Meny
  • Byggnads har förkastat medlarnas bud och om parterna inte har kommit till någon lösning dessförinnan utlöses fackförbundets första strejkvarsel på tisdag morgon den 12 april.
    Sten Jansin

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Hotet om byggstrejk kryper närmare. Byggnads sa på lördagen nej till medlarnas bud, som de anser är ett ”frontalangrepp” branschens lönesystem och på den svenska modellen. Sveriges Byggindustrier beklagar att Byggnads valt att förkasta medlarnas bud.

I dag, lördag den 9 april, överlämnade medlarna Jan Sjölin och Bengt KÅ Johnsson sitt medlingsbud till parterna förhandlingen om ett bytt Byggavtal, Byggnads och Sveriges Byggindustrier.

Sedan Byggnads varslade om strejk den 30 mars har medlarna sökt finna en lösning som kan godtas av bägge parter. Men deras bud ratas av Byggnads som anser att budet är ”ett frontalangrepp på våra lönesystem och i förlängningen också att angrepp på den svenska modellen.”

– Ackordslönerna är ett fundament för hela byggbranschen och är både arbetsgivarnas och byggnadsarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. Vi har ett unikt system som har varit väldigt gynnsamt för branschen i många år och det är värt att bevara, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande i ett pressmeddelande på lördagen.

Byggnads saknar en diskussion om framtidsfrågor som exempelvis låglönekonkurrens i förhandlingarna, men det verkar som ackordslönesystemet är den stora stötestenen.

– I stället har vi mötts av en motpart som vill ta hela makten över våra löner. Den striden måste vi ta, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

"Säger nej trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan"

Sveriges Byggindustrier beklagar att Byggnads förkastar medlingsbudet.

– Medlarna har lagt ner mycket tid och kraft på att hitta en lösning som är bra för båda parter. Nu säger Byggnads nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. De säger även nej till en utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas bud, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande. 

Han anser att det är uppenbart att det nu handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vem som sätter lönenivån. Industrins parter som enligt tradition de senaste 20 åren har satt det så kallade ”märket” i avtalsförhandlingarna tecknade förra veckan ett ettårigt avtal som ger löneökningar på 2,2 procent. Men i år saknas en samordning om lönenivåerna inom LO och de fackförbund som ingår i sammanslutningen 6F (fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) har gått fram med en gemensam avtalsplattform där man yrkar på löneökningar motsvarande 3,2 procent.

– Vad 6F och Byggnads vill är att deras höglöneförbund ska dra ifrån ännu mer. De bryr sig inte om att det sker på de kvinnodominerade låglöneförbundens bekostnad. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande, säger Mats Åkerlind.

Utan ett nytt, enkelt och konkurrenskraftigt Byggavtal som stärker Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är det svårt att klara den ökade konkurrensen och klara av de utmaningar byggbranschen står för, säger han.

Strejk kryper närmare

Målarna, som också ingår i 6F, gick ut i strejk i fredags. På tisdag den 12 april utlöser Byggnads en byggstrejk, som enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar påverkar nästan 10 000 anställda, förutsatt att ingen lösning har nåtts dessförinnan.

Ett nytt medlingsbud i byggkonflikten kan komma under måndagen.

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408