Meny

De brinner för den delade entreprenaden

De brinner för den delade entreprenaden

Stockholmshem och Ebab har hittat en entreprenadform som de anser ökar styrningen och kvaliteten i byggprojekten. Det är Construction Management, även kallad delad entreprenad.

Thomas Wallefelt, produktionschef på Ebab och Jörgen Gustafsson, chef för projektstöd på allmännyttiga Stockholmshem, tar emot vid bygget av 113 nya hyresrätter i kvarteret Vågdalen 1. Det är ett av de sista kvarteren som byggs innan hela Hammarby sjöstad är klar.

För Ebab är Construction Management (CM) en affärsidé som de driver i så gott som alla projekt som de är inblandade i. I detta projekt har Ebab varit Stockholmshems förlängda arm ute på bygget i och med att de handlats upp av Stockholmshem för att sköta projektledningen.

– CM ger ökat inflytande för entreprenörerna att vara delaktiga och styra över sin egen arbetssituation. I en totalentreprenad är det högst tre–fyra entreprenörer som får den typen av inflytande. Men här har vi 25 stycken likvärdiga aktörer, säger Thomas Wallefelt.

Större engagemang

Inflytandet som varje upphandlad entreprenör får leder enligt honom till större engagemang i projektet.

– Efter en tid i projektet märker jag hur entreprenörerna börjar komma överens själva sinsemellan och att hitta den kortaste beslutsvägen är något som vi uppmuntrar, säger Thomas Wallefelt.

Det är både en utmaning och en fördel att handla upp 25 olika entreprenörer i denna typ av delad entreprenad. Stockholmshem använder sig av denna entreprenadform i ungefär 20 procent av sina projekt, berättar Jörgen Gustafsson.

– Det passar särskilt bra i komplexa projekt. Vi har även nyttjat entreprenadformen i tider av kapacitetsbrist inom branschen. Man kan säga att CM varit en affärsmässig strategi och ett sätt för oss att kunna vara flexibla, säger han.

Konkurrensutsätter varje liten del

Kapacitetsbristen har under de senare årens högkonjunktur lett till få anbud och ett högt kostnadsläge för den som vill bygga. Att då kunna styra om till ett CM-upplägg ger en konkurrensutsättning av varje liten del av entreprenaden, vilket i vissa lägen blivit mer gynnsamt för beställaren. Men ingen entreprenadform eller affärsmodell sköter sig själv, påpekar Jörgen Gustafsson.

– CM kräver mer av projektorganisationen och att det är rätt folk som sitter i den. Det går heller inte att som beställare att vara frånvarande utan vi är högst delaktiga även om projektledningen sköts av Ebab, säger Jörgen Gustafsson.

Projekteringen ännu viktigare

Att kontakten med varje upphandlad entreprenör blir så stor ser de som positivt.

– I en totalentreprenad går all info via någon annan. Här sitter vi i stället ner var för sig med de 25 olika entreprenörerna och har genomgångar. Det finns visserligen underentreprenörer, men de är inte så många, och vi får en väldigt god kontroll på varje ue-kedja, säger Thomas Wallefelt.

Projekteringen blir ännu viktigare vid en delad entreprenad, menar han.

– Vi kan inte begära något mer utöver de handlingar vi köpt på. Alla förutsättningar måste finnas på plats så att de entreprenörer vi upphandlat bara kan gå in och göra sitt jobb, säger Thomas Wallefelt.

Det har underlättat att Stockholmshem har egna projekteringsledare. För övrigt behövs inte mer resurser internt enligt Jörgen Gustafsson. På frågan om varför inte delad entreprenad blivit mer vanligt i Sverige svarar han:

– Det finns nog en oro för upplägget då det blir många delentreprenader och efterföljande garantiåtaganden. Jag har själv inte upplevt något negativt av detta.

Är det någon viss typ av företag som inte är intresserade av att delta i ett CM-projekt?

– Vissa kan vara rädda för att bara göra en del av projektet och ser inte att de har resurser att avvara eller kan göra tillräcklig ekonomisk vinning på det. Ett annat missförstånd handlar om föreställningen att CM-bolagen slaviskt driver projekten enligt kontraktet. Det stämmer inte alls. Jag har aldrig lagt så mycket ansvar på entreprenörerna som nu om jag jämför med när jag i många år jobbade som platschef på totalentreprenader, säger Thomas Wallefelt.

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648