Meny

Cyklistens drömhus byggt för ny livsstil

Cyklistens drömhus byggt för ny livsstil

Ett kombinerat hyreshus och hotell, frikopplat från bilen som transportmedel och med cykeln i centrum. Det är arkitekten och byggherren Cord Siegels koncept som är inflyttat och rullar för fullt i Västra Hamnen i Malmö. Huset Ohboy ska göra det möjligt att ha en hållbarare livsstil. Nu är det nominerat till Årets Bygge.

När Byggindustrin ska ta sig från centralen i Malmö och huset Ohboy blir det förstås per cykel. Precis som de boende i huset får Byggindustrin av byggherren Cord Siegel tillgång till systemet med stadscyklar som alla de boende på Ohboy har tillgång till.

Projektet flerbostadshuset och hotellet Ohboy i Västra Hamnen i Malmö handlar lika mycket att skapa ett boendekoncept för framtiden som att bygga ett hus.

Cord Siegel, som driver Hauschild + Siegel tillsammans med Axel Hauschild, är arkitekten bakom Ohboy. Hans firma har sedan tidigare gjort sig känd genom att ha genomfört ett antal byggprojekt i bland annat Malmö och Hamburg med koncept som på olika sätt har en hållbar livsstil i fokus. Projektet Ohboy började med att Hauschild + Siegel 2015 fick ta över en markanvisning i Västra Hamnen som länge stått obebyggd. Villkoret var bland annat att de skulle börja bygga snabbt samt att bottenvåningen skulle bestå av någon slags centrumverksamhet.

Betong är ett genomgående och synligt material både utvändigt och invändig på Ohboy. Serietecknaren Sara Granér har gjort målningarna som finns här och där.
Betong är ett genomgående och synligt material både utvändigt och invändig på Ohboy. Serietecknaren Sara Granér har gjort målningarna som finns här och där.
Foto: Mattias de Frumerie

Tomten ligger i direkt anslutning till Malmös stora skejtarpark vilket av vissa sågs som ett problem. Cord Siegel såg det som en möjlighet. 

Cykelhusidén är ett utslag av en strävan att bland annat få ner levnadskostnaderna för de boende i Ohboy. 
– Då handlar det inte om att få ner hyrorna utan om att ge förutsättningar för en billigare och hållbarare livsstil, med bland annat billigare transporter samt ett boende som gör det möjligt att semestra på hemmaplan, säger Cord Siegel.

Ohboy har bara en parkeringsplats, en tillgänglighetsparkering, trots att huset har 55 lägenheter och 31 hotellrum. Det är egentligen helt emot parkeringsnormen i Malmö som säger att ett flerfamiljshus ska ha 0,5–1 parkeringsplats per lägenhet till en kostnad av 60 000–100 000 kronor per lägenhet.

– Men vi hade diskussioner med kommunen som gick med på att vi skulle få ett undantag genom att utforma Ohboy som ett pilotprojekt för bilfritt boende tillsammans med Malmö stad. Det gjorde att vi frigjorde pengar som vi kunde investera i projektet, säger Cord Siegel.

Olika typer av växttak finns på Ohboy, bland annat ett våtmarkstak.
Olika typer av växttak finns på Ohboy, bland annat ett våtmarkstak.
Foto: Mattias de Frumerie

Några fler exempel på hur Ohboy ska främja en hållbarare livsstil är:

 1.  Hyresgästerna kan låna ett antal olika specialcyklar får olika behov. Till exempel en cykeltaxi med eldrift för att skjutsa, transportcyklar av olika typ för att handla och transportera saker samt en cykel far att transportera upp till sex barn.
 2.  Varje lägenhet är utrustad med upphängare för cyklar både vid dörren och inomhus.
 3.  Hyresgästerna får ett kort som varje år laddas med reskassa till kollektivtrafiken - samt ger möjlighet att utnyttja bilar i en bilpool. Korten kan användas till fler saker som till exempel att öppna privata boxar som varje lägenhet har för internetköp, vilka gör att man slipper göra resor för sällanköp.
 4.  Huset är utrustat med ett antal stationer för att sköta sin cykel – pumpstationer och cykeltvätt.
 5.  Ett orangeri och en uteplats/trädgård på taket samt mycket växtlighet i odlingslådor på lägenheternas balkonger ska göra miljön så trivsam att semester på hemmaplan ska vara ett alternativ.
 6.  Hissen är extra bred och dörrarna är självöppnande för att det ska vara lättare att ta med sig sin cykel in i huset.

Huset är i sig också byggt för största möjliga hållbarhet. Det har ingen certifiering men är energisnålt enligt Cord Siegel och är utrustat med exempelvis bergvärme, växttak av olika typ (bland annat ett unikt våtmarkstak) och solceller. Interiört är arkitekturen tänkt att bidra till yteffektivitet med exempelvis loftlösningar.

