Meny

Dessa får pengar från Smart Built Environment

Dessa får pengar från Smart Built Environment

Tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Det är fjärde gången som programmet delar ut pengar. Denna gång gällde utlysningen projekt inom två olika kategorier. En med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet.

Fem projekt beviljades i vardera delen.

– En del aktörer är välkända sedan tidigare, medan andra har kommit till i denna omgången. Alla projekt är bra och lovande. Det är spännande eftersom de spänner över flera olika områden, säger Olle Samuelson, FoI-strateg på IQ Samhällsbyggnad.

Projekten handlar till exempel om hur maskininlärning, genetiska algoritmer och artificiell intelligens kan användas som beslutsstöd i byggprocessen och om att ta fram en öppen plattform för fallstudier i samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering. Några av projekten är även fortsättning på, eller har nära anknytning till, pågående projekt inom programmet. I tidigare utlysningsomgångar har pengar delats ut inom områdena Testbäddar och verifieringsprojekt (Innovationslabb), Digitala affärsmodeller (Juridiska och organisatoriska förändringar) och Innovationer för digitalisering och industrialisering.

Nästa utlysning våren 2018

Projekten som nu beviljats pengar startas under vintern och kommer att pågå mellan ett och två år.

Nästa utlysning inom programmet kommer att ske våren 2018. Då kommer ämnet vara nya affärsmodeller. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet har åtta fokusområden. Standardisering, innovationslabb, kunskapslyft för digitala processer, livscykelperspektiv, forskningsplattform, Juridiska och organisatoriska förändringar, Innovationer för digitalisering och industrialisering samt risker, incitament och affärsmodeller.

2018 avslutas den första programomgången.

– Nu startar arbetet med att lägga planera och lägga upp strategier för nästa programomgång som

löper mellan 2019–21. Vi vet inte ännu hur stor budget vi kommer att ha, men vi har goda utsikter, säger Olle Samuelson.

Långsiktig satsning

Smart Built Environment arbetar inte enbart med utlysningar. Cirka hälften av de pengar som programmet har haft, cirka 100 miljoner kronor totalt i första omgången, har gått till strategiska projekt som har jobbats fram tillsammans med branschen.

– Inom varje strategiskt område har vi haft en processledare som har jobbat långsiktigt och strategiskt tillsammans med branschen för att ta fram en färdriktning för hela branschen, säger Olle Samuelson.

Hittills har ungefär 35 olika projekt och testbäddar startats under den första programperioden.

– Det är många olika satsningar som har dragit igång. En del av projekten avslutas under 2018 och det ska bli väldigt spännande att se avrapporteringarna från dessa. Då kan vi börja mäta effekten av detta, säger Olle Samuelson.

Godkända projekt i fjärde utlysningsomgången:

Livscykelperspektiv:

 • Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC - Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Visualisering och simulering av klimatdata i en grafisk BIM-modell - Andreas Forsfjäll, Elecosoft Consultec.
 • Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden - Thomas Olofsson, Luleå Tekniska Universitet.
 • Multi-kriterieanalys för Hållbar Byggprocess - Hamid Movaffaghi, Högskolan i Jönköping.
 • Arkitektens roll – design, form och LCA - Hillevi Olsson, C.F. Møller.

Organisation och juridik:

 • Digital adoption och värde skapande i fastighetsförvaltning - Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan.
 • Aggregering – Desensibilisering – Digitalisering - Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden.
 • Go Digital! En öppen plattform för fallstudier av samhällsbyggnadsbranschens digitaliseringsprojekt - Linus Bille, Eicorn.
 • Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering - Peter Kovacs, RISE Research Institutes of Sweden.
 • Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn - Cyril Holm, Stockholms universitet.

 

 

Tidigare utlysningar:
 • Testbäddar och verifieringsprojekt (Innovationslabb)
 • Digitala affärsmodeller (Juridiska och organisatoriska förändringar)
 • Innovationer för digitalisering och industrialisering.

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105

Allt nybyggt får solceller hos Riksbyggen

Hoppas att fler ska följa efter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-nybyggt-far-solceller-hos-riksbyggen-27104

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Kommunerna måste ta ett större ansvar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljopartiet-vill-skarpa-lag-om-bostadsforsorjning-27103