Meny

Byggsektorns småföretag får tacka nej till uppdrag

Byggsektorns småföretag får tacka nej till uppdrag

Småföretagen i byggbranschen skriker efter arbetskraft. Konjunkturen går på högvarv, men byggföretagen hålls tillbaka av bristen på personal, visar Swedbanks och Företagarnas Småföretagsbarometer.

I barometern, som tar tempen på svenska företag med 1-49 anställda, framgår det att småföretagskonjunkturen är urstark. Många uppger dock att det är svårt att hitta arbetskraft. Fyra av tio företag har fått tacka nej till uppdrag. För byggföretagen är andelen ännu högre – sju av tio nämner att man har fått tacka nej till uppdrag på grund av kapacitetsbrist.

– Det är inte ett nytt fenomen. Redan i januari märkte vi ett skriande behov av personal inom vissa yrkesgrupper, som murare, VVS-installatörer, men även civilingenjörer. Det här har fortsatt och nu kan vi konstatera att arbetskraftsbristen finns inom alla byggyrken, säger Swedbanks företagarekonom Johan Kreicbergs.

Generellt noterar barometern att 26 procent av småföretagen nämner brist på arbetskraft som det största hindret för tillväxt.

– Bara det är på en nivå som vi inte har sett sedan 2007, precis innan finanskrisen. Men i byggsektorn är andelen ännu högre – hela 47 procent, säger Johan Kreicbergs.

För det enskilda företaget är det ett mer angenämt problem att få tacka nej till uppdrag på grund av att man har fullt upp. Men på en samhällsekonomisk nivå är problemet större.

– Det resulterar i ett stort gäng tappade bollar. I många fall hittar kunden en annan entreprenör som kan utföra jobbet, men i vissa fall slutar det med att jobben inte blir av. För det enskilda företaget är det också tråkigt att inte kunna växa när konjunkturen är så bra och stark, säger Johan Kreicbergs.

Han menar att det är svårt att sia om framtiden kring byggsektorns rekryteringsfrågor.

– Signalerna från regeringen är att man gör en ordentlig satsning på yrkesutbildningarna. Men det är svårt att veta hur det blir i slutändan. Det här borde vara den viktigaste frågan, då vi både har ett stort utanförskap och ett skrikande behov av arbetskraft, säger Johan Kreicbergs.

Slättö får bygga i Lund

Helt kvarter byggs i massivt trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slatto-far-bygga-i-lund-25667

Proffsigaste förvaltarna får pris

Hyresgästernas omdömen fick styra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/proffsigaste-forvaltarna-far-pris-25666

Fyra projekt går vidare i Kasper Salin

De kan vinna arkitekternas största pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-projekt-gar-vidare-i-kasper-salin-25665

Går från Jernhusen till SHH

3500 bostäder ska utvecklas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gar-fran-jernhusen-till-shh-25664

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken och Kalifornien lär av varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverige-och-usa-i-snabbtagsamarbete-25637

Sverigeförhandling lämnar remiss med protest

Ogillar förslag om långsamma tåg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverigeforhandling-lamnar-remiss-med-protest-25663

Örebro är bäst på arkitektur

Bygger mycket och planerar bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/orebro-ar-bast-pa-arkitektur-25662

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

"Vi har en stor vilja och resurser för att jobba vidare med det här"

Trafikverket pilotmyndighet för att skapa sysselsättning i upphandlingar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-har-en-stor-vilja-och-resurser-att-jobba-vidare-med-det-har-25638

Stor satsning på vuxenutbildning i regeringens höstbudget

Högre krav ställs på dem som står utanför arbetsmarknaden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-satsning-pa-vuxenutbildning-i-regeringens-hostbudget-25661

LO-samordning för fler jobb till nyanlända

Johan Lindholm: "Politikerna ska inte lägga sig i lönebildningen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-samordning-fler-jobb-till-nyanlanda-25660