Meny
  • Västlänken har hettat upp känslorna i Göteborg och gett nybildade Demokraterna framgång. Men frågan är om projektet går att stoppa. Foto: Moralist/Wikipedia

Byggfråga avgör lokalvalet i Göteborg

Byggfråga avgör lokalvalet i Göteborg

Stoppandet av Västlänken blev en så het fråga i Göteborg att det nybildade partiet Demokraterna blev näst största parti. Men frågan är om de kommer lyckas rycka upp beslutet.

Det nybildade partiet Demokraterna i Göteborg skrällde rejält, fick 17,2 procent och blev näst efter Socialdemokraterna största parti i kommunalvalet. Det finns flera förklaringar till att järnvägstunneln under centrala Göteborg, samt byggandet av tre nya stationer, seglade upp som en av Göteborgarnas viktigaste frågor.

Maria Solevid är universitetslektor på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Hon berättar att SOM-undersökningen, som gjorts bland personer boende i Göteborg, visar att infrastrukturfrågor kommer högt på den lokala agendan och mycket längre ner på den nationella agendan. Vid valet för åtta år sedan seglade partiet Vägvalet in i kommunfullmäktige i Göteborg med avskaffandet av trängselskatter som viktigaste fråga. I årets val har Demokraterna gjort en kometresa med stoppandet av Västlänken och trängselskatterna på agendan.

– I Stockholm har både Slussen och Förbifarten debatterats, men det har inte lett till helt nya partier, säger hon.

Frågor kring byggprojekt har större chans att ta plats i lokalvalen än i riksdagsvalen, konstaterar hon. Det har dessutom blivit vanligare och vanligare med åren med lokala partier som driver för orten viktiga frågor, enligt studier som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.

– På nationell nivå diskuteras också byggfrågor, men då handlar det mer övergripande om bostadsbyggande och infrastruktur i stort.


LÄS MER: Muminpark och simhall viktiga frågor lokalt

Att så många har attraherats av Demokraterna i årets kommunalval i Göteborg har enligt Maria Solevid dels att göra med det inte finns så många andra partier som har samma åsikt. 

– Vägvalet har krympt och med Sverigedemokraterna vill inte Demokraterna samarbeta. De övriga partierna har ställt sig positiva till Västlänken så det blir nog ett ganska låst läge efter valet.

Hon fortsätter:

– Västlänken har blivit till en starkt politiserad symbolfråga. Demokraternas framgång är troligen en kombination av deras starka fokus på Västlänken, en fråga där missnöjet är stort bland Göteborgarna, samtidigt som de även ifrågasätter korruptionshärvor som har varit inom kommunen och kommunens effektivitet. 

Men vad som händer med frågan om Västlänken efter valet är svårt att veta.

– Det är mycket mer komplext än att vara en kommunal fråga eftersom kommunen inte har självbestämmande i ärendet. Det är en del i Västsvenska paketet, något som har beslutats på statlig nivå.

Sveriges Byggindustriers Andreas Brendinger tror även han att det kan bli svårt att stoppa det redan påbörjade projektet.

– Alla fem entreprenader är redan upphandlade och en del av förberedelsearbetet har redan påbörjats, det är synligt för oss som rör oss i Göteborg. Kommunen äger inte frågan längre. Jag undrar om det ens är möjligt för Trafikverket att avsluta eller förhandla om entreprenaderna, säger han.

Andreas Brendinger ser framför sig att det möjligen skulle kunna bli tal om någon slags kompromiss gällande någon av etapperna.

– Det verkar till exempel som att en hel del personer har ställt sig frågande inför den station som ska byggas i Haga. Kanske skulle det kunna bli ändringar gällande den, spekulerar han.

En viktig fråga om Västlänken skulle stoppas är vad som händer sedan, påpekar Andreas Brendinger.

– Vad är i så fall alternativet? Jag tror att det vore förödande för Göteborg och utvecklingen skulle stanna av. Demokraterna är dessutom emot trängselskatterna, som är ett viktigt styrmedel för att få bort trafik från de centrala delarna. Då skulle vi få ännu mer stillastående trafik.

Affärsidé: matcontainrar till svensk landsbygd

Ombyggda containrar ska placeras på platser som saknar utbud.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/affarside-matcontainrar-till-svensk-landsbygd-28133

Trafikverket stäms på 800 miljoner

Italiensk entreprenör stämmer efter Förbifart-kaoset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-stams-pa-800-miljoner-28146

Byggmaterialen som ökar mest

Nya siffror för byggmaterialhandeln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmaterialen-som-okar-mest-28148

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130