Meny

Byggmästar'n i Skåne får sin största order någonsin

Byggmästar'n i Skåne får sin största order någonsin

Byggmästar’n i Skåne fått förtroendet att bygga nya Vikenskolan åt Höganäs kommun. Ordern på 261 miljoner kronor är den största i företagets historia och troligtvis väntar nyanställningar på hantverkarsidan.

Totalentreprenaden innefattar en ny-, om- och tillbyggnation av Vikenskolan samt rivning av vissa befintliga delar. Den nya skolbyggnaden kommer att vara på 8 500 kvadratmeter och innehålla bland annat ett bibliotek, administrativa lokaler, matsal och skolsalar. I samband med nybyggnationen ska även skolans idrottshall renoveras. På grund av den pågående verksamheten som kommer att fortlöpa, kommer projektet att delas upp i etapper. Skolan kommer också att byggas enligt miljöklassad byggnad guld.

Byggmästar’n i Skåne har gjort uppdrag för Höganäs kommun sedan länge och har goda relationer med kommunen.

Hur man än vrider på det är det alltid offentlig upphandling som gäller. Däremot har vi ett förtroende för varandra och samverkar bra. Vi har hängt ihop sedan 90-talet, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne, och fortsätter:

Extra kul är att jag själv har gått på den skolan, och bor i kommunen! Att bygga skolor är vi duktiga på, sedan 2010 har vi byggt och renoverat cirka 30 skolor och förskolor i Skåne. Hösten kommer att bli spännande med uppstart av projektet och med projekteringen.

Den stora affären kommer troligtvis att leda till nyanställningar, berättar hon.

På hantverkarsidan kommer vi sannolikt att behöva utöka. Det är många timmar som ska till. Det känns väldigt bra, säger Carin Stoeckmann.

Den nya Vikenskolan ska stå klar 2021.

Slättö får bygga i Lund

Helt kvarter byggs i massivt trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slatto-far-bygga-i-lund-25667

Proffsigaste förvaltarna får pris

Hyresgästernas omdömen fick styra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/proffsigaste-forvaltarna-far-pris-25666

Fyra projekt går vidare i Kasper Salin

De kan vinna arkitekternas största pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-projekt-gar-vidare-i-kasper-salin-25665

Går från Jernhusen till SHH

3500 bostäder ska utvecklas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gar-fran-jernhusen-till-shh-25664

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken och Kalifornien lär av varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverige-och-usa-i-snabbtagsamarbete-25637

Sverigeförhandling lämnar remiss med protest

Ogillar förslag om långsamma tåg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverigeforhandling-lamnar-remiss-med-protest-25663

Örebro är bäst på arkitektur

Bygger mycket och planerar bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/orebro-ar-bast-pa-arkitektur-25662

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

"Vi har en stor vilja och resurser för att jobba vidare med det här"

Trafikverket pilotmyndighet för att skapa sysselsättning i upphandlingar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-har-en-stor-vilja-och-resurser-att-jobba-vidare-med-det-har-25638

Stor satsning på vuxenutbildning i regeringens höstbudget

Högre krav ställs på dem som står utanför arbetsmarknaden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-satsning-pa-vuxenutbildning-i-regeringens-hostbudget-25661

LO-samordning för fler jobb till nyanlända

Johan Lindholm: "Politikerna ska inte lägga sig i lönebildningen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-samordning-fler-jobb-till-nyanlanda-25660