Meny

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

SH Bygg krävs på 50 000 kronor i företagsbot för att ha lagrat avfall utan att ha gjort någon anmälan till tillsynsmyndigheten. Detta framgår av ett strafföreläggande som Åklagarmyndigheten utfärdat.

Det var under tidsperioden den 1 augusti till den 11 oktober 2018 som SH Bygg lagrade avfall i form av jordmassor på en fastighet i Uppsala kommun. Eftersom jordmassornas omfattning översteg 10 ton var SH Bygg skyldig att anmäla lagringen till tillsynsmyndigheten, i det här fallet Uppsala kommun. Det skedde inte och därför har Åklagarmyndigheten nu utfärdat ett strafföreläggande.

Av strafföreläggandet framgår att SH Bygg ska betala en företagsbot på 50 000 kronor. Ett utfärdat strafföreläggande måste godkännas av den misstänkte, och har då samma verkan som en dom. Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren väcka åtal och saken prövas av domstol i stället.

Enligt åklagaren var jordmassorna avsedda för bygg- och anläggningsverksamhet. Åklagaren konstaterar också att företrädare för SH Bygg varit oaktsamma då de påbörjat lagringen trots att ingen anmälan gjorts till Uppsala kommun.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097

Rekordorder för Martinsons

Byggnaden binder koldioxid motsvarande 13 000 flygresor Stockholm New York tur och retur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordorder-martinsons-28124