Meny
  • Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. Foto: Johanna Åfreds

Digitalisering prisas med pengar

Digitalisering prisas med pengar

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den femte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Projekten som beviljats handlar till exempel om att få in digitaliseringsfrågorna i utbildningen för ingenjörer, processdesign för robotiserad installation av gipsväggar, nya incitamentsstrukturer för transportinfrastruktur och nyutexaminerades potential för att driva på digital innovation i sektorn. Projekten hanterar också digitala affärsmodeller för bygglogistik, facility information modeling (FIM), affärsmodeller kopplade till obrutet digitala flöden av miljöinformation och digitaliseringsledare i projekt som en ny operativ roll.

Projekten, som startas under hösten 2018, kommer att pågå under som längst 18 månader.

Godkända projekt:

- Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet
Hans Bagge, Lunds universitet

- Processdesign av robotiserad lättväggsinstallation
Andreas Söderberg, Build-r AB

- Incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen
JohanAsplund Sweco Civil AB

- Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen
Henrik Linderoth, Högskolan i Jönköping

- Digital affärsmodell för bygglogistik på stora byggplatser
Christian Koch, Chalmers tekniska högskola

- Facility information modeling – fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning
Jonas Stenberg, ICA Fastigheter

- Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation
Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

- Digitaliseringsledare i projekt: En ny operativ roll för organisatoriskt lärande och införande av digitala innovationer i byggbranschen
Eicorn AB 

Energideklaration jubilerar

Flera miljoner deklarationer har gjorts.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/energideklaration-jubilerar-27532

Bonava och Mimer bygger i Västerås

Totalt 1 000 lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-och-mimer-bygger-i-vasteras-27526

”Vi hårdgranskade svartekonomin”

Staffan Åkerlund om åren som Byggindustrins chefredaktör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-hardgranskade-svartekonomin-27527

Så gick det för Sweco i kvartal tre

”Stabil utveckling”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-sweco-i-kvartal-tre-27523

Efter olyckan: Nu återupptas sprängningarna

"Inga brister i arbetsmiljön"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/efter-olyckan-nu-aterupptas-sprangningarna-27522

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

NCC bereder för vindkraftparken i Markbygden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-ar-baddat-jatteparken-i-norrbotten-27499

Märkesbyggnader invigda i Stockholm

Stjärnarkitekter visade sina skapelser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/markesbyggnader-invigda-i-stockholm-27521

Ska lyfta vardagsliv i Trelleborg

Vardagen ska få styra utformningen av stadsdel i Trelleborg
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ska-lyfta-vardagsliv-i-trelleborg-27520

Allvarligt tillbud med lastbil på bygge

Händelsen inträffade på en av Peabs arbetsplatser i Norrköping.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allvarligt-tillbud-med-lastbil-pa-bygge-27519

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Domen är en inskränkning av kommunernas planmonopol.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eu-beslut-riskerar-att-forlanga-handlaggningen-av-detaljplaner-27517