Meny
  • Byggnads har förkastat medlarnas bud och om parterna inte har kommit till någon lösning dessförinnan utlöses fackförbundets första strejkvarsel på tisdag morgon den 12 april.
    Sten Jansin

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Hotet om byggstrejk kryper närmare. Byggnads sa på lördagen nej till medlarnas bud, som de anser är ett ”frontalangrepp” branschens lönesystem och på den svenska modellen. Sveriges Byggindustrier beklagar att Byggnads valt att förkasta medlarnas bud.

I dag, lördag den 9 april, överlämnade medlarna Jan Sjölin och Bengt KÅ Johnsson sitt medlingsbud till parterna förhandlingen om ett bytt Byggavtal, Byggnads och Sveriges Byggindustrier.

Sedan Byggnads varslade om strejk den 30 mars har medlarna sökt finna en lösning som kan godtas av bägge parter. Men deras bud ratas av Byggnads som anser att budet är ”ett frontalangrepp på våra lönesystem och i förlängningen också att angrepp på den svenska modellen.”

– Ackordslönerna är ett fundament för hela byggbranschen och är både arbetsgivarnas och byggnadsarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. Vi har ett unikt system som har varit väldigt gynnsamt för branschen i många år och det är värt att bevara, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande i ett pressmeddelande på lördagen.

Byggnads saknar en diskussion om framtidsfrågor som exempelvis låglönekonkurrens i förhandlingarna, men det verkar som ackordslönesystemet är den stora stötestenen.

– I stället har vi mötts av en motpart som vill ta hela makten över våra löner. Den striden måste vi ta, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

"Säger nej trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan"

Sveriges Byggindustrier beklagar att Byggnads förkastar medlingsbudet.

– Medlarna har lagt ner mycket tid och kraft på att hitta en lösning som är bra för båda parter. Nu säger Byggnads nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. De säger även nej till en utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas bud, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande. 

Han anser att det är uppenbart att det nu handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vem som sätter lönenivån. Industrins parter som enligt tradition de senaste 20 åren har satt det så kallade ”märket” i avtalsförhandlingarna tecknade förra veckan ett ettårigt avtal som ger löneökningar på 2,2 procent. Men i år saknas en samordning om lönenivåerna inom LO och de fackförbund som ingår i sammanslutningen 6F (fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) har gått fram med en gemensam avtalsplattform där man yrkar på löneökningar motsvarande 3,2 procent.

– Vad 6F och Byggnads vill är att deras höglöneförbund ska dra ifrån ännu mer. De bryr sig inte om att det sker på de kvinnodominerade låglöneförbundens bekostnad. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande, säger Mats Åkerlind.

Utan ett nytt, enkelt och konkurrenskraftigt Byggavtal som stärker Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är det svårt att klara den ökade konkurrensen och klara av de utmaningar byggbranschen står för, säger han.

Strejk kryper närmare

Målarna, som också ingår i 6F, gick ut i strejk i fredags. På tisdag den 12 april utlöser Byggnads en byggstrejk, som enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar påverkar nästan 10 000 anställda, förutsatt att ingen lösning har nåtts dessförinnan.

Ett nytt medlingsbud i byggkonflikten kan komma under måndagen.

Ny teknik gör bullriga miljöer möjliga att bebygga

Teknik gör det möjligt att bo nära bullret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-teknik-gor-bullriga-miljoer-mojliga-att-bebygga-26532

Byggare: "Samordna reglerna kring byggmassor"

Undersökning från Loop Rocks visar önskemål om kommunal samordning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-samordna-reglerna-kring-byggmassor-26548

Bostadsbyggandet faller stort

BI: "Nu är det viktigt att det offentliga håller i sina investeringar"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-faller-stort-26545

NCC gör om fabrik till högskolelokaler

Fastighet ska byggas ihop med Högskolan i Halmstad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-gor-om-fabrik-till-hogskolelokaler-26543

Peabs ledning sämst i klassen på jämställdhet

Byggjätten saknar kvinnor i ledningsgruppen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peabs-ledning-samst-i-klassen-pa-jamstalldhet-26530

I vimlet på Årets Bygge-galan

Webb-tv: Vår reporter gav sig ut i vimlet under Årets Bygge-galan på Cirkus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/i-vimlet-pa-arets-bygge-galan-26539

Så kom Strukton Rail in på nytt spår

Från 12 till 45 procent kvinnor i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-kom-strukton-rail-pa-nytt-spar-26531

Östra Länken är Årets Bygge 2018!

Infrastrukturprojekt i norr prisades på branschens gala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ostra-lanken-ar-arets-bygge-2018-26528

Skanska utför Norges största vägprojekt

Tar hem OPS-kontrakt för 5,5 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-utfor-norges-storsta-vagprojekt-26516

Sweco vill bygga tågtunnel under Lund

Ska ge plats för 2500 bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-vill-bygga-tagtunnel-under-lund-26536