Meny

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Danmark mest innovativa på arkitektur i Norden

Sverige hamnar på sista plats. En anledning är avsaknad av visioner hos byggherrar, menar svenska arkitekter.

Svenska arkitekter har sagt sitt i en undersökning som gjorts på uppdrag av Cembrit, och baseras på intervjuer med 100 arkitekter. De pekar på tre övergripande orsaker till bristande innovation i Sverige: för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

Inom landet kniper Malmö förstaplatsen, följt av Göteborg, medan Stockholm kommer på tredje plats, något som enligt Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit, beror på att trender från Europa når södra Sverige först för att sedan vandra uppåt landet.

Men inom ett område "vinner" Sverige; som det land som leder utvecklingen i Norden inom ekologisk arkitektur. 94 procent av arkitekterna menar dessutom att Sverige borde utmärka sig som internationell förebild inom detta område.
Sju av tio arkitekter menar att vi borde bygga fler så kallade symbolbyggnader – byggnader som sticker ut – i Sverige. Två av tre arkitekter håller skönhetsråd i städerna för bra eller mycket bra, och nära nio av tio är positiva till en fortsatt förtätning.Vid en jämförelse mellan Sveriges tre största städer var uppfattningen att Malmö är modigast och lyckats vara mest innovativ i sin arkitektur, därefter kommer Göteborg och sist kommer Stockholm. Uppgifter och grafik Cembrit

Senaste nytt

Nyhet.
Fyra fastighetsägare går in med pengar
21 nov
Nyhet.
Skanska avvecklar all sin verksamhet i Latinamerika, den var inte lönsam.
20 nov
Karriär.
Fredrik Arpe lämnar Byggvesta eftersom han utvecklat en privat relation med en kollega.
19 nov
Karriär.
Populärast inom samhällsbyggnad enligt Universums och Metrojobbs årliga undersökning.
19 nov
Nyhet.
Utmärkelsen delas ut för ett väl genomfört automationsprojekt.
18 nov
Nyhet.
En enkel bilderbok sprids för att bekämpa arbetsplatsolyckorna i byggbranschen.
17 nov
Nyhet.
Polisens bombgrupp misstänker att grovt kriminella stjäl sprängämnen från byggprojekt.
17 nov
Nyhet.
I Norra Djurgårdsstaden har många byggnadsarbetare fastnat i ID-kontrollerna.
17 nov
Nyhet.
Samtalen ur podden Snåret återges från och med nästa vecka i tryckt form i Byggindustrin.
14 nov
Fördjupning.
Skandionkliniken i Uppsala är den första cancerkliniken i Norden för protonbehandling.
14 nov