Meny
  • Enligt Dagens Nyheters inte namngivna uppgiftslämnare var Socialdemokraterna beredda att gå med på fri hyressättning i nyproduktion och att läget skulle få större genomslag på hyrorna. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Centern hade en kravlista på 30 punkter i förhandlingarna med Löfven. En del av dem rörde bygg- och bostäder.

Nu börjar delar av bilden klarna om vad regeringsförhandlingarna som nyss havererat mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna handlade om. 

Enligt Dagens Nyheters inte namngivna uppgiftslämnare var Socialdemokraterna beredda att gå med på fri hyressättning i nyproduktion och att läget skulle få större genomslag på hyrorna. Centern ska ha krävt friare hyressättning även i det befintliga beståndet.

Enligt Isabella Lövin var det Centern som inte accepterade de kompromisser som låg på bordet, bland annat stora skattesänkningar och en liberalisering av bostadsmarknaden.

Sveriges Radio rapporterar även de om att marknadshyror för nybyggda bostäder ingick i föhandlingen och att värdarna skulle slippa den femtonårsgräns som gäller för att ta ut fri hyra.

”Centern ville här gå längre med rätt för enskilda hyresgäster att lämna hyresregleringen och förhandla hyran själv med värden, detta mot en ersättning. Enligt en borgerlig källa så sa Socialdemokraterna nej till detta och det ska ha varit en viktig del i att hela förhandlingen sprack,” uppger Sveriges Radio.

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012