Meny

Byggmästar'n i Skåne får sin största order någonsin

Byggmästar'n i Skåne får sin största order någonsin

Byggmästar’n i Skåne fått förtroendet att bygga nya Vikenskolan åt Höganäs kommun. Ordern på 261 miljoner kronor är den största i företagets historia och troligtvis väntar nyanställningar på hantverkarsidan.

Totalentreprenaden innefattar en ny-, om- och tillbyggnation av Vikenskolan samt rivning av vissa befintliga delar. Den nya skolbyggnaden kommer att vara på 8 500 kvadratmeter och innehålla bland annat ett bibliotek, administrativa lokaler, matsal och skolsalar. I samband med nybyggnationen ska även skolans idrottshall renoveras. På grund av den pågående verksamheten som kommer att fortlöpa, kommer projektet att delas upp i etapper. Skolan kommer också att byggas enligt miljöklassad byggnad guld.

Byggmästar’n i Skåne har gjort uppdrag för Höganäs kommun sedan länge och har goda relationer med kommunen.

Hur man än vrider på det är det alltid offentlig upphandling som gäller. Däremot har vi ett förtroende för varandra och samverkar bra. Vi har hängt ihop sedan 90-talet, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne, och fortsätter:

Extra kul är att jag själv har gått på den skolan, och bor i kommunen! Att bygga skolor är vi duktiga på, sedan 2010 har vi byggt och renoverat cirka 30 skolor och förskolor i Skåne. Hösten kommer att bli spännande med uppstart av projektet och med projekteringen.

Den stora affären kommer troligtvis att leda till nyanställningar, berättar hon.

På hantverkarsidan kommer vi sannolikt att behöva utöka. Det är många timmar som ska till. Det känns väldigt bra, säger Carin Stoeckmann.

Den nya Vikenskolan ska stå klar 2021.

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Polisen står maktlös mot stölderna

Allt fler inbrott på byggarbetsplatser anmäls.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/polisen-star-maktlos-mot-stolderna-25941

Amorteringskravet rycker allt närmare

Amorteringskraven kan skärpas för nya bolånetagare som väljer hög belåning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskravet-rycker-allt-narmare-25945

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965

Skapar BIM ökat affärsvärde?

Färsk avhandling studerar Trafikverket.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skapar-bim-okat-affarsvarde-25964

Hjärnan bakom miljökrav prisas

Hans Nilsson är årets framtidsbyggare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hjarnan-bakom-miljokrav-prisas-25961

Så jobbar byggföretagen för att stoppa inbrotten

Märkning, dokumentation och checklistor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-jobbar-byggforetagen-att-stoppa-inbrotten-25942

Så ska utbildning minska bristen på arbetskraft

Branschen föreslår mer resurser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-utbildning-minska-bristen-pa-arbetskraft-25959