska huvudentreprenören ansvara för lönen om uppdragsgivaren inte betalat inom 14 helgfria vardagar eller om uppdragsgivaren inte kunnat nås. Detta gäller både gentemot svenska och utländska företag. Entreprenören som betalat arbetstagarens lön kan i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren och driva en process kring det. Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden fortsatt kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som då ska tillämpas i stället för lagstiftningen.

– Lagen täcker upp för de aktörer som inte omfattas av kollektivavtal. Vi likabehandlar både arbetstagare som är utstationerade och de som inte är utstationerade, sade Ylva Johansson.

Ytterligare en del i dagens lagförslag handlar om att arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan och om vem som har entreprenörsansvar.

– Arbetstagaren ska ha rätt att få ut information om entreprenadkedjan och ges inte det kan det leda till böter, säger Ylva Johansson.

Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige tyckte att förslaget var i rätt riktning.

– I Norge har detta funnits sedan 2007 och vi har inte kunnat uppfatta att det finns några problem med att genomföra detta när vi har talat med vår norska verksamhet.

Jimmy Bengtsson talade om den konkurrensnackdel som de som är seriösa har av att driva dessa frågor.

– Därför kommer ni att få höra vår röst om detta starkare i framtiden. Vi som företag kan göra mer och politiker kan också göra mer, sade han.

Veidekke har jobbat aktivt för att stoppa de långa kedjorna av UE inom sin verksamhet. 2016 fattade de beslutet att deras underentreprenörer i sin tur får anlita underentreprenörer, men efter det tar det stopp. Nu vill Jimmy Bengtsson gå ännu längre med att få utländska företag att betala skatt i Sverige från första dagen.

– Vi som företag funderar på att bara anlita de företag som har fast driftsställe i Sverige, sade han.

Enligt regeringen finns liknande entreprenörsansvar för löneutbetalning redan i Tyskland och Norge och att det har fungerat bra där. Men Sveriges Byggindustrier är kritiskt mot hela förslaget.

– Tyskland har lagstadgad minimilön som reglerar nivån på kraven i ett ansvar. Sverige har inte lagstadgad minimilön. Här är det upp till parterna att komma överens om lön. Dessutom har vi redan en statlig lönegaranti, säger Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier.

Han fortsätter:

– Norge har allmängiltigförklarat stora delar av byggmarknaden vilket även påverkar nivån. Norge har även infört poseplikt som en del av entreprenadansvaret, vilken innebär rätt till insyn i underentreprenörens ekonomi. Detta tror jag är mycket negativt för konkurrensen och affärsstrukturen.

Han menar även att lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen.

– Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar.

Hon är ny vd och koncernchef för Erlandsson

Förre vd växlar över till västlig region.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-vd-och-koncernchef-erlandsson-27271

Veidekke får uppdrag i hamn

Kontraktssumman ligger på 187 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-far-uppdrag-i-hamn-27269

Härryda bäst på byggdialog

"Lätt att få kontakt", enligt byggföretagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/harryda-bast-pa-byggdialog-27254

Veidekke startar asfaltsverk

Kommer sälja till andra för utläggning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-startar-asfaltsverk-27253

Brexit ger byggarbetare stora löneökningar

Parallellerna till Sverige är oklara enligt BI men Byggnads ser orosmoln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brexit-ger-byggarbetare-stora-loneokningar-27248

Kustprojekt hoppas klara prisnedgång

Kuststad i Luleå hoppas gå mot strömmen i Norrland.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kustprojekt-hoppas-klara-prisnedgang-27233

Stor risk för mutbrott inom bygg- och anläggning

18 procent av domar rörande mutbrott i år härrör från bygg- och anläggningssektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-risk-mutbrott-inom-bygg-och-anlaggning-27240

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

Säkerhetspark ska byggas nära Arlanda.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/finskt-koncept-pa-vag-mot-sverige-27230

Göteborg står stadigt när byggstarterna viker

Stabilt i Göteborg samtidigt som Stockholm rasar med 36 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-star-stadigt-nar-byggstarterna-viker-27243

"Umeå bygger mest"

Så ser boprisutvecklingen ut i Norrland.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/umea-bygger-mest-27235