Hissarna är extra rymliga för att rymma cyklar.
Hissarna är extra rymliga för att rymma cyklar.
Foto: Mattias de Frumerie

Förutsättningen från kommunen för bygget var alltså att det skulle finnas någon typ av centrumverksamhet i bottenplan.

– Ja, vi ska ju bygga en levande stad. Vi funderade på att ha butiker, eller något liknande i bottenplan. Men de flesta butikskedjorna har långa ledtider fram till beslut om nya etableringar. Vi hade ont om tid så vi kom fram till att etablera ett hotell i egen regi i bottenplan istället. Ett hotell med samma koncept som resten av huset, säger Cord Siegel.

Processen fram till det att spaden sattes i jorden var snabb och under hösten 2015 var bygget igång. 

Hauschild + Siegel är inte en renodlad arkitektfirma, utan har flera affärsområden. Enligt tysk modell tar de som arkitekter ett betydligt större grepp om de byggprojekt de är delaktiga i, än vad som är tradition i Sverige. I Ohboy, som i flera tidigare projekt, är firman både arkitekt, byggherre och på många sätt huvudentreprenör i bygget. Projektet genomfördes som en delad entreprenad och Hauschild + Siegel har plockat in ett antal underentreprenörer och styrt varje del av bygget efter en modell – att förverkliga den arkitektoniska visionen och konceptet samt att hålla en vettig budget.

Upphängningslister vid takvinkeln invändigt gör det möjligt att hänga upp allt möjligt, med vajrar och krokar utan att borra i väggarna. Upphängningsanordningar för cyklar finns både invändigt och vid varje lägenhetsdörr.
Upphängningslister vid takvinkeln invändigt gör det möjligt att hänga upp allt möjligt, med vajrar och krokar utan att borra i väggarna. Upphängningsanordningar för cyklar finns både invändigt och vid varje lägenhetsdörr.
Foto: Mattias de Frumerie

Ett praktiskt exempel på hur modellen tar sig uttryck var vid grundläggningen. 

– Vi kom fram till att det blev för dyrt att upphandla grundläggningen i ett stycke. Därför köpte vi in betong och stål separerat från arbetet och fick på så sätt en bättre budget, säger Cord Siegel.

Ett annat exempel på projektets alternativa och hållbara karaktär visar sig i finansieringen. Lånen till Ohboy är tagna i medlemsägda Ekobanken. Banken har ett uttalat syfte att placera pengar ”ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart”.

– Det är en liten bank och det är en bra affärsbank som vi har jobbat med förut. Där kan vi ha en mer personlig kommunikation och det stärker Ohboys hållbara karaktär att vi har dem som finansiär i stället för någon av storbankerna, säger Cord Siegel.

Den delade entreprenaden som Ohboy har byggts med har både fördelar och svagheter, enligt de underentreprenörer som varit engagerade i projektet. Enligt Cord Siegel kräver det ett stort mått av förtroende mellan beställare och utförare för att det ska fungera bra. Hauschild + Siegel har jobbat med samtliga underentreprenörer vid tidigare tillfällen. Han understryker dock att entreprenadformen har varit en förutsättning för att kunna göra de ändringar under projektets gång som krävts för att genomföra den arkitektoniska visionen. 

Foto: Mattias de Frumerie

Teamet bakom Ohboy: Hanna Larsson, arkitekt, och Cord Siegel, delägare och arkitekt, Hauschild+Siegel, Mats Neman, Natursten & Kakeltjänst, Gert-Inge Brander, Brander Snickeri, Anders Lilja, Lödde Plåt, Christer Lindell, CoM Bygg, Nicklas Nordbeck, Lödde Plåt, och Miroslaw Staniszewski, Micron Bygg.

 

Samarbetet i projektet har varit väldigt nära mellan alla parter.

– Det är klart att det finns nackdelar med det här arbetssättet, men det positiva överväger klart. I Sverige är man van vid att ha en huvudentreprenör som pekar med hela handen och varje underentreprenör sköter sin del. Om något inte stämmer skyller alla på alla. Så har det inte varit här. Vi har kommit fram till lösningar gemensamt och när man jobbar så här så stöter man i varandra hela tiden, men samtidigt gör det en mer engagerad i hela byggprocessen och ger en större förståelse för varandras uppgifter sinsemellan, säger Gert-Inge Brander på Branders Snickeri. 

Han får medhålll från resten av de underentreprenörer som Byggindustrin träffar.

– Teamworket har blivit mycket bättre här än i andra projekt vi har deltagit i, säger Nicklas Nordbeck, Operativ Chef, Lödde Plåt.

