Meny
  • Byggnads har förkastat medlarnas bud och om parterna inte har kommit till någon lösning dessförinnan utlöses fackförbundets första strejkvarsel på tisdag morgon den 12 april.
    Sten Jansin

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Hotet om byggstrejk kryper närmare. Byggnads sa på lördagen nej till medlarnas bud, som de anser är ett ”frontalangrepp” branschens lönesystem och på den svenska modellen. Sveriges Byggindustrier beklagar att Byggnads valt att förkasta medlarnas bud.

I dag, lördag den 9 april, överlämnade medlarna Jan Sjölin och Bengt KÅ Johnsson sitt medlingsbud till parterna förhandlingen om ett bytt Byggavtal, Byggnads och Sveriges Byggindustrier.

Sedan Byggnads varslade om strejk den 30 mars har medlarna sökt finna en lösning som kan godtas av bägge parter. Men deras bud ratas av Byggnads som anser att budet är ”ett frontalangrepp på våra lönesystem och i förlängningen också att angrepp på den svenska modellen.”

– Ackordslönerna är ett fundament för hela byggbranschen och är både arbetsgivarnas och byggnadsarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. Vi har ett unikt system som har varit väldigt gynnsamt för branschen i många år och det är värt att bevara, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande i ett pressmeddelande på lördagen.

Byggnads saknar en diskussion om framtidsfrågor som exempelvis låglönekonkurrens i förhandlingarna, men det verkar som ackordslönesystemet är den stora stötestenen.

– I stället har vi mötts av en motpart som vill ta hela makten över våra löner. Den striden måste vi ta, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

"Säger nej trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan"

Sveriges Byggindustrier beklagar att Byggnads förkastar medlingsbudet.

– Medlarna har lagt ner mycket tid och kraft på att hitta en lösning som är bra för båda parter. Nu säger Byggnads nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. De säger även nej till en utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas bud, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande. 

Han anser att det är uppenbart att det nu handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vem som sätter lönenivån. Industrins parter som enligt tradition de senaste 20 åren har satt det så kallade ”märket” i avtalsförhandlingarna tecknade förra veckan ett ettårigt avtal som ger löneökningar på 2,2 procent. Men i år saknas en samordning om lönenivåerna inom LO och de fackförbund som ingår i sammanslutningen 6F (fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) har gått fram med en gemensam avtalsplattform där man yrkar på löneökningar motsvarande 3,2 procent.

– Vad 6F och Byggnads vill är att deras höglöneförbund ska dra ifrån ännu mer. De bryr sig inte om att det sker på de kvinnodominerade låglöneförbundens bekostnad. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande, säger Mats Åkerlind.

Utan ett nytt, enkelt och konkurrenskraftigt Byggavtal som stärker Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är det svårt att klara den ökade konkurrensen och klara av de utmaningar byggbranschen står för, säger han.

Strejk kryper närmare

Målarna, som också ingår i 6F, gick ut i strejk i fredags. På tisdag den 12 april utlöser Byggnads en byggstrejk, som enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar påverkar nästan 10 000 anställda, förutsatt att ingen lösning har nåtts dessförinnan.

Ett nytt medlingsbud i byggkonflikten kan komma under måndagen.

Skanskas Sverigechef: "Jag tror inte att jag kommer sakna Byggindustrin"

Styrelsens medlemmar om beslutet att lägga ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-sverigechef-jag-tror-inte-att-jag-kommer-sakna-byggindustrin-26121

Politiker beklagar Byggindustrins avveckling

Civilutskottet hämtar mycket information från tidningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politiker-beklagar-byggindustrins-avveckling-26118

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Ny kommission ska utreda hyresrätten

Förre bostadsministern Stefan Attefall leder arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-kommission-ska-utreda-hyresratten-26116

7 239 byggare redo att ta ett jobb

Minskning under året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7-239-byggare-redo-att-ta-ett-jobb-26109

Pågående åtgärder – så fungerar de

Vi listar pågående program.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pagaende-atgarder-sa-fungerar-de-26110

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115