Meny

Dyrare byggen efter ny dom

Dyrare byggen efter ny dom

Nu står det klart att den kvalitetsansvariga som hovrätten dömt till att betala 1 miljon kronor i skadestånd inte får prövningstillstånd i Högsta domstolen. Flera aktörer i byggbranschen varnar för allvarliga konsekvenser av hovrättens dom, bland annat ökade byggkostnader.

I december 2011 dömde hovrätten en kvalitetsansvarig till att betala 1 miljon kronor i skadestånd för att ha brustit i sin kontroll av ett bygge. I november 2012 stod det klart att Högsta domstolen inte ger fallet prövningstillstånd.

– Jag är förvånad. Det är första gången som kvalitets- eller kontrollansvarigas ansvar prövas. Hovrättens dom får stora konsekvenser, plötsligt är det här en oerhört riskabel uppgift, säger advokat Mats Björkenfeldt, den kvalitetsansvarigas juridiska ombud.

Även Mari Gremlin, jurist på Konsumentverket, menar att domen ger delvis nya spelregler för kvalitetsansvariga, som i nya Plan- och bygglagen heter kontrollansvariga.

– Jag tror att det har funnits en uppfattning om att den kvalitetsansvarigas funktion i praktiken endast varit att se till att papper och intyg blir ifyllda och sänds in till byggnadsnämnden. Domen visar på ett helt annat och större ansvar, vilket ur konsumentperspektiv måste ses som positivt, säger hon.

Rune Johansson på Byggutbildarna, som bland annat arbetar med att utbilda kontrollansvariga, är en av dem som är oroliga för domens konsekvenser.

– Vi har för få kontroll­ansvariga och domen skrämmer bort ännu fler. När jag frågar folk varför de låter bli att utbilda sig till kontroll­ansvariga får jag ofta svaret att det är för riskabelt eller att det är ett för stort ansvar.

Magdi Dobi, styrelseordförande för Kontrollansvarigas riksförening, delar Rune Johanssons oro. Hon skriver i ett yttrande till Högsta domstolen att hovrättens dom kan resultera i att föreningens konsulter inte vågar arbeta som kontrollansvariga.

Mats Björkenfeldt menar att de kontrollansvariga kan skydda sig genom att vara uppmärksamma på hur avtalen med uppdragsgivarna är formulerade och genom att skaffa en gedigen konsultförsäkring. Men när hovrättens bedömning får genomslag i branschen får det andra allvarliga följder, menar han. En av dem är ökade byggkostnader.

– Domen visar att kvalitets-, numera kontrollansvariga, måste ta ett större ansvar än de gjort hittills. I stort sett måste de bosätta sig på byggarbetsplatsen för att klara sin uppgift. Den tiden och det ansvaret måste de ta betalt för. Dessutom kan vi räkna med att kontrollansvariga kommer att få betala högre försäkringspremier till följd av att hovrättens dom står fast, vilket också kommer att avspegla sig i den totala byggkostnaden, säger Mats Björkenfeldt.

Bengt Hansson, professor i byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola, skriver i ett utlåtande till Högsta Domstolen att en annan möjlig konsekvens av hovrättens dom är att byggbranschens aktörer kan komma att minska sin egenkontroll. Detta eftersom det enligt domen är den kontrollansvarigas ansvar att utföra kontrollerna.

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035