Meny
  • Trots att en majoritet av ansökningarna om överprövning avslås är det ändå en tidskrävande procedur. Regeringen vill minska antalet överprövningar, både för upphandlarnas entreprenörernas skull.
    Foto: Mattias de Frumerie

Bromsklossar i upphandlingar ska slipas ned

Bromsklossar i upphandlingar ska slipas ned

Drygt sju procent av alla offentliga upphandlingar överprövas. Även om bygg- och anläggningssektorerna hör till de mer upphandlingstäta är det få fall av överprövningar just där. Men en överprövning kan ändå sakta ner en upphandlingsprocess och regeringen vill se åtgärder för att minska antalet.

Totalt 7,4 procent av alla offentliga upphandlingar överprövas. Det framgår av en färsk rapport från Upphandlingsmyndigheten. Av de upphandlingar som annonserades under 2016 hade 1 353 registrerats som överprövade. Detta är en liten minskning från 2015 då andelen överprövade upphandlingar var 7,5 procent. Andelen under 2014 låg på 8,1 procent.


Flest upphandlingar inom anläggning

Flest upphandlingar till antalet gjordes inom huvudgruppen anläggningsarbete – 7 111 stycken. Med 386 överprövade upphandlingar gav det ändå en andel som ligger en bra bit under snittet – 5,4 procent av anläggningsupphandlingarna överprövades. Det är en minskning från 2015 då andelen låg på 5,9 procent.

Inom huvudgruppen arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster har också ett stort antal upphandlingar genomförts – 1 865 stycken, men likt anläggningsgruppen är andelen överprövningar låg. I fjol överprövades 5,8 procent av upphandlingarna i denna grupp, vilket är en minskning från 2015 års 6,4 procent.

Trafikverket hör till de myndigheter som har genomfört flest antal upphandlingar – 521 stycken för 2016. Men en relativt låg andel av dessa överprövades 4,4 procent av de 521 upphandlingar som genomfördes under året.

Den grupp av upphandlingar som oftast överprövades under 2016 var kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning. Där överprövades 17 procent av de 330 upphandlingar som annonserades.


LÄS MER: Trafikverket: "Vi lär oss om regelverket hela tiden"

En tendens som Upphandlingsmyndigheten ser är att sannolikheten för överprövning ökar när fler har lämnat anbud. Bland 2016 års upphandlingar med två anbudsgivare överprövades 5 procent. Bland de upphandlingar som hade mellan 20 och 29 anbudsgivare var andelen överprövningar 26,5 procent. Var det över 30 anbudsgivare var andelen överprövningar 30 procent.

Att leverantörer som ansökt om överprövning får rätt mot den upphandlande myndigheten är relativt ovanligt. Enligt Upphandlingsmyndighetens statistik ger förvaltningsrätterna leverantörerna rätt i tre av tio överprövningar. Statistiken ser dessutom en klar ökning av fall där förvaltningsrätterna avgör ärendet utan sakprövning – i vart tredje fall 2016 jämfört med tidigare år då drygt vart femte mål avgjordes utan sakprövning. När målet avgörs utan sakprövning kan det bero på att överprövningen kom in för sent, att den sökande saknade talerätt eller att målet lämnades över till en annan förvaltningsrätt.

Johanna Elmstedt, jurist vid Affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Överprövade offentliga upphandlingar är en engagerande fråga. I somras gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i samverkan med Konkurrensverket uppdraget att göra en kartläggning och analys av mål i domstol om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. Bland annat ska myndigheterna granska i vilket skede av upphandlingarna som begäran om överprövningar gjorts och på vilka grunder upphandlingarna har begärts överprövade.

– Tidigare har man bara tittat på antalet överprövningsmål, men det finns ingen kartläggning av grunderna. Vi har läst ett flertal avgöranden för att förstå varför upphandlingar överprövas. Utöver att sammanställa statistiken har vi intervjuat upphandlande myndigheter, leverantörer, juridiska ombud och även domstol för att få deras syn på överprövning, säger Johanna Elmstedt, jurist vid Affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas i en rapport den 15 december. Rapporten blir ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för eventuella regeländringar. En annan utredning, med namnet ”Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor”, har uppdraget att fram till den 15 juni nästa år bland annat ta fram eventuella lagförslag för att minska mängden överprövningar av offentliga upphandlingar. Civilminister Ardalan Shekarabi, som har tagit initiativet till de båda utredningarna, menar att det är en angeläget att få ner antalet överprövningar av offentliga upphandlingar.

Civilminister Ardalan Shekarabi vill få ner antalet överprövningar av offentliga upphandlingar.

– Jämfört med andra EU-länder har Sverige generellt ett stort antal överprövningar. Som det ser ut idag har vi ett regelverk som skapar förutsättningar för detta, till exempel genom att den som ansöker om överprövning inte behöver betala rättegångskostnader om ärendet tas till domstol, säger Ardalan Shekarabi.

Effekten blir inte bara förseningar av offentliga inköp, utan det skapar också en osäkerhet hos leverantörerna.

– Det finns en anledning att se över regelverket. Den utredning om regeländringar som leds av Anna Ulfsdotter Forsell ska se över möjliga åtgärder för att minska antalet överprövningar. Det kan till exempel handla om att anbudsgivare måste påtala fel i en upphandling tidigare i processen, säger han.

Ardalan Shekarabi poängterar att möjligheten till överprövning är viktig av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa att offentliga medel används korrekt.

– Men det finns anledningar att minska möjligheterna till överprövning. Det är också viktigt att myndigheter arbetar aktivt för att minska antalet överprövningar. Att jobba transparent och återkoppla till anbudsgivarna ser vi som viktiga faktorer. Det ska bli intressant att se om utredningarna kommer med samma slutsats.

Dyraste lägenheterna är byggda på 1800-talet

Ju nyare desto billigare – fram till 2010-talet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dyraste-lagenheterna-ar-byggda-pa-1800-talet-26835

Södra station ROT-prisades

Hedersutnämnande till Gustaf Vasa kyrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sodra-station-rot-prisades-26834

Nacka och NCC bygger på lärdomarna

Arbetar långsiktigt tillsammans med partneringmodell.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nacka-och-ncc-bygger-pa-lardomarna-26815

Skanska avtalar om hus i Västerås

Första projektet sedan nyetablering i staden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-avtalar-om-hus-i-vasteras-26832

"2018 blir vårt stora genombrottsår"

Industriella byggarna Junior Living siktar på industriell avkastning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/2018-blir-vart-stora-genombrottsar-26809

Utopia utvecklar projekt med Göran Cars

Samverkan och nytänkande ska ge bättre stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utopia-utvecklar-projekt-med-goran-cars-26831

Fler detaljplaner överklagas i Göteborg

Statliga och kommunala intressen krockar i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fler-detaljplaner-overklagas-i-goteborg-26824

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

River upp beslut om Nobel Center

"Skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/river-upp-beslut-om-nobel-center-26822

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810