Meny
  • Lotta Wibeck, program- och förändringsledare på Skanska Sverige och Viktor Broberg, vd på Buildsafe.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

Buildsafe och Skanska på digital resa

Buildsafe och Skanska på digital resa

Skanska Sverige satsar stort på digitalisering och inför det digitala arbetsmiljöverktyget Buildsafe i alla sina projekt. Genom bolagens partnerskap ska arbetsmiljöarbetet bli effektivare, säkrare och mer transparent.

Skanska och Buildsafe stärker sin affärsrelation. Samarbetet började för drygt tre år sedan i samband med den studie som genomfördes av KTH tillsammans med flera bolag från branschen år 2015.

Nu tar man samarbetet ett steg vidare. Från och med nu kommer Skanska att stegvis använda Buildsafes lösning för rapportering och utvärdering av arbetsmiljöarbetet, främst i alla nya projekt som startas.

– Våra byggprojekt och dess människor behöver digitala och mobila verktyg i världsklass, och för den digitala resan vi står mitt i behöver vi också partners i framkant – Buildsafe är en av dem, säger Anders Rehnström, COO, Operativ Chef, på Skanska Sverige.

Partnerskapet innebär bland annat att Skanskas tidigare digitala lösning för arbetsmiljöarbetet fasas ut kommer att gå i graven efter fem år.

– Vår tidigare lösning är en sharepointlösning – men den är egenutvecklad och hade nått sin begränsning. Vi behöver ett sånt här verktyg som är framtaget särskilt för byggbranschen, säger Lotta Wibeck, program- och förändringsledare på Skanska Sverige.

Partnerskapet med Buildsafe är en del i en större digitaliseringssatsning inom Skanska Sverige.

– Digitaliseringen ska finnas med inom alla områden och nivåer i företaget och även ute på våra arbetsplatser, säger Lotta Wibeck.


Verktyg i alla mobiltelefoner

I och med partnerskapet med Buildsafe kommer alla Skanskas yrkesarbetares mobiltelefoner kunna förses med det digitala rapporteringsverktyget.

– Det handlar om att frigöra tid, att reducera onödiga rörelser och skapa säkrare och mer effektiva processer. Därför är det också viktigt att verktyget fungerar för sällananvändare, att det är enkelt och lätt att komma igång, säger Lotta Wibeck.

För att det ska fungera i praktiken är det viktigt att det går att få hjälp direkt, menar Lotta Wibeck.

– Vi lägger enormt stor vikt på användarvänlighet så att kommunikationen ska kunna flöda väl på arbetsplatserna. Om en användare får problem ska det alltid finnas någon att vända sig till. Vi svarar alltid på alla frågor under en minut och är stolta över att ha branschens snabbaste support, säger Viktor Broberg, vd på Buildsafe.


Viktigt med snabb feedback

Just snabb feedback och relevant stöd vid implementeringen är viktigt, framhåller Lotta Wibeck.

– Det måste vara lätt att komma igång direkt. Buildsafe har både en högkvalitativ support och metod för att implementera användningen. Det är viktigt att det är människor som är väldigt lyhörda och kan möta människors olika behov när man ska implementera något nytt. Vi köper inte bara en lösning här, utan en tjänst, säger Lotta Wibeck.

Viktor Broberg anser att man är mogen att ta sig an uppgiften med en bibehållen kvalitet och servicenivå.

– Implementering och att planera för tillväxt är något vi tar med oss från våra erfarenheter både innan och efter vi startade BuildSafe. För att båda ska hinna leverera på höga ambitioner krävs det tydliga prioriteringar och mål – där man i Skanskas fall har en fantastisk organisation med bland annat digitala coacher som stöttar projekten runtom i landet, säger Viktor Broberg.

 

Partnerskap förbättrar

Både han och Lotta Wibeck tror på idén att jobba i partnerskap.

– Tack vare alla våra olika partners, en del globala och stora, andra små, nystartade och nischade så kan vi bara bli bättre – tillsammans. Vi måste hitta enkla sätt att föra vidare den kompetens som finns hos våra erfarna medarbetare - som kan vara som levande databaser och ha allt i huvudet - till våra nyanställda medarbetare, så att de alla får samma möjlighet till användbar information, säger Lotta Wibeck.

Skanskas och Buildsafes partnerskap innebär att tjänsten ska rullas ut på samtliga av Skanskas arbetsplatser i Sverige under 2018. Strax innan årsskiftet användes Buildsafes lösning redan av cirka 800 Skanskamedarbetare och cirka 600 underentreprenörer i projekten. Målet är att antalet användare ska spridas snabbt under året och uppgå till minst 400–500 projekt inom bolaget innan 2018 går mot sitt slut. Det innebär drygt hundra nya projekt i kvartalet.

– En styrka hos oss är att vi är en projektorganisation innehållande både stora och små projekt, projekt med hög digital mognad och projekt med lägre digital mognad. På det här sättet kan vi införa Buildsafe vart efter projekten drar igång samt utifrån behoven och intresset hos de enskilda projekten. Vi behöver inte börja i hela bolaget på en gång. Utan det ”rullar” på av sig självt, säger Lotta Wibeck.

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753