Meny

Därför rasade brobygget i Ludvika

Därför rasade brobygget i Ludvika

Den 13 juli i år rasade gjutformen till en ny betongbro som höll på att byggas över järnvägen i centrala Ludvika. Entreprenören Skanska har nu slutfört en utredning som kommit fram till att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad.

Det var på torsdagseftermiddagen den 13 juli som larmet kom om att byggnadsställningen vid bron som går över järnvägen i centrala Ludvika hade rasat. Tolv personer skadades, varav sex stycken allvarligt. Enligt landstinget i Dalarna handlade det om kross- och klämskador och trauma. Inga skador var dock livshotande. Omedelbart efter olyckan tillsatte Skanska en omfattande intern utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att kunna säkra att det inte händer igen. Nu är utredningen färdig och överlämnad till Arbetsmiljöverket.

– Det vi har kommit fram till är att själva formställningen var underdimensionerad. Den var för klent byggd helt enkelt, säger Per-Arne Engström, regionchef för Väg och Anläggning Norr på Skanska.

Han berättar att en närmare granskning av ritningarna för ställningen visar att konstruktionen var underdimensionerad.

Arbetsmiljöverket gör nu sin egen utredning av olyckan. I Skanskas utredning har man tagit fasta på den direkta orsaken till olyckan, men många ansvarsfrågor återstår.

– Vem som har det juridiska ansvaret är det upp till rättsväsendet att bedöma. Vi som huvudentreprenör har självklart arbetsmiljöansvaret. Det finns också försäkringsfrågor som ska lösas. Olyckan stoppade ju också tågtrafiken i två veckor, säger Per-Arne Engström.

Kommer ni att se över rutinerna efter olyckan?

– Varken underentreprenören eller vi på Skanska hittade det här felet när vi granskade ritningarna. Och då måste man fråga sig hur det har gått till. Vi måste utveckla våra rutiner för hur vi granskar formställningar, säger Per-Arne Engström.

Skanska påbörjade byggnationen januari 2017 och bron beräknades tidigare vara klar under senare delen av året. Efter olyckan tog det två veckor att röja upp på platsen och därefter har man arbetat med att färdigställa den andra etappen i projektet – en gång- och cykelpassage som går under bron.

– Den har nu invigts. Arbetet med den nya bron tas upp till våren. Vi för nu diskussioner med Trafikverket om nya tågfria tider. Planerat är att genomföra tre tågstoppshelger i vår, säger Per-Arne Engström.

Bron beräknas färdigställas under hösten 2018, cirka ett år senare än ursprunglig tidplan.

Fotnot: Formställningskonstruktören Britek menar å sin sida i ett pressmeddelande att deras egen utredning och uppföljning inte har kunnat se att formställningen skulle ha varit underdimensionerad. De avvaktar nu Arbetsmiljöverkets utredning av olyckan.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810