Meny

Dubbelfasad i glas utmanade byggare

Dubbelfasad i glas utmanade byggare

Umestan 12 är Umeås första byggnad att certifieras med Miljöbyggnad Guld. Det bronsskimrande kontorshuset i glas nomineras nu till Årets bygge 2018.

Fasaden, fasaden, fasaden. Projektgruppen är enig om vilken som var den allra största utmaningen i Umestan 12. Det var inget annat än fasaden i glas som arkitektfirman Wingårdhs valt till sin byggnad som orsakade störst huvudbry. Den tillsammans med husets utformning riskerade hög energianvändning och dåligt dagsljus längst in i den fyrkantiga byggnaden, något som inte går att förena med kraven för att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld. Men att överge arkitektens intentioner och bygga något helt annat var aldrig aktuellt.

– Trots att det är en komplex byggnad var jag aldrig bekymrad för någon annan del än glaset. Det var en utmaning långt utöver det vanliga, säger Lars Sällström, huvudägareägare och vd för fastighetsbolaget Lerstenen som är beställare av Ume-stan 12.

Glasfasaden monterades i bitar om cirka en gånger två meter. Totalt innehåller fasaden över 1 000 glaspartier. Antalet fönster till fönsterband är cirka 600 stycken. Gert Wingårdh har själv valt nyansen.
Glasfasaden monterades i bitar om cirka en gånger två meter. Totalt innehåller fasaden över 1 000 glaspartier. Antalet fönster till fönsterband är cirka 600 stycken. Gert Wingårdh har själv valt nyansen.
Foto: Johanna Åfreds

Wingårdhs hade redan ritat klädföretaget Gina Tricots huvudkontor i Borås för en del år sedan. Samma tekniska princip vad gäller glasfasaden fanns att se där och projektgruppen från Umeå reste dit tillsammans med Gert Wingårdh.

– Vi var definitivt tveksamma över hur fasaden skulle fungera på våra breddgrader med isbildning och värme bland annat, fortsätter Lars Sällström.

Men efter olika beräkningar beslutade han sig ändå för att köra vidare. I praktiken handlar det om dubbla fasader där den yttre glasfasaden sitter på 90 centimeters avstånd från ytterväggen. Det är ett härdat, laminerat glas som limmats ihop med en plastfolie som har den aktuella orange-brunskimrande kulören. Tjockleken på glaset ligger på strax under en centimeter.

– Byggtekniskt undrade vi hur vi skulle kunna hänga upp denna tunga konstruktion utan att skapa köldbryggor vid infästningarna. Vi fann en lösning där hela glasfasaden hänger på grova stålgalgar som utgår från taket, säger Mats Lundmark, platschef och delägare i Selbergs Entreprenad.

Glaset beställdes från ett företag i Lettland som har ett team som reser runt i världen och monterar. Även stålentreprenören kom från Lettland.

– Vi köpte stålkonstruktionen därifrån men krävde att de skulle ha en blandning av lokala och utländska arbetare. Vi ville att arbets-ledaren skulle tala svenska för att underlätta kommunikationen. Eftersom stålstommen monterades parallellt med betongstommen var det särskilt viktigt, säger Mats Lundmark som har varit ansvarig för arbetsmiljön under byggtiden.

Rebecca Magnusson på Tyréns har ansvarat för arbetsmiljöarbetet och Miljöbyggnadscertifieringen. Mats Lundmark är platschef och delägare i Selbergs Entreprenad, som haft totalentreprenaden, och Lars Sällström är vd på byggherren Lerstenen.
Rebecca Magnusson på Tyréns har ansvarat för arbetsmiljöarbetet och Miljöbyggnadscertifieringen. Mats Lundmark är platschef och delägare i Selbergs Entreprenad, som haft totalentreprenaden, och Lars Sällström är vd på byggherren Lerstenen.
Foto: Johanna Åfreds

Riskavstämningsmöten hölls med alla teknikansvariga och alla som satte sin fot på bygget för att göra jobb fick en introduktion om vilka åtgärder som behövde vidtas. Rebecca Magnusson från Tyréns ansvarade för arbetsmiljöarbetet under projekteringen. Som mest befann sig mellan 80 och 100 personer på bygget och arbetet pågick varje helg i ett år för att bli klart i tid.

