Meny

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Sverige hamnar på sista plats. En anledning är avsaknad av visioner hos byggherrar, menar svenska arkitekter.

Svenska arkitekter har sagt sitt i en undersökning som gjorts på uppdrag av Cembrit, och baseras på intervjuer med 100 arkitekter. De pekar på tre övergripande orsaker till bristande innovation i Sverige: för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

Inom landet kniper Malmö förstaplatsen, följt av Göteborg, medan Stockholm kommer på tredje plats, något som enligt Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit, beror på att trender från Europa når södra Sverige först för att sedan vandra uppåt landet.

Men inom ett område "vinner" Sverige; som det land som leder utvecklingen i Norden inom ekologisk arkitektur. 94 procent av arkitekterna menar dessutom att Sverige borde utmärka sig som internationell förebild inom detta område.
Sju av tio arkitekter menar att vi borde bygga fler så kallade symbolbyggnader – byggnader som sticker ut – i Sverige. Två av tre arkitekter håller skönhetsråd i städerna för bra eller mycket bra, och nära nio av tio är positiva till en fortsatt förtätning.Vid en jämförelse mellan Sveriges tre största städer var uppfattningen att Malmö är modigast och lyckats vara mest innovativ i sin arkitektur, därefter kommer Göteborg och sist kommer Stockholm. Uppgifter och grafik Cembrit

Nytt verktyg för social hållbarhet

Från 2016 ska den sociala hållbarheten bedömas i alla Riksbyggens projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-verktyg-f%C3%B6r-social-h%C3%A5llbarhet-21719

Väsby går i bräschen med grön plan

Första kommunen som antar en utvecklingsplan för ekosystemtjänster.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%C3%A4sby-g%C3%A5r-i-br%C3%A4schen-med-gr%C3%B6n-plan-21718

Jobben i centrum för Löfvén i Almedalen

Terrorism ett hot mot jobbmålen enligt statsministern.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jobben-i-centrum-f%C3%B6r-l%C3%B6fv%C3%A9n-i-almedalen-21717

Verktygen mot svartekonomin börjar bita

Lagskärpningar mot illojal konkurrens blir fler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/verktygen-mot-svartekonomin-b%C3%B6rjar-bita-21716

Så får du kvinnorna att köa till bygg

Här ger expartnerna sina bästa tips för att locka kvinnor till byggbranschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karri%C3%A4r/s%C3%A5-f%C3%A5r-du-kvinnorna-att-k%C3%B6a-till-bygg-21714

NCC vill utbilda kvinnor till platschefer

Endast 3 av 100 chefer i produktionen är kvinnor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-utbilda-kvinnor-till-platschefer-21713

Byggare samlades för mingel

Branschen inledde Almedalsveckan med traditionsenligt mingel.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-samlades-f%C3%B6r-mingel-21712

Inga nya byggsatsningar från C

Vill lägga kemikalieskatt på bland annat byggvaror.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inga-nya-byggsatsningar-fr%C3%A5n-c-21711

”Renovering är det område som intresserar mig mest”

Fredrik Olsson, vd Rotpartner, vill diskutera renovering i Almedalen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/%E2%80%9Drenovering-%C3%A4r-det-omr%C3%A5de-som-intresserar-mig-mest%E2%80%9D-21691

”Almedalsveckan är bra för viktiga samtal”

Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter, håller Almedalsveckan högt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/%E2%80%9Dalmedalsveckan-%C3%A4r-bra-f%C3%B6r-viktiga-samtal%E2%80%9D-21690