Meny

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Sverige hamnar på sista plats. En anledning är avsaknad av visioner hos byggherrar, menar svenska arkitekter.

Svenska arkitekter har sagt sitt i en undersökning som gjorts på uppdrag av Cembrit, och baseras på intervjuer med 100 arkitekter. De pekar på tre övergripande orsaker till bristande innovation i Sverige: för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

Inom landet kniper Malmö förstaplatsen, följt av Göteborg, medan Stockholm kommer på tredje plats, något som enligt Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit, beror på att trender från Europa når södra Sverige först för att sedan vandra uppåt landet.

Men inom ett område "vinner" Sverige; som det land som leder utvecklingen i Norden inom ekologisk arkitektur. 94 procent av arkitekterna menar dessutom att Sverige borde utmärka sig som internationell förebild inom detta område.
Sju av tio arkitekter menar att vi borde bygga fler så kallade symbolbyggnader – byggnader som sticker ut – i Sverige. Två av tre arkitekter håller skönhetsråd i städerna för bra eller mycket bra, och nära nio av tio är positiva till en fortsatt förtätning.Vid en jämförelse mellan Sveriges tre största städer var uppfattningen att Malmö är modigast och lyckats vara mest innovativ i sin arkitektur, därefter kommer Göteborg och sist kommer Stockholm. Uppgifter och grafik Cembrit

Startklart för storsatsningen Campus Albano

En nyplanterad ek symbol för starten.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/startklart-f%C3%B6r-storsatsningen-campus-albano-22344

Skanska vill vara klimatneutralt 2050

Kunderna ska påverkas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-vill-vara-klimatneutralt-2050-22343

Twitter ska lösa bostadsbrist hoppas Sabo

Pappersstad växer fram på webben.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/twitter-ska-l%C3%B6sa-bostadsbrist-hoppas-sabo-22342

Få dödsolyckor under 2015

Säkerhetsexperten: "Det är väldigt positivt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/f%C3%A5-d%C3%B6dsolyckor-under-2015-22305

Akademiska Hus vill ena branschen kring säkerhet

"Är en grupp företag som diskuterar detta."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/akademiska-hus-vill-ena-branschen-kring-s%C3%A4kerhet-22304

50-årsfirande John Mattson expanderar starkt i Larsberg

John Mattson planerar för hundratals nya hyresrätter för egen förvaltning
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/50-%C3%A5rsfirande-john-mattson-expanderar-starkt-i-larsberg-22340

Så säkrar du arbetsmiljön om någon missköter sig

Experten: "Det är ok att inte ha alla svar."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karri%C3%A4r/s%C3%A5-s%C3%A4krar-du-arbetsmilj%C3%B6n-om-n%C3%A5gon-missk%C3%B6ter-sig-22303
Göran Carlsson, vd Cramo Sverige

Det går att bygga billigare

Annons.
Bättre bygglogistik kan öka kostnadseffektiviteten avsevärt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/cramo/det-g%C3%A5r-att-bygga-billigare-22284

Erfator anställer Johan Parmborg

Erfaren projektör inom ventilation och rör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/erfator-anst%C3%A4ller-johan-parmborg-22339

Skövdebostäder nyanställer

Räknar med att öka sin produktion de närmaste åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/sk%C3%B6vdebost%C3%A4der-nyanst%C3%A4ller-22338

Ny rapport om bostadsmarknaden

Nybyggnadstakten bör ligga på över 70 000 bostäder per år enligt NBO.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-rapport-om-bostadsmarknaden-22337