Meny

Därför rasade brobygget i Ludvika

Därför rasade brobygget i Ludvika

Den 13 juli i år rasade gjutformen till en ny betongbro som höll på att byggas över järnvägen i centrala Ludvika. Entreprenören Skanska har nu slutfört en utredning som kommit fram till att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad.

Det var på torsdagseftermiddagen den 13 juli som larmet kom om att byggnadsställningen vid bron som går över järnvägen i centrala Ludvika hade rasat. Tolv personer skadades, varav sex stycken allvarligt. Enligt landstinget i Dalarna handlade det om kross- och klämskador och trauma. Inga skador var dock livshotande. Omedelbart efter olyckan tillsatte Skanska en omfattande intern utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att kunna säkra att det inte händer igen. Nu är utredningen färdig och överlämnad till Arbetsmiljöverket.

– Det vi har kommit fram till är att själva formställningen var underdimensionerad. Den var för klent byggd helt enkelt, säger Per-Arne Engström, regionchef för Väg och Anläggning Norr på Skanska.

Han berättar att en närmare granskning av ritningarna för ställningen visar att konstruktionen var underdimensionerad.

Arbetsmiljöverket gör nu sin egen utredning av olyckan. I Skanskas utredning har man tagit fasta på den direkta orsaken till olyckan, men många ansvarsfrågor återstår.

– Vem som har det juridiska ansvaret är det upp till rättsväsendet att bedöma. Vi som huvudentreprenör har självklart arbetsmiljöansvaret. Det finns också försäkringsfrågor som ska lösas. Olyckan stoppade ju också tågtrafiken i två veckor, säger Per-Arne Engström.

Kommer ni att se över rutinerna efter olyckan?

– Varken underentreprenören eller vi på Skanska hittade det här felet när vi granskade ritningarna. Och då måste man fråga sig hur det har gått till. Vi måste utveckla våra rutiner för hur vi granskar formställningar, säger Per-Arne Engström.

Skanska påbörjade byggnationen januari 2017 och bron beräknades tidigare vara klar under senare delen av året. Efter olyckan tog det två veckor att röja upp på platsen och därefter har man arbetat med att färdigställa den andra etappen i projektet – en gång- och cykelpassage som går under bron.

– Den har nu invigts. Arbetet med den nya bron tas upp till våren. Vi för nu diskussioner med Trafikverket om nya tågfria tider. Planerat är att genomföra tre tågstoppshelger i vår, säger Per-Arne Engström.

Bron beräknas färdigställas under hösten 2018, cirka ett år senare än ursprunglig tidplan.

Fotnot: Formställningskonstruktören Britek menar å sin sida i ett pressmeddelande att deras egen utredning och uppföljning inte har kunnat se att formställningen skulle ha varit underdimensionerad. De avvaktar nu Arbetsmiljöverkets utredning av olyckan.

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Unga vuxna går i sina föräldrars boendefotspår

Barn till hyresrättsföräldrar bosparar mer sällan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/unga-vuxna-gar-i-sina-foraldrars-boendefotspar-26071

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

Första delen av Marieholmstunneln på plats

Se Trafikverkets film från jätteprojektet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-delen-av-marieholmstunneln-pa-plats-26095

Skanska storsatsar i Boklok-fabrik

Investerar 250 miljoner i Vimmerby-fabriken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-storsatsar-i-boklok-fabrik-26093

Peab om takraset: "Vi ser jätteallvarligt på detta"

Innergård rasade när tak till garage gav vika.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-om-takraset-vi-ser-jatteallvarligt-pa-detta-26091

”Fokusera på oseriösa byggföretag”

Skatteverket ägnar för mycket tid åt små företag om begår misstag, menar debattörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fokusera-pa-oseriosa-byggforetag-26090

Anders Danielsson ny koncernchef för Skanska

Tar över efter avgående Johan Karlström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/anders-danielsson-ny-koncernchef-skanska-26086

Utredning: Så ska energieffektivitet främjas

Statligt stöd och kreditgarantier.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-sa-ska-energieffektivitet-framjas-26087

Bromsklossar i upphandlingar ska slipas ned

Regeringen ser över regelverket för överprövningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bromsklossar-i-upphandlingar-ska-slipas-ned-26065