Meny

Byggsektorns småföretag får tacka nej till uppdrag

Byggsektorns småföretag får tacka nej till uppdrag

Småföretagen i byggbranschen skriker efter arbetskraft. Konjunkturen går på högvarv, men byggföretagen hålls tillbaka av bristen på personal, visar Swedbanks och Företagarnas Småföretagsbarometer.

I barometern, som tar tempen på svenska företag med 1-49 anställda, framgår det att småföretagskonjunkturen är urstark. Många uppger dock att det är svårt att hitta arbetskraft. Fyra av tio företag har fått tacka nej till uppdrag. För byggföretagen är andelen ännu högre – sju av tio nämner att man har fått tacka nej till uppdrag på grund av kapacitetsbrist.

– Det är inte ett nytt fenomen. Redan i januari märkte vi ett skriande behov av personal inom vissa yrkesgrupper, som murare, VVS-installatörer, men även civilingenjörer. Det här har fortsatt och nu kan vi konstatera att arbetskraftsbristen finns inom alla byggyrken, säger Swedbanks företagarekonom Johan Kreicbergs.

Generellt noterar barometern att 26 procent av småföretagen nämner brist på arbetskraft som det största hindret för tillväxt.

– Bara det är på en nivå som vi inte har sett sedan 2007, precis innan finanskrisen. Men i byggsektorn är andelen ännu högre – hela 47 procent, säger Johan Kreicbergs.

För det enskilda företaget är det ett mer angenämt problem att få tacka nej till uppdrag på grund av att man har fullt upp. Men på en samhällsekonomisk nivå är problemet större.

– Det resulterar i ett stort gäng tappade bollar. I många fall hittar kunden en annan entreprenör som kan utföra jobbet, men i vissa fall slutar det med att jobben inte blir av. För det enskilda företaget är det också tråkigt att inte kunna växa när konjunkturen är så bra och stark, säger Johan Kreicbergs.

Han menar att det är svårt att sia om framtiden kring byggsektorns rekryteringsfrågor.

– Signalerna från regeringen är att man gör en ordentlig satsning på yrkesutbildningarna. Men det är svårt att veta hur det blir i slutändan. Det här borde vara den viktigaste frågan, då vi både har ett stort utanförskap och ett skrikande behov av arbetskraft, säger Johan Kreicbergs.

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Polisen står maktlös mot stölderna

Allt fler inbrott på byggarbetsplatser anmäls.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/polisen-star-maktlos-mot-stolderna-25941

Amorteringskravet rycker allt närmare

Amorteringskraven kan skärpas för nya bolånetagare som väljer hög belåning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskravet-rycker-allt-narmare-25945

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965

Skapar BIM ökat affärsvärde?

Färsk avhandling studerar Trafikverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skapar-bim-okat-affarsvarde-25964

Hjärnan bakom miljökrav prisas

Hans Nilsson är årets framtidsbyggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hjarnan-bakom-miljokrav-prisas-25961

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Märkning, dokumentation och checklistor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-byggforetagen-att-stoppa-inbrotten-25942

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Branschen föreslår mer resurser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-utbildning-minska-bristen-pa-arbetskraft-25959