Meny

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Sverige hamnar på sista plats. En anledning är avsaknad av visioner hos byggherrar, menar svenska arkitekter.

Svenska arkitekter har sagt sitt i en undersökning som gjorts på uppdrag av Cembrit, och baseras på intervjuer med 100 arkitekter. De pekar på tre övergripande orsaker till bristande innovation i Sverige: för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

Inom landet kniper Malmö förstaplatsen, följt av Göteborg, medan Stockholm kommer på tredje plats, något som enligt Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit, beror på att trender från Europa når södra Sverige först för att sedan vandra uppåt landet.

Men inom ett område "vinner" Sverige; som det land som leder utvecklingen i Norden inom ekologisk arkitektur. 94 procent av arkitekterna menar dessutom att Sverige borde utmärka sig som internationell förebild inom detta område.
Sju av tio arkitekter menar att vi borde bygga fler så kallade symbolbyggnader – byggnader som sticker ut – i Sverige. Två av tre arkitekter håller skönhetsråd i städerna för bra eller mycket bra, och nära nio av tio är positiva till en fortsatt förtätning.Vid en jämförelse mellan Sveriges tre största städer var uppfattningen att Malmö är modigast och lyckats vara mest innovativ i sin arkitektur, därefter kommer Göteborg och sist kommer Stockholm. Uppgifter och grafik Cembrit

Willhem förstärker inom finans

Är ett led i bolagets tillväxtstrategi.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/willhem-f%C3%B6rst%C3%A4rker-inom-finans-22052

Ulf Perbo vill prata om bilismens nytta

"Utgå från samhällsnytta i förhållande till kostnad."
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portr%C3%A4tt/ulf-perbo-vill-prata-om-bilismens-nytta-22028

2 miljarder satsas på hållbara stadsmiljöer

Den 13 oktober går det att söka pengar till så kallade stadsmiljöavtal.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2-miljarder-satsas-p%C3%A5-h%C3%A5llbara-stadsmilj%C3%B6er-22038

Digital teknik för säkrare byggen

Buildsafe inleder en studie på två byggen tillsammans med KTH.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/digital-teknik-f%C3%B6r-s%C3%A4krare-byggen-22027

De mest sålda lätta transportbilarna

Topplista över bilarna som syns mest vid svenska byggarbetsplatser.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/f%C3%B6rdjupning/de-mest-s%C3%A5lda-l%C3%A4tta-transportbilarna-22026

Kontorstyp kan ligga bakom konflikt med kolleger

Ny tvärvetenskaplig studie om konflikter på arbetsplatsen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karri%C3%A4r/kontorstyp-kan-ligga-bakom-konflikt-med-kolleger-22025

Transportbil med fuskmjukvara

Sveriges mest sålda lätta transportbil drabbad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/transportbil-med-fuskmjukvara-22034

Få koll på inredningen i bilskåpet

Från småländska uppstickare till tyska storfräsare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/f%C3%B6rdjupning/f%C3%A5-koll-p%C3%A5-inredningen-i-bilsk%C3%A5pet-22024

Färre kan klaga på byggplaner

Mindre byråkrati ska öka byggandet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/f%C3%A4rre-kan-klaga-p%C3%A5-byggplaner-22031

Ny mack är genombrott för bränsleceller

I dagarna invigdes Sveriges andra vätgasstation.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-mack-%C3%A4r-genombrott-f%C3%B6r-br%C3%A4nsleceller-22023