Meny
 • Statsminister Stefan Löfven, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige, framträdde tillsammans. Johanna Åfreds
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige och statsminister Stefan Löfven intervjuades av många medier i Högdalen. Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Stefan Löfven fick ett snack med yrkesarbetarna på Veidekke samtidigt som han bytte skor för att gå ut på bygget. Foto: Johanna Åfreds

Entreprenörer ska stå för smitarnas löner

Entreprenörer ska stå för smitarnas löner

Enligt ett lagförslag från regeringen som presenterades idag ska entreprenörsansvar införas på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Regeringen hade under tisdagseftermiddagen bjudit in till pressträff på Veidekkes bostadsbygge i Högdalen i södra Stockholm. Till byggboden anlände statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. På plats var även Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige.

Stefan Löfven inledde med att måla upp en bild av en byggbransch som tampas med fusk och ekonomisk brottslighet. Han hänvisade även till en undersökning från Arbetsmiljöverket där en av fyra arbetsgivare inom byggbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. De långa entreprenörskedjorna pekades ut som en riskfaktor för brottslighet och brist på insyn och kontroll över verksamheten.

– Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till trygga jobb och att de får ut sin lön. Seriösa aktörer ska inte riskera att konkurreras ut, sade Stefan Löfven.

Lagförslaget som regeringen ska fatta beslut om den 15 februari är tänkt börja gälla den 1 augusti i år.  Förslaget med entreprenörsansvar på lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen förväntas få en preventiv effekt då entreprenörer sannolikt kommer att göra en noggrannare koll av de UE som de anlitar.

I första hand är det alltså så att den som inte fått ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Betalningsansvar inträder sju helgfria vardagar efter att en arbetsgivare fått en skriftlig underrättelse om lönefordran från arbetstagaren.

I andra hand ska huvudentreprenören ansvara för lönen om uppdragsgivaren inte betalat inom 14 helgfria vardagar eller om uppdragsgivaren inte kunnat nås. Detta gäller både gentemot svenska och utländska företag. Entreprenören som betalat arbetstagarens lön kan i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren och driva en process kring det. Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden fortsatt kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som då ska tillämpas i stället för lagstiftningen.

– Lagen täcker upp för de aktörer som inte omfattas av kollektivavtal. Vi likabehandlar både arbetstagare som är utstationerade och de som inte är utstationerade, sade Ylva Johansson.

Ytterligare en del i dagens lagförslag handlar om att arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan och om vem som har entreprenörsansvar.

– Arbetstagaren ska ha rätt att få ut information om entreprenadkedjan och ges inte det kan det leda till böter, säger Ylva Johansson.

Jimmy Bengtsson, Veidekkes koncerndirektör i Sverige tyckte att förslaget var i rätt riktning.

– I Norge har detta funnits sedan 2007 och vi har inte kunnat uppfatta att det finns några problem med att genomföra detta när vi har talat med vår norska verksamhet.

Jimmy Bengtsson talade om den konkurrensnackdel som de som är seriösa har av att driva dessa frågor.

– Därför kommer ni att få höra vår röst om detta starkare i framtiden. Vi som företag kan göra mer och politiker kan också göra mer, sade han.

Veidekke har jobbat aktivt för att stoppa de långa kedjorna av UE inom sin verksamhet. 2016 fattade de beslutet att deras underentreprenörer i sin tur får anlita underentreprenörer, men efter det tar det stopp. Nu vill Jimmy Bengtsson gå ännu längre med att få utländska företag att betala skatt i Sverige från första dagen.

– Vi som företag funderar på att bara anlita de företag som har fast driftsställe i Sverige, sade han.

Enligt regeringen finns liknande entreprenörsansvar för löneutbetalning redan i Tyskland och Norge och att det har fungerat bra där. Men Sveriges Byggindustrier är kritiskt mot hela förslaget.

– Tyskland har lagstadgad minimilön som reglerar nivån på kraven i ett ansvar. Sverige har inte lagstadgad minimilön. Här är det upp till parterna att komma överens om lön. Dessutom har vi redan en statlig lönegaranti, säger Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier.

Han fortsätter:

– Norge har allmängiltigförklarat stora delar av byggmarknaden vilket även påverkar nivån. Norge har även infört poseplikt som en del av entreprenadansvaret, vilken innebär rätt till insyn i underentreprenörens ekonomi. Detta tror jag är mycket negativt för konkurrensen och affärsstrukturen.

Han menar även att lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen.

– Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar.

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648

Fullt i fängelset – Skanska bygger ut Hall

Avtalar om nybyggnation av 120 platser på Hall.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fullt-i-fangelset-skanska-bygger-ut-hall-27647

”Jag blir irriterad på att vi ska bygga billigt och fort”

Tung rapport från CBA föreslår ny inriktning på byggandet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jag-blir-irriterad-pa-att-vi-ska-bygga-billigt-och-fort-27639

Bostadspriserna vänder nedåt

Men Malmö går mot strömmen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadspriserna-vander-nedat-27645

Sociala faktorer lyfts i ny arbetsmiljöstandard

“Det är viktigt är att ledningen visar engagemang”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sociala-faktorer-lyfts-i-ny-arbetsmiljostandard-27637

Entreprenörer larmar om stora förseningar på Förbifarten

Det osar av missnöje bland entreprenörerna på Förbifart Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/entreprenorer-larmar-om-stora-forseningar-pa-forbifarten-27621

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Största installatörerna kartlagda

Resultat från början av 2018 klara.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/storsta-installatorerna-kartlagda-27634

Sveriges första nollenergi-hotell kan bli verklighet

Fabege bygger i Arenastaden i Solna
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-forsta-nollenergi-hotell-kan-bli-verklighet-27631

NCC ska trafiksäkra E14 vid Sundsvall

Kontrakt för nytt vägbygge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-ska-trafiksakra-e14-vid-sundsvall-27630