Meny

Bygget fortsätter trots tvister och pengakris

Bygget fortsätter trots tvister och pengakris

Nya Akademiska sjukhuset i Uppsala riskerar att bli drygt 500 miljoner kronor dyrare än beräknat. "Partneringmodellen ställer höga krav på projektstyrning, förtroende och transparens. Här vill vi lära oss och bli mycket bättre", säger Jens Larsson, tillförordnad förvaltningsdirektör och chefsjurist för landstinget i Uppsala län.

Turerna kring Nya Akademiska sjukhuset i Uppsala har varit många under hösten. När det stod klart att budgeten för J-huset, en ny vårdbyggnad som byggstartade förra året, riskerade att skena från 1,8 miljarder kronor och bli ytterligare en dryg halv miljard kronor dyrare, sparkades förvaltningsdirektören för Landstingsservice Thord Hägg. I samma veva trädde en före detta anställd ingenjör inom Landstingsservice fram i Uppsala Nya Tidning och hävdade att hon för några år sedan tystades och under en period arbetsbefriades då hon påtalat att kalkylerna varit undermåliga.

En utredning tillsattes av landstinget för att granska vad som gått fel och hur kostnaderna kunde påverkas. Denna utredning har gjorts av konsulten Lennart Hävrén som tidigare var delägare i Projektbyrån, som är ett av de företag som stått för den, enligt landstinget, undermåliga projekteringen som ses som en stark orsak till fördyringen.

– Lennart Hävrén är anlitad av landstingets yttersta ledning för att stödja projektet. Det är svårt att finna någon lika meriterad för uppdraget. Min bedömning är att det är rätt val av kompetens, och jag har ingen synpunkt på hans opartiskhet. Det är dock viktigt att frågan belyses och hålls aktuell, kommenterar Jens Larsson, tillförordnad förvaltningsdirektör och chefsjurist för landstinget i Uppsala län.

Andra delar drabbas

Efter att utredningen slutförts och landstingets produktionsstyrelse tagit ställning står det nu klart att bygget av J-huset kommer att fortsätta som planerat, trots de skenande kostnaderna. Eftersom bygget redan pågår är det inte möjligt att spara så stora belopp som det handlar om. Pengarna kommer i stället att tas från den mer omfattande omdaningen av hela sjukhusområdet som går under namnet Framtidens Akademiska och har en ram på 5 miljarder kronor.

– I syfte att minska kostnadsmassan i projektet har ambitionerna fått minskas till andra delar. Vilka åtgärder som kan bli aktuella kan vi inte gå in på i dagsläget, då den politiska förankringen först måste ske, säger Jens Larsson.

Landstinget har varit kritiskt till den tidiga projekteringen, kalkylarbetet och projektledningen och har reklamerat delar av utförandet hos både Projektbyrån och Temagruppen som ansvarat för detta.

Kommer landstinget att häva eller skriva om några avtal?

– Det är för tidigt att säga. Utgångspunkten är att vi ska fullfölja landstingets åtaganden, och att vi förväntar oss att våra partners gör sitt yttersta i samarbetet med oss.

Även samverkansmodellen har pekats ut som en orsak till att kontrollen över projektet haft brister.

– Vi har upphandlat partners, Sh Bygg och Skanska, enligt den så kallade partneringmodellen. En del av det avtalsupplägget är löpande räkning. Det finns stor förbättringspotential i hur partneringavtalen kan vidareutvecklas, bland annat med incitament om projektet fortlöper bättre än planerat beroende av entreprenörens goda samarbete med byggherren. Sh Bygg är i stort sett klara med arbetena, varför vi svårligen kan omförhandla med dem. Vi upplever dock ett mycket gott framåtsyftande samtal med Skanska, säger Jens Larsson.

Byggindustrin har försökt nå både Projektbyrån och Tema-gruppen för kommentarer utan att lyckas.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069