Meny
  • Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. Foto: Johanna Åfreds

Digitalisering prisas med pengar

Digitalisering prisas med pengar

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den femte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Projekten som beviljats handlar till exempel om att få in digitaliseringsfrågorna i utbildningen för ingenjörer, processdesign för robotiserad installation av gipsväggar, nya incitamentsstrukturer för transportinfrastruktur och nyutexaminerades potential för att driva på digital innovation i sektorn. Projekten hanterar också digitala affärsmodeller för bygglogistik, facility information modeling (FIM), affärsmodeller kopplade till obrutet digitala flöden av miljöinformation och digitaliseringsledare i projekt som en ny operativ roll.

Projekten, som startas under hösten 2018, kommer att pågå under som längst 18 månader.

Godkända projekt:

- Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet
Hans Bagge, Lunds universitet

- Processdesign av robotiserad lättväggsinstallation
Andreas Söderberg, Build-r AB

- Incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen
JohanAsplund Sweco Civil AB

- Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen
Henrik Linderoth, Högskolan i Jönköping

- Digital affärsmodell för bygglogistik på stora byggplatser
Christian Koch, Chalmers tekniska högskola

- Facility information modeling – fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning
Jonas Stenberg, ICA Fastigheter

- Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation
Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

- Digitaliseringsledare i projekt: En ny operativ roll för organisatoriskt lärande och införande av digitala innovationer i byggbranschen
Eicorn AB 

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909