Meny

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Sverige hamnar på sista plats. En anledning är avsaknad av visioner hos byggherrar, menar svenska arkitekter.

Svenska arkitekter har sagt sitt i en undersökning som gjorts på uppdrag av Cembrit, och baseras på intervjuer med 100 arkitekter. De pekar på tre övergripande orsaker till bristande innovation i Sverige: för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

Inom landet kniper Malmö förstaplatsen, följt av Göteborg, medan Stockholm kommer på tredje plats, något som enligt Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit, beror på att trender från Europa når södra Sverige först för att sedan vandra uppåt landet.

Men inom ett område "vinner" Sverige; som det land som leder utvecklingen i Norden inom ekologisk arkitektur. 94 procent av arkitekterna menar dessutom att Sverige borde utmärka sig som internationell förebild inom detta område.
Sju av tio arkitekter menar att vi borde bygga fler så kallade symbolbyggnader – byggnader som sticker ut – i Sverige. Två av tre arkitekter håller skönhetsråd i städerna för bra eller mycket bra, och nära nio av tio är positiva till en fortsatt förtätning.Vid en jämförelse mellan Sveriges tre största städer var uppfattningen att Malmö är modigast och lyckats vara mest innovativ i sin arkitektur, därefter kommer Göteborg och sist kommer Stockholm. Uppgifter och grafik Cembrit

Senaste nytt

Nyhet.
Akademiska Hus ska ses som en myndighet slår Kammarrätten fast.
27 jan
Nyhet.
Utredningen om olyckan då två polska byggnadsarbetare dog på Fortums bygge är snart klar.
27 jan
Nyhet.
Ordersumman är 50 miljoner kronor.
26 jan
Nyhet.
Nu ska databasen vidareutvecklas med ett stöd på 13,2 miljoner kronor från Vinnova.
26 jan
Fördjupning.
Efter 350 år ska Skoklosters slott rustas bättre än någonsin.
26 jan
Nyhet.
"Självklart ska alla skatter och avgifter betalas i projektlandet."
23 jan
Nyhet.
Mycket tid och pengar att spara enligt Veidekkes strateg Emile Hamon.
23 jan
Nyhet.
”Vi får mer eller mindre precis det vi yrkade för”, säger Mårten Frumerie, Stockholms stad
22 jan
Nyhet.
Fredrik Hemborg har stor erfarenhet av bostadsutveckling.
22 jan
Nyhet.
Sju skolor har beviljats teknikprogrammets fjärde år med samhällsbyggnadsinriktning.
22 jan