Meny
  • Strejkvakter syns vid byggen runt om i landet.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

Byggnads sa nej till medlarnas bud

Byggnads sa nej till medlarnas bud

I det nya medlarbudet gjordes inga ändringar i Byggavtalet för ackorden. Medlarna lade ett lönebud exakt lika med märkets 2,2 procent. "När Byggnads nu sagt nej trots detta är det uppenbart att de tänker spräcka märket", säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för Sveriges Byggindustrier.

Det var strax före klockan 19 på måndagen som Byggnads sade nej till medlarnas bud. Klockan sex på tisdagsmorgonen ska strejken enligt varslet träda i kraft.

- Nu är det uppenbart att det bara handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vilket förbund som ska sätta lönenivån i Sverige, säger Ola Månsson, vd i Sveriges Byggindustrier i en första kommentar.

Enligt Sveriges Byggindustrier påverkar strejken 525 arbetsplatser och 9 700 medarbetare. Siffrorna baseras på en analys av de företag som varslats, vilka projekt som tagits ut samt vilka som berörs av varslet både direkt och indirekt.

- Den strejk som Byggnads ledning nu valt att gå ut i drabbar alla. Sjukhus, bostadsbyggen, industrier. Både stora och små företag och även stora materialleverantörer. Nu måste vi ta ställning hur vi ska skydda våra företag, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

För Sveriges Radios 19-nyheter uttrycker han i direktsändning från Storgatan 19 i Stockholm en stor besvikelse.

-Det är oansvarigt. Jag hade inte väntat mig att Byggnads skulle säga nej.

Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd i Sveriges Byggindustrier, säger till Byggindustrin:

– Vad 6F och Byggnads vill är att deras höglöneförbund ska dra ifrån ännu mer. De bryr sig inte om att det sker på de kvinnodominerade låglöneförbundens bekostnad. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande, säger Mats Åkerlind.

I Byggnads kommentarer direkt efter nej-beskedet till medlarnas andra bud i ordningen motiverar de att de inte har fått prata om sina frågor, det de ser som branschens framtidsfrågor som kvinnolöner och invandrares roll och integration i byggsektorn och på arbetsmarknaden utan att arbetsgivarna enbart velat diskutera lön, märket och att få bort ackordet.

Medlingen fortsatte under måndagen den 10 april. Medlarna Jan Sjölin och Bengt KÅ Johnsson träffade Byggnads på förmiddagen och Sveriges Byggindustrier på eftermiddagen. De begärde ett svar under kvällen.

I centrum för konflikten ligger ackordslönerna.

– Sveriges Byggindustrier hade ett mål med denna avtalsrörelse och det var att få bort vår möjlighet till inflytande och delaktighet på arbetsplatserna genom att förändra våra lönesystem. Det kan vi aldrig gå med på och det är vi beredda att ta konflikt för, sa Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare, i ett pressmeddelande på måndagen.

Byggnads uppger också att de saknar en diskussion om framtidsfrågor som exempelvis låglönekonkurrens i förhandlingarna.

Sveriges Byggindustrier har tidigare beklagat att Byggnads förkastade lördagens medlingsbud. Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, tycker att det budet var balanserat, men att Byggnads ville ta bort allt som kunde tolkas till fördel för arbetsgivarna, bland annat en reglering av förhandlingsordningen i syfte att minska antalet konflikter.

Sveriges Byggindustrier har även förbundit sig att inte träffa en uppgörelse som går utöver de 2,2 procent i löneökning som industrin enades om tidigare.

– Om Byggnads vidhåller 3,2 procent finns inga möjligheter att komma överens. Om de vill ha något måste de också ge något, sa Mats Åkerlind på måndagen.

Han anser att det är uppenbart att det handlar om en maktkamp inom LO-förbunden om vem som sätter lönenivån. Industrins parter som enligt tradition de senaste 20 åren har satt det så kallade ”märket” i avtalsförhandlingarna tecknade förra veckan ett ettårigt avtal som ger löneökningar på 2,2 procent.

I år saknas en samordning om lönenivåerna inom LO och de fackförbund som ingår i sammanslutningen 6F (fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko).

6F har gått fram med en gemensam avtalsplattform där man yrkar på löneökningar motsvarande 3,2 procent.

Sveriges Byggindustrier sa ja till medlarnas bud som bland annat innebar löneökningar på 2,2 procent det närmaste året.

Målarna, som ingår i 6F tillsammans med bland annat Byggnads, gick ut i strejk redan fredagen den 8 april.

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400

Här är roboten som kan ersätta byggarbetare

Japanska forskare har tagit fram en prototyp för byggarbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-roboten-som-kan-ersatta-byggarbetare-27396

Plåtslagare prisas med stipendium

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson är årets Isabellestipendiat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/platslagare-prisas-med-stipendium-27398

Här är branschens 30 största bolag

Flera bostadsutvecklare in på listan över största bolagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-branschens-30-storsta-bolag-27379

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Färre ser bostaden som investering

"Sundare inställning."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/farre-ser-bostaden-som-investering-27395

Han är årets byggchef

NCC:are i syd överraskades med utmärkelsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-arets-byggchef-27394

Plan för Västlänken står fast

Avslag i Högsta förvaltningsdomstolen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plan-vastlanken-star-fast-27393