Meny

Därför rasade brobygget i Ludvika

Därför rasade brobygget i Ludvika

Den 13 juli i år rasade gjutformen till en ny betongbro som höll på att byggas över järnvägen i centrala Ludvika. Entreprenören Skanska har nu slutfört en utredning som kommit fram till att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad.

Det var på torsdagseftermiddagen den 13 juli som larmet kom om att byggnadsställningen vid bron som går över järnvägen i centrala Ludvika hade rasat. Tolv personer skadades, varav sex stycken allvarligt. Enligt landstinget i Dalarna handlade det om kross- och klämskador och trauma. Inga skador var dock livshotande. Omedelbart efter olyckan tillsatte Skanska en omfattande intern utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att kunna säkra att det inte händer igen. Nu är utredningen färdig och överlämnad till Arbetsmiljöverket.

– Det vi har kommit fram till är att själva formställningen var underdimensionerad. Den var för klent byggd helt enkelt, säger Per-Arne Engström, regionchef för Väg och Anläggning Norr på Skanska.

Han berättar att en närmare granskning av ritningarna för ställningen visar att konstruktionen var underdimensionerad.

Arbetsmiljöverket gör nu sin egen utredning av olyckan. I Skanskas utredning har man tagit fasta på den direkta orsaken till olyckan, men många ansvarsfrågor återstår.

– Vem som har det juridiska ansvaret är det upp till rättsväsendet att bedöma. Vi som huvudentreprenör har självklart arbetsmiljöansvaret. Det finns också försäkringsfrågor som ska lösas. Olyckan stoppade ju också tågtrafiken i två veckor, säger Per-Arne Engström.

Kommer ni att se över rutinerna efter olyckan?

– Varken underentreprenören eller vi på Skanska hittade det här felet när vi granskade ritningarna. Och då måste man fråga sig hur det har gått till. Vi måste utveckla våra rutiner för hur vi granskar formställningar, säger Per-Arne Engström.

Skanska påbörjade byggnationen januari 2017 och bron beräknades tidigare vara klar under senare delen av året. Efter olyckan tog det två veckor att röja upp på platsen och därefter har man arbetat med att färdigställa den andra etappen i projektet – en gång- och cykelpassage som går under bron.

– Den har nu invigts. Arbetet med den nya bron tas upp till våren. Vi för nu diskussioner med Trafikverket om nya tågfria tider. Planerat är att genomföra tre tågstoppshelger i vår, säger Per-Arne Engström.

Bron beräknas färdigställas under hösten 2018, cirka ett år senare än ursprunglig tidplan.

Fotnot: Formställningskonstruktören Britek menar å sin sida i ett pressmeddelande att deras egen utredning och uppföljning inte har kunnat se att formställningen skulle ha varit underdimensionerad. De avvaktar nu Arbetsmiljöverkets utredning av olyckan.

Stopp i tunnelarbete på Förbifarten

Arbetsmiljöbrister inte åtgärdade i tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stopp-i-tunnelarbete-pa-forbifarten-27116

Peab bättrade på resultatet

Fortsatt avmattad bostadsrättsmarknad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-battrade-pa-resultatet-27117

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105