Meny

Byggbranschen har föryngrats

Byggbranschen har föryngrats

Fram till 2025 går 95 000 personer inom byggbranschen i pension från byggbranschen. Fler måste utbildas.

Byggbranschen har under en längre tid haft en hög medelålder, men till följd av många rekryteringar under de goda åren 2006-2007, har medelåldern sjunkit.

Pensionsavgångarna fram till 2025 motsvarar 35 procent av arbetskraften och är ungefär lika mycket som genomsnittet på arbetsmarknaden.

Men Arbetsförmedlingens bedömning är att byggnäringen kommer att växa på sikt och att det behövs betydligt fler nyrekryteringar än de nära 100 000 som går i pension.

För att upprätthålla sysselsättningen på oförändrad nivå krävs att fler utbildas, enligt en ny prognos från Arbetsförmedlingen.

Pensionsavgångarna kommer att bli störst i glesbyggdskommuner, medan storstäder och förortskommuner har en jämnare åldersfördelning. Flest åldersavgångar blir det i Västernorrlands och Norrbottens län. Motpoler är Stockholms och Uppsala län.

De största pensionsavgångarna sker fram till och med 2014, utom i storstäderna där flest går i pension i början av 2020-talet.

Inom de byggyrken som återges i tabellen kommer de största åldersavgångarna att ske fram till och med 2025.

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731

Nu börjar Eshaqs väg tillbaka till Sverige

Betongarbetaren utvisades på juldagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-eshaqs-vag-tillbaka-till-sverige-27725