Meny
  • Jens Larsson, tillförordnad förvaltningsdirektör för Landstingsservice i Uppsala.

Därför skenar kostnaderna för Nya Akademiska

Därför skenar kostnaderna för Nya Akademiska

Jens Larsson, tillförordnad förvaltningsdirektör för Landstingsservice i Uppsala, svarar på Byggindustrins frågor om hur det gick till när kostnaderna för Nya Akademiska sjukhuset skenade iväg.

Hur mycket dyrare än budgeterat riskerar bygget att bli?

– 500 miljoner enligt dagens bedömning. Kraftfulla åtgärder vidtas nu för att mildra kraften av fördyrningarna. 

Var under processen tappades kontrollen över ekonomin?

– Vår bedömning i dag är att det är en kombination av för dåligt underlag i inledande budgetarbetet samtidigt som byggarbetet tidigt drabbades av bakslag. Med facit i hand borde man undersökt både budgetunderlaget mer noggrant och även projekterat mer omsorgsfullt innan beslut om byggstart togs. 

Är förvaltningsdirektören för Landstingsservice Thord Hägg uppsagd och fråntagen ansvaret?

– Bakgrunden är allvarlig, och landstingsdirektören har gjort bedömningen att kraftfulla åtgärder måste vidtas. Det pågår en arbetsrättslig process i enlighet med lagen om anställningsskydd, där landstinget värnar både avgående befattningshavares och skattebetalarnas intresse. I avvaktan på utgången av den är jag tillförordnad förvaltningsdirektör.

Är det bara byggnaden ”Ingång 100” (som även kallas för J-huset) som det handlar om?

– Det är i dag bara J-huset som fördyras, men samtidigt riskeras hela projektet.

Exakt vad är det som har blivit dyrare?

– I grunden rör det sig om för lättvindiga grundantaganden vad bygget skulle kosta. Vi kan inte blunda för att entreprenörer och projektörer synes tagit lite risker och haft goda förutsättningar för egen vinning. Fördyrningar har skett både på grund av nya förhållanden (ytterligare pålning samt att man stötte på en lerkropp där man förväntat sig grus) och ändringar efter byggstart. Även finns det frågetecken om indexuppräkningar funnits i budgetunderlagsbeslutet.

Vilka åtgärder måste göras? 

– Vi ser över alla möjligheter till kostnadsbesparingar. Byggnaderna ska uppföras i tid och till rätt pris. Vi ser fram emot entreprenörers och projektörers delaktighet i detta. Byggtekniskt ska byggnaderna fylla den funktion som förväntas.

Vem ska stå för kostnaderna?

– Det blir en kombination av bidrag från alla parter. Vi har redan varit i kontakt med flera av de inblandade företagen, och ser en betryggande seriositet gällande ansvar och beslutsamhet att visa att detta projekt ska bli referensbyggnad snarare än en skandalbyggnad. Alla upplevs dela bilden av att det blivit olyckligt, och samtidigt delar man uppfattningen att det nu är full fart framåt.

Planerar landstinget att stämma någon eller något företag?

– Det bör inte vara aktuellt mot bakgrund av seriositeten hos alla de inblandade.

Hur ser kontraktet ut? Vilken roll spelar partneringmodellen i sammanhanget?

– Det är ett komplext bygge, vilket förstås speglas i avtalen. Dock får vi konstatera att det finns förbättringsområden, där jag med entreprenadjuridisk bakgrund kan göra nytta i de framtida avtalen. Ingen har ju önskat annat än att uppföra en vårdbyggnad med världsambitioner.

I vilket skede befinner sig bygget just nu?

– Grundarbetena är snart färdigställda.

Råder byggstopp nu eller hur löper arbetet vidare?

– Vi kallar det inte byggstopp, det är naturligt att se över projektet i den tidsrymd som finns nu när Skanska etablerar på området. Sh Bygg avslutar sina arbeten enligt plan.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069