Meny

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Sverige hamnar på sista plats. En anledning är avsaknad av visioner hos byggherrar, menar svenska arkitekter.

Svenska arkitekter har sagt sitt i en undersökning som gjorts på uppdrag av Cembrit, och baseras på intervjuer med 100 arkitekter. De pekar på tre övergripande orsaker till bristande innovation i Sverige: för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

Inom landet kniper Malmö förstaplatsen, följt av Göteborg, medan Stockholm kommer på tredje plats, något som enligt Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit, beror på att trender från Europa når södra Sverige först för att sedan vandra uppåt landet.

Men inom ett område "vinner" Sverige; som det land som leder utvecklingen i Norden inom ekologisk arkitektur. 94 procent av arkitekterna menar dessutom att Sverige borde utmärka sig som internationell förebild inom detta område.
Sju av tio arkitekter menar att vi borde bygga fler så kallade symbolbyggnader – byggnader som sticker ut – i Sverige. Två av tre arkitekter håller skönhetsråd i städerna för bra eller mycket bra, och nära nio av tio är positiva till en fortsatt förtätning.Vid en jämförelse mellan Sveriges tre största städer var uppfattningen att Malmö är modigast och lyckats vara mest innovativ i sin arkitektur, därefter kommer Göteborg och sist kommer Stockholm. Uppgifter och grafik Cembrit

Senaste nytt

Nyhet.
Regeringen är missnöjd med finansieringen – alla påbörjade arbeten avbryts.
30 okt
Nyhet.
Hur kraven påverkar nybyggnationen beror på i vilken takt de införs, menar branschen.
29 okt
Karriär.
Får pris för sitt arbete i Stockholmsförorten Hjulsta.
28 okt
Nyhet.
Fredrik Friblick, vd på Prolog och krönikör i Byggindustrin, om inköp och hållbarhet.
24 okt
Nyhet.
Ambitionerna är många om byggande och infrastruktursatsningar i regeringens budget.
24 okt
Fördjupning.
Norra Länken blev klar ett år tidigare än planerat och hamnade två miljarder under budget.
24 okt
Fördjupning.
Med ny fabrik och lean tredubblar bostadsbyggaren kapaciteten.
23 okt
Karriär.
Henrik Loveby får det övergripande ansvaret i hyresförhandlingarna för 140 000 lägenheter.
23 okt
Karriär.
Snickaren Emmelie Renlund är årets Isabellestipendiat.
23 okt
Nyhet.
Blir företagets mest komplexa uppdrag enligt vd Åsa Bergman.
22 okt