Meny
  • Ola Serneke, vd för Serneke Group.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

"Byggnads krav är orimligt och är dåligt för framtiden”

"Byggnads krav är orimligt och är dåligt för framtiden”

Ola Serneke, vd för Serneke Group, tycker Byggnads krav i avtalsförhandlingen är orimliga. Här kommenterar han och flera andra tunga aktörer inom byggbranschen de pågående avtalsförhandlingarna.

OLA SERNEKE, vd Serneke Group

Hur skulle en strejk påverka Serneke?

– Ett antal projekt skulle påverkas, både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Ett i Partille Kulturum, två bostadsprojekt i Borås och ett studentbostadsprojekt i Stockholm (Vallgossen). Det känns otroligt tråkigt att det alltid ska bli konflikt samt att Byggnads och BI står så långt ifrån varandra. Detta gynnar inte direkt det skriande behovet av bostäder. Kravet från Byggnads är orimligt och framför allt så skapar det inte en bra förutsättning för framtiden. Vi kommer inte kunna bygga till vettiga kostnader och speciellt inte då räntorna går upp och ingen kan betala för produktionskostnaden. Det lönegap som är mellan andra motsvarande yrkesgrupper i andra fackförbund och mot Byggnads ökar ännu mer.

Hur många av era medarbetare kommer en strejk att drabba?

– Totalt drabbas ett antal hundra personer, detta då det framför allt är stora projekt som är uttagna. Kulturum och Vallgossen är personalintensiva projekt värda över 300 miljoner kronor. Det är inte bara våra anställda snickare som drabbas, utan även efterföljande underentreprenörer som riskerar att inte kunna följa sina tidplaner om det blir långvarigt.

Får ni konfliktersättning motsvarande kostnaderna? Hur mycket i så fall?

– Nej, det kommer vi inte få.

 

MICHAEL BERG, personal- och arbetsmiljöchef, Byggmästar´n i Skåne (Landskrona)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Lönefrågan är viktig. Framför allt handlar det om att det ska finnas möjlighet för oss att prata lön med våra medarbetare direkt och hitta lönemodeller som vi kan komma överens med dem om. Det ligger många gånger en oro på arbetsplatsen inför både förhandlingar och avstämningar som framkallar en dålig arbetsmiljö för alla inblandade. En annan fråga är lönekostnaden som alltid är en osäker faktor med dagens system. Vi borde kunna ha möjlighet med mer förutsägbarhet gällande lönesättningen, exempelvis månadslön. Med trygghet i löne-kuvertet får vi arbetsro och kan fokusera mer på exempelvis en god arbetsmiljö med färre olyckor och tillbud.

 

SVERKER KÄLLGÅRDEN, vd Byggpartner i Dalarna (Borlänge)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Det viktigaste är framför allt att vi hittar en lösning som är bra för bägge parter – så vi kan få lugn och ro under lång tid. Ettåriga avtal får en effekt att det börjar om när det är klart. Därför vore det bättre om avtalen löpte längre tid än ett år. 

 

ELIN HEDLUND, vd JM Stombyggnad/ JM Inredning (Stockholm)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Jag ser tydligt den ökade konkurrensen från omvärlden. Det är därför oerhört viktigt med ett enkelt avtal som gynnar den svenska marknaden. Jag vill att JM långsiktigt ska vara ett företag med egna hantverkare. Men för att kunna vara det behöver avtalet tillåta mer företagsanpassade lönemodeller och ge mer möjlighet till en god samverkan mellan företaget och den fackliga organisationen i företaget.

 

GÖRAN P LARSON, vd Lindqvist Bygg, (Stockholm)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Om man ser det stort är tydliga regler nummer ett. Det är en flora av grejer i dag och spretigt vad som gäller. Samtidigt finns det en rad stora frågor som borde vara mer flexibla för att skapa betydligt större möjligheter att både anställa, behålla folk och utveckla våra anställda.

 

RICKARD BURMAN, bostadschef, Wästbygg (Stockholm)

Vad är viktigast för dig i förhandlingarna om ett nytt byggavtal?

– Det viktigaste för mig är att man undviker en konflikt. För vi vill ju leverera till våra kunder på den tid vi har sagt.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044