Meny
  • Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. Foto: Johanna Åfreds

Digitalisering prisas med pengar

Digitalisering prisas med pengar

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den femte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Projekten som beviljats handlar till exempel om att få in digitaliseringsfrågorna i utbildningen för ingenjörer, processdesign för robotiserad installation av gipsväggar, nya incitamentsstrukturer för transportinfrastruktur och nyutexaminerades potential för att driva på digital innovation i sektorn. Projekten hanterar också digitala affärsmodeller för bygglogistik, facility information modeling (FIM), affärsmodeller kopplade till obrutet digitala flöden av miljöinformation och digitaliseringsledare i projekt som en ny operativ roll.

Projekten, som startas under hösten 2018, kommer att pågå under som längst 18 månader.

Godkända projekt:

- Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet
Hans Bagge, Lunds universitet

- Processdesign av robotiserad lättväggsinstallation
Andreas Söderberg, Build-r AB

- Incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen
JohanAsplund Sweco Civil AB

- Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen
Henrik Linderoth, Högskolan i Jönköping

- Digital affärsmodell för bygglogistik på stora byggplatser
Christian Koch, Chalmers tekniska högskola

- Facility information modeling – fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning
Jonas Stenberg, ICA Fastigheter

- Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation
Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

- Digitaliseringsledare i projekt: En ny operativ roll för organisatoriskt lärande och införande av digitala innovationer i byggbranschen
Eicorn AB 

Peab bygger rekordstor vindkraftspark

Blir Vattenfalls största.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-rekordstor-vindkraftspark-27070

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044

Svevia först ut på Norrbotniabanan

Ökar tillgängligheten inför projektstart.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svevia-forst-ut-pa-norrbotniabanan-27055