– När man jobbar så här blir man mer av en sidoentreprenör, än underentreprenör, säger Miroslaw Staniszewski, på Mircon Bygg.

De boende på Ohboy har tillgång till en uteplats och ett orangeri på husets tak där de kan samlas.
De boende på Ohboy har tillgång till en uteplats och ett orangeri på husets tak där de kan samlas.
Foto: Mattias de Frumerie

Ett exempel på hur processen såg ut var vid valet av material. En ambition som Cord Siegel hade var att använda regionala material, där det gick. Mycket av inredningen har skånsk härkomst, men även en del byggmaterial.

– Vi hittade ett skånskt sågverk i Tollarp som kunde leverera ask och ek. Vi har använt råsågad ek i golvytor utomhus. Det var ett prisvärt och lokalt alternativ. Vi har även använt asken interiört och bland annat byggt vissa våningsplan i hotelldelen i massiv ask och på så sätt sluppit traditionella bjälklag, säger Gert-Inge Brander.

Intresset för konceptet Ohboy är stort. Det första som händer när Byggindustrin kommer till huset är att en man på gatan som är på genomresa från Mariestad frågar:

– Är det här det här cykelhuset? Jag är så nyfiken på det. Jag var tvungen att kolla in det när jag ändå var här.
Enligt teamet bakom projektet har det varit människor från hela världen för att studera och skriva om huset, både professionellt och privat.

När Byggindustrin ska ta sig till tågstationen efter besöket får vi skjuts av Cord Siegel. Naturligtvis i husets egen eldrivna cykeltaxi.

Ohboy i korthet
 • Projektnamn: Ohboy.
 • Byggherre: Hauschild+Siegel Real Estate.
 • Totalentreprenör: Hauschild+Siegel Construction.
 • Hyresgäst: Hyreslägenheter uthyres Hauschild+Siegel Real Estate, Hotellet drivs av Cykelhotell Malmö som är en del av Hauschild+Siegel Group.
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: Hauschild+Siegel Construction.
 • Projektledning: Hauschild+Siegel Architecture.
 • Installationsbyggledare: Hauschild+Siegel Construction.
 • Projekteringsledare: Hauschild+Siegel Architecture.
 • Konstruktör: Structor Bygg Malmö genom Ronny Malm.
 • Arkitekt: Hauschild+Siegel Architecture genom Cord Siegel och Axel Hauschild.
 • Landskapsarkitekt: Hauschild+Siegel Architecture genom Ola Nielsen.
 • VS-konsult: PQR Malmö genom Sven-Johan Åkesson.
 • El-konsult: PQR Malmö.
 • Ventilationskonsult: PQR Malmö genom Joakim Kilenstam.
 • Brandkonsult: PQR Malmö genom Stellan Lindsjö.
 • Bergvärmekonsult: Bengt Dahlgren genom Ronny Dennfjord.
 • VVS-entreprenör: NG Nilsson Rör.
 • Bergvärmeentreprenör: Malmberg.
 • Ventilationsentreprenör: Hauschild+Siegel Construction, IEAB, NG Nilsson Rör.
 • Elentreprenör: JK El och Montage m.fl.
 • Stomentreprenör: PRAEFA.
 • Grundläggning: Procyon Construction.
 • Markentreprenör: H Gräv i Skåne samt Mark & Transport Skåne.
 • Pålning: Aarsleff Grundläggnings AB
 • Takentreprenör: Skånska Tak Entreprenad.
 • Byggentreprenörer olika delar:  CoM Bygg, Mircon Bygg m.fl.
 • Byggentreprenör finsnickerier och trappor hotell: Branders Snickeri.
 • Målningsentreprenör: Schööns Måleri , Ronnys Måleriservice.
 • Plåtentreprenör: Lödde Plåt.
 • Entreprenad kakel & klinker, parkettgolv samt badrumsinredning: Natursten & Kakeltjänst i Veberöd.
 • Köksentreprenör: Puustelli.
 • Låsentreprenör, passagesystem, brandlarm: Great Security Sverige.
 • Leverantör fönster, dörrar, entrépartier trä: Ekstrands Dörrar & Fönster.
 • Leverantör växter: Linders plantskola, Stångby Plantskola.
 • Entreprenadform: Delad entreprenad.
 • Ersättningsform: Beroende på entreprenad.

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105

Allt nybyggt får solceller hos Riksbyggen

Hoppas att fler ska följa efter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/allt-nybyggt-far-solceller-hos-riksbyggen-27104

Miljöpartiet vill skärpa lag om bostadsförsörjning

Kommunerna måste ta ett större ansvar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljopartiet-vill-skarpa-lag-om-bostadsforsorjning-27103