Meny
  • Ola Serneke, vd för Serneke Group.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

"Byggnads krav är orimligt och är dåligt för framtiden”

"Byggnads krav är orimligt och är dåligt för framtiden”

Ola Serneke, vd för Serneke Group, tycker Byggnads krav i avtalsförhandlingen är orimliga. Här kommenterar han och flera andra tunga aktörer inom byggbranschen de pågående avtalsförhandlingarna.

OLA SERNEKE, vd Serneke Group

Hur skulle en strejk påverka Serneke?

– Ett antal projekt skulle påverkas, både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Ett i Partille Kulturum, två bostadsprojekt i Borås och ett studentbostadsprojekt i Stockholm (Vallgossen). Det känns otroligt tråkigt att det alltid ska bli konflikt samt att Byggnads och BI står så långt ifrån varandra. Detta gynnar inte direkt det skriande behovet av bostäder. Kravet från Byggnads är orimligt och framför allt så skapar det inte en bra förutsättning för framtiden. Vi kommer inte kunna bygga till vettiga kostnader och speciellt inte då räntorna går upp och ingen kan betala för produktionskostnaden. Det lönegap som är mellan andra motsvarande yrkesgrupper i andra fackförbund och mot Byggnads ökar ännu mer.

Hur många av era medarbetare kommer en strejk att drabba?

– Totalt drabbas ett antal hundra personer, detta då det framför allt är stora projekt som är uttagna. Kulturum och Vallgossen är personalintensiva projekt värda över 300 miljoner kronor. Det är inte bara våra anställda snickare som drabbas, utan även efterföljande underentreprenörer som riskerar att inte kunna följa sina tidplaner om det blir långvarigt.

Får ni konfliktersättning motsvarande kostnaderna? Hur mycket i så fall?

– Nej, det kommer vi inte få.

 

MICHAEL BERG, personal- och arbetsmiljöchef, Byggmästar´n i Skåne (Landskrona)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Lönefrågan är viktig. Framför allt handlar det om att det ska finnas möjlighet för oss att prata lön med våra medarbetare direkt och hitta lönemodeller som vi kan komma överens med dem om. Det ligger många gånger en oro på arbetsplatsen inför både förhandlingar och avstämningar som framkallar en dålig arbetsmiljö för alla inblandade. En annan fråga är lönekostnaden som alltid är en osäker faktor med dagens system. Vi borde kunna ha möjlighet med mer förutsägbarhet gällande lönesättningen, exempelvis månadslön. Med trygghet i löne-kuvertet får vi arbetsro och kan fokusera mer på exempelvis en god arbetsmiljö med färre olyckor och tillbud.

 

SVERKER KÄLLGÅRDEN, vd Byggpartner i Dalarna (Borlänge)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Det viktigaste är framför allt att vi hittar en lösning som är bra för bägge parter – så vi kan få lugn och ro under lång tid. Ettåriga avtal får en effekt att det börjar om när det är klart. Därför vore det bättre om avtalen löpte längre tid än ett år. 

 

ELIN HEDLUND, vd JM Stombyggnad/ JM Inredning (Stockholm)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Jag ser tydligt den ökade konkurrensen från omvärlden. Det är därför oerhört viktigt med ett enkelt avtal som gynnar den svenska marknaden. Jag vill att JM långsiktigt ska vara ett företag med egna hantverkare. Men för att kunna vara det behöver avtalet tillåta mer företagsanpassade lönemodeller och ge mer möjlighet till en god samverkan mellan företaget och den fackliga organisationen i företaget.

 

GÖRAN P LARSON, vd Lindqvist Bygg, (Stockholm)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Om man ser det stort är tydliga regler nummer ett. Det är en flora av grejer i dag och spretigt vad som gäller. Samtidigt finns det en rad stora frågor som borde vara mer flexibla för att skapa betydligt större möjligheter att både anställa, behålla folk och utveckla våra anställda.

 

RICKARD BURMAN, bostadschef, Wästbygg (Stockholm)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Det viktigaste för mig är att man undviker en konflikt. För vi vill ju leverera till våra kunder på den tid vi har sagt.

Skanskas Sverigechef: "Jag tror inte att jag kommer sakna Byggindustrin"

Styrelsens medlemmar om beslutet att lägga ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-sverigechef-jag-tror-inte-att-jag-kommer-sakna-byggindustrin-26121

Politiker beklagar Byggindustrins avveckling

Civilutskottet hämtar mycket information från tidningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politiker-beklagar-byggindustrins-avveckling-26118

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Ny kommission ska utreda hyresrätten

Förre bostadsministern Stefan Attefall leder arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-kommission-ska-utreda-hyresratten-26116

7 239 byggare redo att ta ett jobb

Minskning under året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7-239-byggare-redo-att-ta-ett-jobb-26109

Pågående åtgärder – så fungerar de

Vi listar pågående program.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pagaende-atgarder-sa-fungerar-de-26110

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115