Meny

Byggindustrin läggs ned

Byggindustrin läggs ned

Tidningen Byggindustrin läggs ned. Beskedet meddelades av ägaren Sveriges Byggindustrier på måndagen.

Efter 86 år läggs tidningen Byggindustrin ned, meddelades redaktionen på måndagen. Fackliga förhandlingar med klubben och Svenska Journalistförbundet ska inledas så snart som möjligt. Tidningen Byggindustrin AB är ett helägt dotterbolag till Sverige Byggindustrier.

Mats Åkerlind har under en längre tid fört förhandlingar med förlaget och kommunikationsföretaget Svensk Byggtjänst om en försäljning av tidningen i avsikt att tidningen fortsättningsvis skulle övertas för att i en daglig digital form bevaka byggsektorn i sin helhet.

– Nedläggningsbeskedet är oväntat, säger Staffan Åkerlund, chefredaktör och ansvarig utgivare sedan 2004. Det känns brutalt, inte minst mot bakgrund av tidningens starka ekonomi och ökande upplaga.

Så sent som i augusti blev det klart med tidningens största samlade prenumerationsaffär då NCC förband sig att betala för digitala prenumerationer för 4 000 medarbetare.


Ökade upplagan

I Sifos räckviddsundersökning Orvesto Näringsliv hösten 2017 ökade Byggindustrin med 36 procent, från 22 000 till 30 000 läsare. TS-upplagan ökade till 13 200 senaste årsskiftet. Rörelsemarginalen, prenumerationsintäkter och annonsförsäljning minus rörelsekostnader har de senaste tre åren varierat i intervallet tio till 15 procent.

– Vi har förhandlat med en köpare under en längre tid, säger Mats Åkerlind. Under veckan som gick fick vi ett negativt besked.

I sitt första nummer, maj 1931, rapporterade tidningen som ursprungligen startades av Stockholms Byggmästareförening om en årslång byggstrejk på Rosenlundsgatan och namngav sex av de mest aktiva strejkledarna.

Pågående konflikter, orsaker och deltagare, var viktiga inslag under de första åren och tidningen utkom varje månad.

I nummer 38 2017, tidningens 86:e år, dominerar projektreportagen. Störst utrymme i numret viks åt projektet Östra Länken i Luleå. Projektet innebär att kommunen utökar sitt VA-system med sikte på kommande förväntad stark tillväxt. Projektet nomineras av tidningen till Årets Bygge 2018.

På nyhetsplats ger tidningen bakgrunden till broraset i Ludvika. En utredning om raset blev klar i veckan. Professor Hans Lind, KTH säger att staten bör driva igenom en halvering av bostadskostnaderna, Ulrika Francke berättar i en intervju om konsultföretagets expansion under hennes elva år som vd. På ledarplats frågar Byggindustrin ”Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?”, som beskriver kommande offensiv mot F-skattare.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069