– Vi identifierade redan tidigt i projektet att mycket glas som skulle lyftas på plats med kran på kort tid var en viktig arbetsmiljöfråga. Det var även mycket svetsning av stålgalgarna på hög höjd. Vi byggde och projekterade samtidigt vilket också var en utmaning för säkerheten, säger Rebecca Magnusson.

Hon fortsätter:

– Vi höll även en utbildning med projektörerna om vad arbetsmiljölagen kräver. Alla projektörer har arbetat med att identifiera arbetsmiljörisker tidigt i projektet. Det är på ritbordet man bestämmer mycket så det var viktigt att även de var med.


Ljusgården inne i kontorshuset Umestan 12 är en samlingsplats för bland annat restaurangens gäster. De invändiga helglasen mellan konferensrummen var svåra att ta in i byggnaden. De väger cirka 100 kilo styck.
Ljusgården inne i kontorshuset Umestan 12 är en samlingsplats för bland annat restaurangens gäster. De invändiga helglasen mellan konferensrummen var svåra att ta in i byggnaden. De väger cirka 100 kilo styck.
Foto: Johanna Åfreds

Familjeföretaget Lerstenen som grundats av vd:n Lars Sällström handlade upp Selbergs Entreprenad som totalentreprenör. Valet av entreprenör var inte svårt, då Lerstenen även är delägare med en liten majoritet i byggbolaget. En annan viktig part i tillblivelsen av huset är hyresgästen Sweco som letade nya lokaler i Umeå. Deras krav var att få flytta in i en spjutspetsbyggnad inom hållbarhet och valet föll på att bygga nytt för att uppnå Miljöbyggnad Guld.

– Det var en lång process men till slut bestämde vi oss för att bygga efter Swecos behov. Vi hade kunnat göra huset tio meter längre men de övriga hyresgästerna fick anpassa sig efter Sweco som hade en tydlig idé om hur stort de behövde ha, säger Lars Sällström.

I dag sitter Sweco på ett av våningsplanen. På de andra finns främst andra kontor men även ett gym och en restaurang som utnyttjar en del av ljusgården i husets mitt. Läget för byggnaden är i Umestans företagspark som är stadens gamla regementsområde som nu ägs till största delen av Lerstenen. Förutom ett femtiotal befintliga byggnader ingick 30 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta i köpet som Lerstenen gjorde av kommunen för cirka fem år sedan.

– För cirka 18 000 kvadratmeter fanns redan en färdig detaljplan. Jag tror aldrig att vi har fått bygglov så snabbt någon gång som till det här projektet. Det tog lite drygt två veckor, berättar Lars Sällström.

Bygget startade sommaren 2015 och tidplanen var oerhört pressad på grund av att Sweco redan hade sagt upp sig från sina gamla lokaler. De sista hyresgästerna kunde slutligen flytta in i mars 2017.

Umestan 12 blev Lerstenens första nybyggda kontorshus. Grundaffärsidén från början i företaget har snarare varit att bygga, äga och förvalta hyresrätter. I den nya byggnaden Umestan 12 finns nu
8 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta. För att nå certifieringen Miljöbyggnad Guld kopplades Tyréns in för projekteringen och Rebecca Magnusson därifrån har spelat en viktig roll för att projektet kunde komma i mål med ambitionen. 11 av de 15 indikatorer som ingår i Miljöbyggnad har nått guldnivån i projektet och fyra har nått silver.

Genomgående perforering av glaspartier och väggar i de inre miljöerna.
Genomgående perforering av glaspartier och väggar i de inre miljöerna.
Foto: Johanna Åfreds

– Energianvändningen har tagit tid att optimera i och med dubbelglasfasaden. Fjärrvärme och värmeåtervinning är vad som har installerats. En annan indikator som varit problematisk är dagsljuset. Eftersom glasfasaden har ett raster har beräkningssystemen inte klarat av att räkna på det. Vi har fått lov att anpassa möbleringen så att de fasta arbetsplatserna är vid fönstren och inte så djupt in i huset, berättar Rebecca Magnusson.

Radon har varit ett annat problem som har krävt sin lösning. Marken består bland annat av fyllnadsmassor från förr som innehåller radon.

– Det har krävts en helt radonskyddad grundläggning med en markduk som inte släpper igenom luft. Alla genomföringar för el, vatten och avlopp upp genom huset är också tätade, säger
Rebecca Magnusson.

