Meny

Byggnads kräver

Byggnads kräver

Arbetarna ska betala tillbaka lön till arbetsgivaren, kräver Byggnads.
Byggnads kräver att tre yrkesarbetare i Motala betalar tillbaka lön till arbetsgivaren. Tillsammans kommer de att förlora omkring 44 000 kronor. Av de 44 000 kronorna är omkring 7 500 kronor pengar som byggnadsarbetarna måste återbetala till företaget.

Kravet kommer som en följd av en pågående avtalskonflikt
Konflikten gäller arbeten som utförs av Håkans Ström Byggnads AB som ingår i Åhlin & Ekeroth-företagen.

Bakgrunden är följande: I maj träffades företagsledningen och byggnadsarbetarna för att göra upp om ackordet på det aktuella bygguppdraget, 36 balkonger som skulle renoveras i Boxholm.
Arbetsgivaren och byggnadsarbetarna var överens om villkoren. Men då trädde Byggnads in och krävde en högre riktpunkt än vad företaget och byggnadsarbetarna hade kommit överens om. Därefter skickade Byggnads ärendet till central förhandling.

– Det stämmer, reglerna är sådana att det är facket som ska förhandla om byggnadsarbetarnas ackord, säger Roger Käller, vd på Håkan Ström Byggnads AB.

Enligt gällande regler hade Byggnads centralt då 15 dagar på sig att agera och vända sig till Sveriges Byggindustrier, BI.

Men på Byggnads i Stockholm blev ärendet liggande. Efter en tid nådde dock ärendet BI. Men då avsade sig BI ärendet eftersom tiden hade gått ut.
Därför trädde den så kallade stupstocken in. Det innebär att när parterna inte är överens ska byggnadsarbetarna ha en minimilön på 128 kronor i timmen. Den avtalsenligt satta lönen var 166 kronor i timmen och det var vad byggnadsarbetarna fick.

– Avgörande var att Byggnads dröjde i mer än 15 dagar med att agera, annars hade frågan gått till central förhandling och då hade killarna fått 166 kronor i timmen. Att Byggnads gjorde en miss var mänskligt, vi närmade oss semestertider. Men här har det fått orimliga konsekvenser, säger Lena Lundström, chef på BI i Linköping.

Roger Käller på Håkans Ström Byggnads AB säger:
– Vi fick inte veta att stupstocken hade trätt in. Varken Byggnads eller BI hade informerat oss. Därför fortsatte vi att betala ut 166 kronor i timmen, som det står i avtalet.

Nu kräver Byggnads att byggnadsarbetarna ska gå miste om mellanskillnaden mellan stupstockslönen och den avtalsenliga lönen.
– När man lägger samman upparbetat ackord från byggstart till avslutat projekt blir det omkring 44 000 kronor som skiljer mellan stupstockslön och den tänkta förtjänsten, säger Roger Käller.

Byggnads har vid förhandlingar krävt Håkans Ström Byggnads AB på skadestånd för felaktigt utbetalad lön. Kravet rubricerades som ospecificerat men Byggnads angav ändå miniminivån på skadeståndet till 50 000 kronor.
Byggindustrin har talat med Peder Eliasson, ombudsman på Byggnads avdelning 35 i Linköping.

Han bekräftar att Byggnads kräver att byggnasarbetarna i det aktuella projektet ska betala tillbaka lön.

Peder Eliasson säger till Byggindustrin:
– Anledningen till att de anställda får betala tillbaka lön är att Håkan Ström Byggnads AB felaktigt fortsatt att betala ut en högre lön än avtalet säger.
– Tyvärr har inte BI informerat företaget om att de anställda skulle få grundlön, utan de har fått en högre lön, vilket är avtalsbrott av företaget.

Peder Eliasson specificerar:
– Det som ska betalas är skillnaden mellan 128 och 166 kronor, alltså 38 kronor per timme på tid efter strandad lokal prestationslöneförhandling. Det är 200 timmar, närmare bestämt, vilket gör 7 600kronor som är utbetalt felaktigt.

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035