Meny

Dessa får pengar från Smart Built Environment

Dessa får pengar från Smart Built Environment

Tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Det är fjärde gången som programmet delar ut pengar. Denna gång gällde utlysningen projekt inom två olika kategorier. En med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Fem projekt beviljades i vardera delen.

– En del aktörer är välkända sedan tidigare, medan andra har kommit till i denna omgången. Alla projekt är bra och lovande. Det är spännande eftersom de spänner över flera olika områden, säger Olle Samuelson, FoI-strateg på IQ Samhällsbyggnad.

Projekten handlar till exempel om hur maskininlärning, genetiska algoritmer och artificiell intelligens kan användas som beslutsstöd i byggprocessen och om att ta fram en öppen plattform för fallstudier i samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering. Några av projekten är även fortsättning på, eller har nära anknytning till, pågående projekt inom programmet. I tidigare utlysningsomgångar har pengar delats ut inom områdena Testbäddar och verifieringsprojekt (Innovationslabb), Digitala affärsmodeller (Juridiska och organisatoriska förändringar) och Innovationer för digitalisering och industrialisering.

Nästa utlysning våren 2018

Projekten som nu beviljats pengar startas under vintern och kommer att pågå mellan ett och två år.

Nästa utlysning inom programmet kommer att ske våren 2018. Då kommer ämnet vara nya affärsmodeller. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet har åtta fokusområden. Standardisering, innovationslabb, kunskapslyft för digitala processer, livscykelperspektiv, forskningsplattform, Juridiska och organisatoriska förändringar, Innovationer för digitalisering och industrialisering samt risker, incitament och affärsmodeller.

2018 avslutas den första programomgången.

– Nu startar arbetet med att lägga planera och lägga upp strategier för nästa programomgång som

löper mellan 2019–21. Vi vet inte ännu hur stor budget vi kommer att ha, men vi har goda utsikter, säger Olle Samuelson.

Långsiktig satsning

Smart Built Environment arbetar inte enbart med utlysningar. Cirka hälften av de pengar som programmet har haft, cirka 100 miljoner kronor totalt i första omgången, har gått till strategiska projekt som har jobbats fram tillsammans med branschen.

– Inom varje strategiskt område har vi haft en processledare som har jobbat långsiktigt och strategiskt tillsammans med branschen för att ta fram en färdriktning för hela branschen, säger Olle Samuelson.

Hittills har ungefär 35 olika projekt och testbäddar startats under den första programperioden.

– Det är många olika satsningar som har dragit igång. En del av projekten avslutas under 2018 och det ska bli väldigt spännande att se avrapporteringarna från dessa. Då kan vi börja mäta effekten av detta, säger Olle Samuelson.

Godkända projekt i fjärde utlysningsomgången:

Livscykelperspektiv:

 • Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC - Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Visualisering och simulering av klimatdata i en grafisk BIM-modell - Andreas Forsfjäll, Elecosoft Consultec.
 • Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden - Thomas Olofsson, Luleå Tekniska Universitet.
 • Multi-kriterieanalys för Hållbar Byggprocess - Hamid Movaffaghi, Högskolan i Jönköping.
 • Arkitektens roll – design, form och LCA - Hillevi Olsson, C.F. Møller.

Organisation och juridik:

 • Digital adoption och värde skapande i fastighetsförvaltning - Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan.
 • Aggregering – Desensibilisering – Digitalisering - Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden.
 • Go Digital! En öppen plattform för fallstudier av samhällsbyggnadsbranschens digitaliseringsprojekt - Linus Bille, Eicorn.
 • Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering - Peter Kovacs, RISE Research Institutes of Sweden.
 • Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn - Cyril Holm, Stockholms universitet.

 

 

Tidigare utlysningar:
 • Testbäddar och verifieringsprojekt (Innovationslabb)
 • Digitala affärsmodeller (Juridiska och organisatoriska förändringar)
 • Innovationer för digitalisering och industrialisering.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810