Meny
  • Lin Liljefors, Boverket, har arbetat med konsekvensanalysen av de nya reglerna för energideklarationer som trädde i kraft den 1 januari.

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket har arbetat med konsekvensanalysen av de nya reglerna för energideklarationer som trädde i kraft den 1 januari. Det gamla måttet specifik energianvändning ersätts nu av det nya primärenergitalet.

Hur påverkar det nya måttet energiklassningen av byggnader?

– Ansatsen är att kravnivåerna ska vara oförändrade. I stället för att ha olika kravnivåer för olika delar av landet och olika krav för eluppvärmda och icke-eluppvärmda hus ska den justeringen göras i beräkningen av energiprestanda. Däremot fanns det tidigare vissa tröskeleffekter som nu är borta, som gör att en byggnad kan få antingen en bättre eller sämre energiklass i det nya systemet jämfört med det gamla.

Vilka är de tröskeleffekterna?

– En handlar om att vi går från ett fåtal klimatzoner till att varje kommun får en egen geografisk justeringsfaktor. Om byggnaden tidigare låg precis norr om eller söder om gränsen till en klimatzon så kunde det gynna eller missgynna dig. Det samma gäller om du hade en byggnad som var delvis eluppvärmd, då kunde det gynna eller missgynna dig beroende på om den räknades som eluppvärmd eller inte. Med det nya systemet blir det mer rättvisande, med ett glidande samband.

Hur stor andel av fastigheterna får olika energiklasser i de olika systemen?

– Jag har räknat om alla energideklarationer som finns registrerade hos oss till primärenergital. Cirka 80 procent hamnade i samma energiklass, 10 procent i en sämre klass och 10 procent i en bättre klass. Bara några enstaka byggnader flyttade två klasser.

Finns det någon typ av fastighet som i större utsträckning än andra hamnar i en ny energiklass?

– Eluppvärmda lokaler, som till exempel använder någon form av värmepump, hamnar i lite större utsträckning i en sämre klass med det nya sättet att räkna. Eluppvärmda lokaler har helt enkelt haft det lite för lätt tidigare.

Finns det något man ska tänka på framöver?

– En skillnad mellan specifik energianvändning och primärenergital är att den specifika energianvändningen inte ändras, så vida du inte bygger om eller liknande. Primärenergitalet däremot är inte konstant trots att byggnadens egenskaper är konstanta utan ändras så fort vi i byggreglerna ändrar primärenergifaktorerna eller de geografiska justeringsfaktorerna.

Kommer primärenergifaktorerna eller de geografiska faktorerna att ändras?

– Vi har en planerad ändring av primärenergifaktorerna till mars 2020. Samma byggnad kommer då att få olika energiklass beroende på om energideklarationen görs innan eller efter den ändringen.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909