Även arbetet med fukt-säkerheten har gått på djupet i projektet för att kunna nå certifieringen.

– Vi har gått fuktronder, gjort utökade kontroller av olika material och dokumenterat fuktsäkerheten, säger Mats Lundmark.

Huvudhyresgästen Sweco har valt färgsättningen på sitt våningsplan.
Huvudhyresgästen Sweco har valt färgsättningen på sitt våningsplan.
Foto: Johanna Åfreds

En person har varit anställd på heltid för att jobba med byggvaror och hitta godkända material. Arbetsledarna har fungerat som en extra kontrollfunktion för att hålla koll på att det som byggs in i huset är bedömt. De har angett mängd, placering i huset och skrivit loggbok bland annat. Databasen Byggvarubedömningen har använts och de som inte funnits med där har fått redovisa separat.

– Vi har satt press på materialleverantörerna att gå med i Byggvarubedömningen och registrera sina produkter för att vi ska köpa, säger Mats Lundmark.

Från Umestan 12 finns många utblickar mot de gamla regementsbyggnaderna i området.
Från Umestan 12 finns många utblickar mot de gamla regementsbyggnaderna i området.
Foto: Johanna Åfreds

Mats Lundmark och Lars Sällström bedömer att alla åtgärder för att nå extra hög kvalitet och klara certifieringen har gjort projektet några miljoner kronor dyrare. Det var första gången både byggherre, entreprenör och underentreprenörer jobbade med ett projekt som skulle certifieras. Lärpengen kostade en del, resonerar de, men nästa gång behöver de inte börja från början utan har mycket kunskap i bagaget.

– Det ligger i tiden att anstränga sig lite och när vi planerar nästa projekt kommer vi säkert att välja någon typ av certifiering. I Stockholm är det redan krav på det från lokalhyresgäster och det sprider sig. I fallet med Umestan 12 har vi fått en bättre byggnad och lägre energiförbrukning i och med att vi har satsat mer, säger Lars Sällström.

Att få ihop alla parametrar under projekteringsskedet var svårt och vissa av indikatorerna som skulle uppfyllas motverkade varandra, påpekar Mats Lundmark.

– Jag som entreprenör hoppas också att det går att hitta smidigare sätt att hantera dokumentation på framöver eftersom någon måste betala den omfattande hanteringen, säger Mats Lundmark.

Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänsts tekniska reportage om Umestan 12.

Umestan 12 i korthet

Projektnamn: Umestan 12.

Byggherre: Lerstenen.

Totalentreprenör: Selbergs Entreprenad.

Hyresgäst: Sweco, Fitness24Seven, EY, Telecom 3, med flera.

Byggledare: Selbergs Entreprenad.

Projektledning: Lerstenen Förvaltning.

Installationsbyggledare: Umia.

Projekteringsledare: Selbergs Entreprenad.

Konstruktör: Tyréns.

Arkitekt: Wingårdhs.

Konsult miljöcertifiering: Tyréns.

VS-konsult: Sweco.

Elkonsult: Sweco.

Ventilationskonsult: Sweco.

Brandkonsult: Bricon.

Ljudkonsult: Tyréns.

VS-entreprenör: Umia.

Ventilationsentreprenör: Umia.

Elentreprenör: Umia.

Fasadglasleverantör: UPB.

Markentreprenör: Umeå Entreprenad.

BAS-U: Selbergs.

BAS-P: Tyréns.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 180 miljoner kronor.

Totalkostnad: 210 miljoner kronor.

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044

Svevia först ut på Norrbotniabanan

Ökar tillgängligheten inför projektstart.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svevia-forst-ut-pa-norrbotniabanan-27055

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Myndigheter ska ta fram tidsplan för digitalisering

Boverket och Lantmäteriet ska skynda på med digitaliseringen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-ska-ta-fram-tidsplan-digitalisering-27047

Ny arkitekturpolitik ska ge plats åt fler perspektiv

ALMEDALEN "Kommunerna behöver välja en annan ingång".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-arkitekturpolitik-ska-ge-plats-fler-perspektiv-27036

Boverket varnar för gamla hissar

Barn kan fastna mellan dörrar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/boverket-varnar-gamla-hissar-27038