Meny
  • NCC:s anställda i gruppdiskussion på NCC Awareness Day 2017.
    Foto: Johanna Åfreds
    ,
    Carina Edblad från NCC:s styrelse, projektchef Martin Hagberg, styrelseordförande Tomas Billing och projektchef Peter Hellström ute på byggarbetsplatsen.
    Foto: Johanna Åfreds

Dagligt morgonmöte– för arbetsmiljöns skull

Dagligt morgonmöte– för arbetsmiljöns skull

På alla NCC:s bostadsprojekt i Stockholm startar alla anställda med ett dagligt morgonmöte. "Jag tror att det leder till ökad säkerhet, produktivitet och bättre kvalitet", säger Peter Hellström, projektchef, NCC.

NCC hade Awareness Day för sjunde året i rad under onsdagsmorgonen. Klockan 9.00 stoppades allt arbete på alla arbetsplatser i landet och därefter följde en timmes diskussion med fokus på arbetsmiljön. På bostadsprojektet Linaberg i Bromma utanför Stockholm utvärderade deltagarna hur det är att ha gympa och morgonmöte med säkerhetsgenomgång varje dag, totalt under cirka en halvtimme. Ett tjugotal yrkesarbetare, projektledningen samt NCC:s styrelseordförande Tomas Billing och styrelseledamot Carina Edblad deltog i diskussionsgrupperna.

Exempel på kommentarer om morgonmötena från yrkesarbetarna i grupperna var:  

– Bra att man blir medveten om vad andra gör. Då går det också lättare att styra om vissa produktionsmoment.

– Det är viktigt att få engagemang från alla, därför får grupperna inte bli för stora för då vill inte alla uttala sig.

– Nystartade produktionsmoment kräver längre möten.

– Vi borde även ha underentreprenörerna med på morgonmötena för att det vi går igenom ska få resultat.

– Det borde vara en svenskspråkig representant från underentreprenörerna med i varje grupp.

– Mötena får inte bli för långa. Det är jobbigt att lyssna på genomgång av alla moment. Därför är det bra om den djupare informationen kan tas separat efteråt med dem som det berör.

”Pulsmöten” är det officiella arbetsnamnet på dessa morgonmöten och till dem finns ett ”visuellt rum” att vara i. I det visuella rummet finns stora tavlor med dags, - och veckoplanering. Här finns även kartor över arbetsplatsen och varje våningsplan samt angivet var bland annat allt material förvaras. Charlotte Thelm, NCC:s avdelningschef för Bostad Stockholm, berättar hur idén om arbetssättet föddes för några år sedan och testades i ett pilotbyggprojekt i Södertälje.

– Det är en del i ett Lean-tänk. Vi gick en kurs där vi fick ringa in vilka utmaningar som var specifika för oss och vi kom fram till att vi behövde bli bättre på visuell planering och daglig styrning, berättar Charlotte Thelm.

Projektchef i detta projekt, Peter Hellström, är mycket nöjd med sättet att jobba på. Tidigare gick yrkesarbetarna ut på bygget och körde igång där de slutade kvällen innan, eller hade ett kort möte med sin arbetsledare. På de dagliga morgonmötena får alla istället en helhetsbild av arbetsplatsen.

– På mötena uppmuntrar vi att komma med förbättringsförslag. Det leder till engagemang och att alla bryr sig i att projektet går bra. Produktiviteten och kvaliteten ökar. Så det är inte bara säkerheten på arbetsplatsen som drar nytta av arbetssättet, säger Peter Hellström.

De inblandade har märkt att allvaret i problemen som kommer upp på mötena blivit mindre ju fler möten de har haft.

– Om problemen växer blir det konflikttyngt och kostnaderna riskerar att öka. Men om man har daglig koll på allt som kommer upp till ytan går det att agera tidigt, fortsätter Peter Hellström.

Att stressen för arbetsledarna minskat är ett annat exempel på vinsterna som Peter Hellström sett.

– De får upp frågorna tidigt på morgonen och kan direkt sätta sig och styra upp dagen.

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Polisen står maktlös mot stölderna

Allt fler inbrott på byggarbetsplatser anmäls.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/polisen-star-maktlos-mot-stolderna-25941

Amorteringskravet rycker allt närmare

Amorteringskraven kan skärpas för nya bolånetagare som väljer hög belåning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskravet-rycker-allt-narmare-25945

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965

Skapar BIM ökat affärsvärde?

Färsk avhandling studerar Trafikverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skapar-bim-okat-affarsvarde-25964

Hjärnan bakom miljökrav prisas

Hans Nilsson är årets framtidsbyggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hjarnan-bakom-miljokrav-prisas-25961

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Märkning, dokumentation och checklistor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-byggforetagen-att-stoppa-inbrotten-25942

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Branschen föreslår mer resurser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-utbildning-minska-bristen-pa-arbetskraft-25959